גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחקר: חובת הדיווח שתוטל על תכנוני מס חורגת מהנהוג בעולם

המחקר של חברת Lexidale בוצע לבקשת נשיאות הארגונים העסקיים בראשות שרגא ברוש, לקראת דיון בוועדת הכספים בשתי יוזמות חקיקה מיסויות המתוכננות לעבור בחוק ההסדרים

שרגא ברוש / צילום: יחצ
שרגא ברוש / צילום: יחצ

"הצעת החוק המוצעת בישראל לדיווח של נישומים על ייעוצי מס שקיבלו ופרטים לגבי תוכנם מהווה חריגה משמעותית מהנהוג בעולם ואף אינה עולה בקנה אחד עם מגמות עתידיות הצפויות בעולם. היקף חובת הדיווח על תכנון מס חורג מעקרונות מקובלים שהותוו על-ידי ה-OECD ויוצר נטל גבוה על ציבור משלמי המסים; והצעת החוק בדבר חובות דיווח של מוסדות פיננסיים חורגת מהנהוג במדינות המפותחות ומטילה נטל כבד על בנקים, שצפויים לגלגלו בצורת עמלות גבוהות יותר" - כך קובע מחקר חדש של חברת הייעוץ והמחקר Lexidale, מהמובילות בתחום מחקרי משפט, רגולציה וכלכלה בעולם.

המחקר, שבוצע לבקשת נשיאות הארגונים העסקיים בראשות שרגא ברוש, לקראת דיון שעתיד להתקיים מחר (ג') בוועדת הכספים של הכנסת בשתי יוזמות חקיקה מיסויות המתוכננות לעבור בחוק ההסדרים: חובת דיווח של נישומים על ייעוצי מס שקיבלו ועל תוכן תכנוני המס שלהם; וחובת דיווח שתוטל על מוסדות פיננסיים על לקוחות עסקיים וחובת מסירת מידע מפורט על כלל הלקוחות לבקשת רשויות המס.

מהמחקר עולה כי מדינת ישראל חורגת במידה ניכרת מהמקובל בעולם ובכך מפלה לרעה את ההתנהלות העסקית בישראל בהשוואה לעולם; וכי מדובר בצעדים שעלולים לגרום נזקים חמורים למשק, לנישומים וללקוחות הבנקים.

במכתב שהעביר היום (ב') ליו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, מבקש ברוש למנוע את החקיקה המתוכננת ומציין, בין היתר, כי "רוב המגזר העסקי בישראל אינו עוסק בתכנון מס אגרסיבי, והצעה זו משיתה על כלל המגזר העסקי בישראל עלות ציות נוספת ומהווה התערבות ממשלתית יוצאת דופן בהשוואה בינלאומית בהתנהלות העסקית".

חופש פעולה עם הצהרה

הסוגייה של תכנוני מס אגרסיביים מעסיקה מדינות רבות בעולם, כאשר נכון להיום, רק 8 מדינות - ארה"ב, קנדה, דרום אפריקה, אנגליה, פורטוגל, אירלנד, ישראל וקוריאה - קבעו חובה כלשהי לגילוי תכנוני מס. כל שאר המדינות המפותחות בחרו בשלב זה להימנע מחקיקה בעניין.

מהמחקר ההשוואתי עולה כי בארה"ב, החל מ-1984, החלה חקיקת המס האמריקאית לדרוש כי הנישום ידווח על עסקאות בעייתיות, בהן עסקאות הרשומות ברשימה מיוחדת; עסקאות שכחלק מתנאי העסקה ישנו חיסיון על פרטיהן; עסקאות התלויות בתוצאות המיסוי שלהן; ועוד.

העונש על אי-גילוי נאות הוא עד 30 אלף דולר לעסקה שלא גולתה וכן כ-20% מתת-הדיווח. בנוסף, רשויות המס הוציאו בשנת 2010 הנחייה בנוגע למקרי ספק, כאשר על תאגידים גדולים (מעל ל-10 מיליון דולר) להודיע למס ההכנסה על שיעור המס שהתאגיד סבור שהינו בספק.

מסקנת המחקר היא כי הגישה האמריקאית שונה מהותית מהגישה המוצעת בארץ, שלפיה לנישומים יש חופש לערוך את ענייני המס שלהם כפי ראייתם, אולם עליהם להצהיר על עסקאות בעייתיות.

