בנק ישראל: 71% מהמשכנתאות בישראל - בריבית משתנה

דוח היציבות הפיננסית: "חשיפת הבנקים לשוק הדיור מהווה סיכון משמעותי" ■ החשש: פגיעה אפשרית בכל המשק והתממשות פוטנציאלית של הסיכון כשהריבית בארה"ב תעלה ■ הנחמה: בחודשים האחרונים אין כמעט משכנתאות מסוכנות

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר
קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

בנק ישראל ממשיך להזהיר מהחשיפה הגבוהה של הבנקים לשוק הנדל"ן, ומכנה זאת "סיכון משמעותי".

בדוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי שפורסם היום (ג') ממשיך הבנק להזהיר מהשפעת הריבית הנמוכה לאורך זמן ויצירת בועות נכסים: "בדומה למשקים בעולם, גם בישראל, הריבית הנמוכה והשתטחות עקום התשואות הובילו לעלייה חדה במחירי הנכסים, אשר יצרה סיכונים. הסיכונים הללו עלולים להבשיל בסביבה של ריבית נמוכה לאורך זמן, משום שעבור חלק מהמוסדות הפיננסיים, כגון קרנות הפנסיה וחברות הביטוח, העלייה בשווי המהוון של ההתחייבויות עלולה להסב להן הפסדים. לחלופין, הסיכונים עלולים להבשיל גם אם הריבית תעלה ותוביל לזעזוע בשווקים ולתגובת יתר של מחירי הנכסים עם השלכות על תיק הנכסים של הציבור ועל המוסדות הפיננסיים".

חשיפת הבנקים לשוק הנדל"ן (הן משכנתאות והן אשראי ליזמים) נושקת ל-45% מסך תיק האשראי של הבנקים. בבנק ישראל מזהירים שוב מהחשיפה הזו ומציינים כי "החשיפה של המערכת הפיננסית לשוק הדיור עדיין מסוכנת. זאת מפני שהבנקים ממשיכים להיות חשופים לענף הבינוי והנדל"ן כמו גם למשכנתאות בהיקפים ניכרים".

בבנק מזכירים את הצעדים המאקרו-יציבותיים שנקט הבנק (ההגבלות שהוטלו על המשכנתאות) להפחתת הסיכונים, אך לצד זאת מודים: "כ-71% מיתרת חוב המשכנתא היא בריבית משתנה, מתוך כך 36% בריבית הצמודה לפריים". במילים אחרות, כאשר הריבית תעלה בעתיד, הסיכון יגדל.

גם בדוח הנוכחי מזהיר בנק ישראל שלשוק הדיור יש פוטנציאל לגרום למשבר כלל-משקי: "הסיכונים הגלומים בשוק הדיור בישראל מאפיינים אותו כבעל פוטנציאל להוות סיכון מערכתי משמעותי".

מעבר לכך, בדוח אפשר למצוא נתונים מעניינים (אך לא מפתיעים) המעידים על כך שהשכבות החלשות נדחקו הצידה והעשירונים העליונים "השתלטו" על שוק המשכנתאות והדירות. לפי בנק ישראל, בשנים 2013-2010 רק 7% מסך המשכנתאות ניטל ע"י שלושת העשירונים התחתונים, ואילו 50% מסך המשכנתאות ניטל ע"י שלושת העשירונים הגבוהים.

"אמנם העשירונים התחתונים נמצאים בסיכון גבוה יותר להגיע לחדלות פירעון, בגלל מאפייני הסיכון שלהם, אך חלקם בהיקף האשראי לדיור קטן מאוד", נכתב בדוח. בבנק טוענים גם כי בחינה של המשכנתאות בחודשים האחרונים מראה שרק 4% נחשבות משכנתאות מסוכנות (כלומר מינוף של 75% ומעלה מערך הדירה או החזר חודשי של 40% ומעלה מגובה המשכורת).

היציבות הפיננסית - בנק ישראל
 היציבות הפיננסית - בנק ישראל

אז מתי הסיכונים הפיננסיים הללו עלולים להפוך למציאות? בבנק ישראל מסמנים 2 תרחישים: עלייה מהירה בריבית שעלולה להיגרם מהעלאות ריבית בארה"ב או ממשבר גיאו-פוליטי בישראל שיוביל לעלייה בפרמיית הסיכון של המשק; וכן במצב שבו הכלכלה העולמית תמשיך לדשדש עוד מספר שנים והריבית תיוותר נמוכה ותפגע ברווחיות חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, אשר יתקשו להשיג תשואות ראויות עבור החוסכים.

צרו איתנו קשר *5988