תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

לקראת העלאות הריבית: האם זה הזמן להשקיע במניות הבנקים?

עליית הריבית והתשואות באיגרות החוב עשויות לספק הזדמנות השקעה מעניינת דווקא באפיק שנחשב סולידי - מניות הבנקים ■ מהן הסיבות שהופכות מגזר זה לאטרקטיבי ברמת הסיכון והתמחור

לירן ברוך / צילום: איל יצהר
לירן ברוך / צילום: איל יצהר

*** הכתבה בשיתוף מנורה מבטחים

בעוד עיניי המשקיעים מופנות ליוון ולמפולת בשוק המניות הסיני, הבהירה השבוע נגידת הפד, ג'נט יילן, כי הריבית בארצות הברית תעלה עוד השנה. גם אם דבריה בנוגע לתוואי העלאת הריבית נועדו להרגיע את השווקים, ניתן להערכתנו לקבוע במידה רבה של וודאות כי התהליך לא ייטיב עם שוק האג"ח. מנגד, למשקיעים המחפשים הזדמנויות בשוק בתקופה שכזו, עליית הריבית והתשואות באיגרות החוב עשויות לספק הזדמנות השקעה מעניינת דווקא באפיק שנחשב סולידי - מניות הבנקים.

להערכתנו, המציאות הכלכלית בארה"ב ובעולם מייצרת עדיין תנאים נוחים לשוק המניות בכלל ולענף הבנקאות בפרט. שבריריות הכלכלה העולמית וכן הבנת הפד כי העלאת ריבית מהירה מידי עלולה להחריב את המאמץ האדיר שהושקע באישוש הכלכלה יחד עם סביבת אינפלציה נמוכה, יתמכו בהעלאה מדודה ואיטית של הריבית וזו צפויה להישאר נמוכה בזמן הקרוב.

אינפלציה נמוכה וריבית עולה במתינות, תוך מהלך שיפור בכלכלה, תומכים בין היתר במגזרי הבנקאות והצריכה המחזורית. להערכתנו, מגזר הבנקאות מעניין במיוחד בתקופה זו לאור רמת הסיכון והתמחור האטרקטיביים בעיקר מהסיבות הבאות.

מרווחי האשראי: הבנקים הם גופים שמתפרנסים ממתן אשראי, ועל כן עליית התשואות מהווה עבורם הזדמנות פז לפתוח מחדש את מרווחי האשראי המצומקים ששררו בעקבות התשואות הנמוכות (הריביות בהן נותן הבנק אשראי בניכוי עלות גיוס האשראי באמצעות אג"ח או פיקדונות). אם בעבר התחרות הייתה עזה והביאה את הבנקים להילחם על כל עשירית אחוז, אזי בעתיד, כאשר התשואות ישובו לרמות נורמליות, הבנקים ישובו ליהנות מרווחיות גבוהה יותר.

הבנקים כיום חזקים מאי פעם: ענף הבנקאות חווה טלטלה עזה במשבר האחרון ובשל כך אולץ לעבות את הון הליבה (הון של נכסים חסרי סיכון) בעקבות תקנות באזל ועל כן כיום חזקים מאי פעם.

התייעלות: במהלך משבר האשראי האחרון נאלצו הבנקים לעבור מהלכי התייעלות רבים, וכיום הם מוצאים את עצמם בנקודת פתיחה מושלמת עם מערכת יעילה ורווחית יותר גם ברמת מרווחי האשראי הנוכחיים.

ההתחייבויות לעובדים: הבנקים מהוונים את ההתחייבויות לעובדים על בסיס תשואות האג"ח הממשלתיות וכשאלה יעלו, יקטנו ההתחייבויות בספרי הבנקים וההון העצמי יגדל.


שימוש במכשירים פיננסיים חדשים: במערכת הבנקאית החל השימוש במכשירים פיננסיים דוגמת אג"ח שהמיר למניות בתנאים מסויימים (Contingent Convertible - COCO). הדבר יביא לכך שהבנקים ינפיקו הון שייחשב כנכס חסר סיכון אך לא כהתחייבות אג"חית וישפר את בסיס ההון שלהם.

טיוב תיק האשראי: רמת ההפרשות לחובות מסופקים ממשקי בית נמצאים ברמות נמוכות היסטורית, ככל הנראה כחלק מהשיפור בכלכלה ובכך מחזקים הבנקים את איתנותם ורווחיותם.

צמיחה איתנה: נתוני המאקרו הרבים הזורמים לשוק מחזקים את הציפיות לצמיחה מואצת בחצי השני של השנה וכן לשנים הקרובות, בעיקר בארה"ב. כידוע, מנוע הצמיחה העיקרי של הבנקים הוא מתן אשראי וכיום רמות המינוף במשק האמריקאי נמוכות יחסית היסטורית, על כן שיפור בצמיחה יאיץ משמעותית את רווחיות הבנקים.

תיק הנוסטרו: מרבית תיק הנוסטרו של הבנקים מושקע באג"ח ממשלתיות ועל כן הם צפויים לרשום קיטון בהון העצמי. בכך תפגע עוד יותר היכולת לחלק דיבידנדים, שגם כך מוגבלת.

בסיכום, נראה שסך ההשפעות החיוביות עולה על ההשפעות השליליות (בעיקר הפסדים בתיק הנוסטרו) כך שתרחיש עליית התשואות בהחלט צפוי להערכתנו להיטיב עם מגזר זה.