רמת דיוק נמוכה

בניגוד לגישה האמריקאית, נבחנת כיום במסגרת ה-OECD גישה חדשה לחובות גילוי - ונבחנת השאלה אם להמליץ למדינות לקבוע לעצמן חובות גילוי על תכנוני מס בהתאם למספר עקרונות מנחים.

לפי ממצאי הבחינה על המצב הנוהג, עולה כי בארה"ב ובקנדה חובת הדיווח מוטלת באופן שווה גם על הנישום וגם המתכנן. לעומת זאת, בבריטניה, פורטוגל, אירלנד ודרום אפריקה חובת הדיווח היא על אחד מהצדדים, אך קודם כל על המתכנן.

לפי המחקר, שתי הגישות הללו שונות מהמוצע בארץ, שבה החובה תוטל על הנישום. מסקנת המחקר בהקשר זה היא שהגישה המוצעת בישראל חורגת משמעותית מהנהוג במדינות ה-OECD. ראשית, מרבית המדינות אינן מטילות כיום חובות דיווח על תכנוני מס אגרסיביים. שנית, במדינות שבהן קיימת חובה כזו, היא מקלה משמעותית ביחס למוצע בישראל.

"הבעיה המשמעותית ביותר היא שהחוק מטיל עלויות ללא הבחנה על ציבור הנישומים, וזאת למרות שרובם אינם עוסקים בתכנון מס אגרסיבי. לפיכך, איזון העלות-תועלת הנובע מכך הוא בעייתי. לבסוף, הרשת הרחבה שפורס החוק הישראלי אינה יוצרת כל הבחנה, ולכן היא מגיעה לרמת דיוק נמוכה ביותר", נכתב במחקר.

גם בנוגע להיקף חובת הדיווח נמצא כי ישראל דורשת סטנדרט גבוה יותר משאר המדינות המתוקנות. כך, נמצא כי בבריטניה, באירלנד ובקנדה משתמשים בתנאי סף כדי לסנן תכנונים לא רלבנטיים; ובמדינות אחרות נהוגה "שיטת סימני ההיכר" - כלים לזיהוי מאפיינים של תכנונים המעניינים את רשויות המס, כמו לדוגמה מצב בו המתכנן מבקש מהלקוח לשמור את התכנון בסוד, כאשר המתכנן מרוויח פרמיה שקשורה ישירות לרווח המס הצפוי ועוד; וישנם גם סימני היכר ספציפיים כמו תכנוני הפסדים (בארה"ב, בריטניה, קנדה, אירלנד ופורטוגל), עסקאות חכירה (בבריטניה), תכנונים המערבים אנשים מאזורים של מס נמוך (בפורטוגל), עסקאות עם הפרשי מס גדולים בספרים (בארה"ב) ועוד.

ואולם, לפי ההצעה הישראלית אין הבחנה לעניין חובת הגילוי, והנישום מחויב בגילוי כללי ומלא.

חובת דיווח פיננסי

גישה לחשבון ללא צו

עוד נבחנה במחקר הצעת החוק המבקשת לקבוע חובת דיווח כפולה על גופים פיננסיים - דיווח חודשי שוטף ביחס לחשבונות עסקיים, בנוגע לבעלי החשבון והנהנים ממנו ומכלול הסכום שהתקבלו; דיווח פיננסי מפורט לפי בקשה של רשות המס על קבוצת לקוחות (פרטיים או עסקיים) על בסיס "יסוד סביר" שגרם לרשות המס להאמין שהלקוחות מעלימים מסים.

לפי המחקר, גם בעניין זה הולכת ישראל עשרה צעדים קדימה ביחס למדינות המערביות. כך, למשל, בעוד שבארה"ב למס הכנסה נתונה סמכות לגשת לחשבונותיו של אדם רק עם צו בית משפט - בישראל מוצע לתת לרשות סמכות לקבל את המידע ישירות מהבנק ללא צו.

עוד מצא המחקר כי באיחוד האירופי אין כפייה של ניטור חשבונות בנק. כדי להילחם בתופעת העלמות המס פרסם האיחוד הנחיה הנוגעת לשיתוף מידע בין רשויות מס במדינות שונות, ובמסגרת זו נקבע כי רשות מס תמסור מידע המצוי בידיה על הכנסות נישום זר, ולא תסרב לשתף מידע עם רשות מס אחרת רק בשל כך שהמידע מצוי בידי בנק מקומי ולא בידיה. עם זאת, חובה זו מוטלת על רשות המס ולא על הבנקים.

גם בשוק הפרטי מתנגדים

גם בשוק הפרטי עדיין מנסים למנוע את "רוע הגזירה", לכאורה, שמביאה עמה יוזמת החקיקה החדשה. מרגע פרסום החקיקה המתוכננת - שתחיל חובת דיווח על תכנוני מס - מנסים המייצגים, עורכי דין ורואי חשבון, לחסום או לצמצם אותה בכל דרך. וכך גם היום, רגע לפני הדיון בוועדת הכספים.

"מדובר בפגיעה ישירה של רשות המסים בזכותם של הנישומים לתכנן את המס, ובלבד שהתכנון הוא לגיטימי", אומר עו"ד אורי גולדמן, המתמחה במיסוי.

לטענתו, "ברור לכולם כי כאשר יתחילו הנישומים לדווח על קבלת חוות-דעת מיסויית, הדבר יוביל אותם מיידית למפגש עם רשות המסים, במסגרת ויכוח על תוכנה של חוות-הדעת, שכן מדובר בהתנגשות אינטרסים.

"בנוסף, אמנם התיקון לחוק אינו דורש את המצאת חוות-הדעת או תוכנה, אך עלול להיות מצב שבו תבקש רשות המסים לקבל לידיה את חוות-הדעת, כדי לבחון אותה, כך שמי שיקבל חוות-דעת צריך יהיה לעשות אותה את יועץ שיידע לעמוד מאחוריה, גם כשיבחן. הנושא אמור לייקר את תחום חוות-הדעת, תוך 'תפירת' חבילת שירותים לנישום הכוללת ייצוג והגנה על חוות-הדעת".

אך לא כולם חושבים ש"כצעקתה". עו"ד משה שקל, מבכירי עורכי הדין בישראל בתחום המסים, דווקא תומך בתיקון. "אני דווקא, ואולי בניגוד למרבית הקולגות, תומך עקרונית בחובת הגילוי על קבלת חוות-דעת. שכן עצם קיומה של חובה זו יגרור יתר התמקצעות, יתר רצינות ויתר זהירות בכל הקשור למתן, קבלה ושימוש בחוות-דעת".

עם זאת, עו"ד שקל מתייחס לנקודה ספציפית בהצעה שמבחינתו הופכת את נוסחה הנוכחי להחמצה: "הנוסח המוצע כיום אינו טוב. בעיקר מפריע לי שחובת הגילוי שמבקשים להסדירה בחקיקה משתרעת רק על חוות-דעת כתובות ולא על חוות-דעת שניתנו בעל-פה. דווקא חוות-הדעת שניתנו בעל-פה הן הבעייתיות ביותר, שכן הן ניתנות על-ידי גורמים פחות מקצועיים שאולי לא רוצים לקחת אחריות יתר. מבחינה זו התיקון המוצע לפקודה יוצר תוצאה לא רצויה, הנותנת דווקא העדפה למתכונת פעולה לא רצויה של מתן ושימוש בחוות-דעת לא מקצועיות בעל-פה".

עוד כתבות

בניין ה-OECD בפריז / צילום: עמירם ברקת

ה-OECD פסימי: צופה האטה נוספת בקצב הצמיחה של הכלכלה העולמית

ארגון המדינות המפותחות צופה התכווצות בסחר העולמי ברבעון השלישי של השנה, לראשונה מאז 2016 ● מזהיר: מלחמת הסחר בין ארה"ב ובין סין גרמה עצירה בגידול בייצור ובהשקעות

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: דני זקן

ליברמן ל"גלובס": "אמליץ על גנץ, אם יתחייב לממשלת אחדות חילונית ללא נספחים"

לליברמן לא נותרו הרבה אפשרויות, לאחר מסמך החישוק שהחתים נתניהו את מפלגות הימין והחרדים ● החתימה הזו מערימה קושי רב על גנץ להקים ממשלה כלשהי ● פרשנות

נופשים בחופי סיני / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

סיני על המפה: מתחילת השנה חלפו במעבר הגבול טאבה מיליון נוסעים. מה הצפי לחגים?