הבנקים בישראל ביחס לארה"ב

כדי לענות על השאלה האם ההשקעה במניות הבנקים ברמה נוכחית עדיין אטרקטיבית, ערכנו השוואה בין מגזר הבנקאות בישראל לארה"ב (התייחסנו לבנקים הגדולים בארה"ב ביחס ל"גדולים" בישראל).

חלוקת דיבידנדים: בבנקים, בשונה מחברות אחרות במשק, במידה ולא מחולק דיבידנד הוא "שוקע" לתוך ההון העצמי ו"נבלע", על כן יש לבחון את שיקול תשואת הדיבידנד. בארה"ב תשואת הדיבידנד הנה 4%-6% ובישראל 2%. בהיעדר תשואת דיבידנד סבירה, נראה שהמשקיעים ידירו את רגליהם ממניות אלו, בעיקר המשקיעים הזרים.

הפתעות "רגולטוריות": שר האוצר שם לו למטרה "לטפל" בריכוזיות בענף הבנקאות בישראל ועל פי פרסומים מתכנן להכניס תחרות מצד בנק אינטרנטי ואף צפוי להוריד את גובה העמלות. מצד שני, הבנקים כבר ערוכים לתרחישים של הורדת עמלות בעיקר בשל ועדת זקן שעמדה על הפרק עד לא מזמן. ביחס לתחרות מצד בנק אינטרנטי, נציין כי ההון העצמי המינימאלי הנדרש להקמת בנק הוא 100 מיליון שקלים כאשר יחס הנזילות בבנקים עומד על 0.1, כך שהבנק יוכל לתת אשראי לצרכנים בסך של עד מיליארד שקלים. שוק האשראי למשקי בית עומד על 120 מיליארד שקלים, ולכן ה"תחרות" תהיה על כ- 0.83% משוק האשראי בישראל. בנוסף, לקוחות הבנקים נוטים להיות שמרנים יותר ולעיתים לא יכולים לעבור בנק בגלל חובות כספיים.

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים: שר האוצר רוצה לחייב את הבנקים למכור את אחזקותיהם בחברות כרטיסי האשראי על מנת להקטין את כוחו של מונופול הבנקאות. מכירה בכוח תאלץ את הבנקים למכור במחירים טובים אך לא מצויינים, דבר שעלול לפגוע במנוע צמיחה משמעותי של הבנקים.

קנסות: הבנקים בישראל עוד לא סיימו את סאגת הקנסות בנושא הלבנת ההון בארה"ב, והקנסות, לפחות בחלק מהבנקים, עוד עשויים להערכתנו להפתיע. לעומת זאת, בארה"ב הבנקים השאירו מאחוריהם את הקנסות וההפרשות שנדרשו להם בשל פרשת הטיית הריבית ופרשות דומות שגררו מהמשבר האחרון.

SPIN OFFS: הבנקים בארה"ב, בשונה מישראל, כוללים פעילות מעורבת של בנקאות השקעות ופעילות מסורתית. הרגולטור האמריקאי מתבטא בנושא של הפרדת פעילויות אלו על מנת למנוע מצב שפעילות ההשקעות תגרור מטה את הפעילות המסורתית ותסכן את המשק האמריקאי, Spin off כזה עשוי להציף ערך למשקיעים ולראייה, בעלי המניות תומכים בכך.

צמיחה עדיפה בארה"ב: שטף נתוני המאקרו בארה"ב מבססים את הטענה כי הצמיחה שם מתחזקת וצפויה להיות טובה יותר בחצי השני של השנה, לעומת ישראל בה הצמיחה נראית עדיין פושרת.

ועדי עובדים: בישראל ועדי העובדים חזקים ומונעים מהלכים של התייעלות ופיטורים, בניגוד לבנקים בארה"ב בהם קיצוצי המשרות הן מיידיות ומאפשרות גמישות להנהלה.

באופן כללי, אנו מעריכים שענף הבנקאות בישראל מאוים יותר ממקבילו האמריקאי, אולם מרבית האיומים אינם צפויים להיות עוצמתיים, למעט הפרדת חברות האשראי מהבנקים שעלולה להביא להשלכות שליליות.

ברמת התמחור, נראה שמדד הבנקים בישראל עלה פחות מהמדד האמריקאי (שקלול של מניות הבנקים העיקריות מתוך מדד הפיננסים בארה"ב של Spdr) ובנוסף, רמת מכפילי ההון עודנה נמוכה יחסית באופן אבסולוטי ויחסית לארה"ב (פועלים, לאומי ומזרחי 0.85, 0.86 ו- 0.93 בהתאמה), כאשר בתקופות של גאות בשוק ראינו את מכפילי ההון מגיעים ל- 1.1. להערכתנו, נראה כי מדדי המניות ימשיכו לעלות בתקופה הקרובה וההעדפה היא לדבוק במדדי הבנקים תוך פיזור בין ארה"ב וישראל, עם יתרון למדד הבנקים בישראל.

ביצועי מדדי הבנקים/ מנורה
 ביצועי מדדי הבנקים/ מנורה

מכפילי הון במדדי הבנקים -מנורה
 מכפילי הון במדדי הבנקים -מנורה

*** לירן ברוך מכהן כמנהל השקעות במנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ, והוא ו/או מנורה קרנות נאמנות או חברות אחרות בקבוצת מנורה עשויים להיות בעלי ענין אישי בנושאי הסקירה. שיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

צרו איתנו קשר *5988