בחגי תשרי צפויים לעבור במעבר הגבול טאבה 150 אלף נוסעים, כאשר בראש השנה לבדו צפויים לעבור שם 35 אלף נוסעים ● היוצאים לחצי האי משלמים אגרה בסך 102 שקל, שמתחילת השנה הסתכמו בכ-50 מיליון שקל

ג'יי קלייטון, יו"ר רשות ני"ע של ארה"ב / צילום: רויטרס

יו"ר ה-SEC: הביטקוין דורש "פיקוח טוב יותר" לפני שיוכל להיסחר בבורסות

ג'יי קלייטון התייחס למעמדו של המטבע הדיגיטלי המוביל, כמה ימים לאחר שחברות הקריפטו האמריקאיות SolidX ו-VanEck החליטו למשוך את בקשתן לאשר השקה של קרן סל מבוססת ביטקוין ● ממשלת גרמניה החליטה לאסור על הנפקת מטבעות "מקבילים" לאירו, כולל ליברה של פייסבוק

מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני / צילום: shutterstock

שר החוץ האיראני: אם נותקף - תפרוץ מלחמה כוללת

בראיון לרשת CNN אמר שר החוץ של איראן ג'וואד זריף: "האמירה הזו מעידה על כוונותינו להגן על ארצנו, אנחנו לא ניזום מהלך התקפי, אבל לא נהסס לפעול בכל הכוח להגן על אדמתינו"

מיכאל בן ארי והפעילים שלו / צילום: אמיר מאירי

כרוניקה של הפסד ידוע מראש: כיצד "עוצמה יהודית" תירצה כל הפסד, מ-2003 ועד לבחירות האחרונות

"הציבור הימני לא יחזור על אותה טעות פעמיים", כך הבטיחו במפלגתו של ברוך מרזל לקראת הבחירות ב-2006 ● אך ההיסטוריה מוכיחה אחרת, ו'עוצמה יהודית' וראשיה הפסידו מערכת בחירות אחת אחר השנייה, בעודם מאשימים את בנט, המפד"ל, ביבי, יהדות התורה - אך רק לא את עצמם

ח״כ אביגדור ליברמן, יו״ר ישראל ביתנו / צילום: טל שניידר

אביגדור ליברמן: נתניהו לא מוכן לקבל את הכרעת הבוחר ולהודות בכישלון

ליברמן הוסיף כי נתניהו מנסה להרדים את המערכת כאשר הוא קורא לאחדות ומנגד ממשיך בנסיונות שלו לשכנע ח"כים ממפלגות אחרות להצטרף אליו ול"גוש ההלכה" שהקים אתמול על מנת להשיג רוב של 61 מנדטים

רונן משה יועץ תקשורת / צילום: יחצ

ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון עם יועץ התקשורת רונן משה

(עדכון) - משה הואשם בפרשת משנה של תיק ישראל ביתנו ● לפי ההסדר, הוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות ויורשע בסעיף של סיוע להפרת אמונים

משרדי פלאפון / צילום: איל יצהר

על רקע הקשיים במו"מ להסכם קיבוצי: שביתת פתע בפלאפון

בעקבות השביתה הודיעה הנהלת פלאפון כי בשל עיצומי עובדים חלק ממוקדי השירות ייסגרו, ולכן זמני ההמתנה יהיו ארוכים מהרגיל

אדם נוימן / צילום: צילום: רויטרס Eduardo Munoz ,

צרות בצרורות: הבנקים מבקשים לשנות את קו האשראי לנוימן

הבנקים שהעמידו קו אשראי למייסד אדם נוימן בהיקף של 500 מיליון דולר מבקשים לשנות את תנאי ההלוואה ● הנמכת הציפיות סביב ההנפקה של WeWork שנדחתה העלתה את החששות לגבי המניות שנוימן התחייב כבטוחה

עינת קליש רותם / צילום: רמי זרנגר

עיריית חיפה תקצץ זכויות תמ"א 38 בעיר; מגבשת מדיניות עירונית חדשה

בדיקה שנעשתה בעיריית חיפה הראתה כי אם תיושם התמ"א - יתווספו לעיר 15 אלף יחידות דיור, והתשתיות יקרסו ● המדיניות החדשה תכלול מתן זכויות בנייה גדולות לאורך צירים מרכזיים וצמצום זכויות בתוך השכונות

ג'ו לובין, מייסד Consensys  / צילום: שלומי יוסף

לווויתן הבלוקצ'יין לא מתרגש מ"חורף הקריפטו" ובטוח שפיצח הנוסחה להנפקות מבוססת מטבעות דיגיטליים

ג'ו לובין, ממייסדי פלטפורמת המטבע הדיגיטלי את'ריום, המוביל את חברת Consensys, חזר לביקור בישראל, הפעם במסגרת שבוע הבלוקצ'יין בתל אביב ● בראיון מיוחד ל"גלובס" הוא מספר על התובנות שלו מ"חורף הקריפטו" ועל האסטרטגיה שלו להובלת תעשיית הבלוקצ'יין העולמית

הפגנה נגד הבניה המואצת בפתח תקווה / צילום: גלעד קוולרצ'יק

תוכנית הבנייה המסיבית באזור סירקין תשנה את פתח תקווה לתמיד, והתושבים מתרעמים

תושבי פ"ת וכפר סירקין יצאו למאבק נגד הבנייה הנרחבת הצפויה באזור ● הטענות שהם מעלים מצטרפות לטענות שנשמעות בכל מקום שבו מתוכננות דירות רבות בבת אחת: אין תשתיות, יש פקקים, חבל על השטחים הפתוחים האחרונים ● ברקע עומדת גם השאלה איך תתמודד העיר עם תוספת התושבים

גר צדק,  תל אביב–יפו / הדמיה: מאירה מור

רחוב גר צדק ביפו: תמ"א 38 בשלושה בניינים סמוכים

בכל בניין יש 24 דירות קיימות, ויתווספו עוד 2.5 קומות שבהן סה"כ 13 דירות חדשות

שי ניצן ואביחי מנדלבליט/ צילום: איל יצהר

בפרקליטות פתוחים לניהול מו"מ לעסקת טיעון עם סנגוריו של ראש הממשלה

מדוע שכר ראש הממשלה את שירותיו של עו”ד רם כספי, המומחה דווקא בתפירת עסקאות מסחריות, אחרי פרישתו מהייצוג של ראש מחלקת צווארון לבן במשרדו, עו"ד נבות תל צור • במה יתמקדו עורכי דינו של רה"מ בשימוע בעוד שבועיים • ומה חברי הכנסת הנוכחית לא הבינו

בניין הבורסה של ניו יורק בוול סטריט / צילום: רויטרס, Mike Segar

נמחקו העליות בוול סטריט בסגירת המסחר

הפד הזרים גם היום 75 מיליארד דולר לשוק האשראי לטווח קצר בארה"ב (repo) ● מכירות הבתים הקיימים בארה"ב עלו ב-1.3% בחודש אוגוסט ● תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב בשבוע החולף עלו ב-2,000 ל-208 אלף ● הבנק הבריטי הותיר את הריבית ללא שינוי בצל אי-ודאות בנוגע לברקזיט ● מיקרוסופט הודיעה על הקצאה של 40 מיליארד דולר לרכישה חוזרת של מניות, והעלאת הדיבידנד הרבעוני ב-5 סנט למניה

אג"ח BBB / צילום: shutterstock

אג"ח הזבל משגרות איתותי אזהרה מוקדמים

כשהחששות עולים, המשקיעים מאבדים תיאבון לקחת סיכונים ● מאט איגן, מנהל משותף בקרן האג"ח לומיס סיילס: "המצב הבסיסי נחלש גם אם ארה"ב תימנע ממיתון"

אמזון/ צילום:   Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

מסתמן: אמזון ישראל תעלה לאוויר בתחילת השבוע

הפרויקטורים של הפעילות הקמעונאית המקומית בישראל בהובלת רולף קימאייר עושים מאמצים אחרונים כדי לבצע את ההשקה הרשמית בתחילת השבוע, על-מנת להצליח לקחת חלק במכירות של ראש השנה שהולך ומתקרב

ניצן הורוביץ, סתיו שפיר ואהוד ברק / המחנה הדמוקרטי / צילום: המחנה הדמוקרטי

"אין לנו אג'נדה": הטעויות שהובילו לנפילת מפלגות השמאל

תוצאות הבחירות מציגות תמונה עגומה לגוש המשאל, שלמרות התחזקות במנדט, נותרו מצומק עם 11 מנדטים בלבד ● ליאת רון אירחה באולפן "גלובסטוק" את חה"כ לשעבר איתן כבל ואת ד"ר מוטי גיגי, ראש ביה"ס לתקשורת במכללת ספיר, כדי לנתח את הטעויות שהובילו את אזרחי ישראל לעזוב את המפלגות שהיו בעבר שחקניות מרכזיות בפוליטיקה הישראלית ● האזינו

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

תאגיד השידור הציבורי ייצא למכרז על הקמת מערכת מדידת רייטינג עצמאית

לקראת הפרישה מוועדת המדרוג, ב"כאן" יערכו מכרז לבחירת ספק שיקים עבורם מערכת מדידת רייטינג עצמאית ● המטרה: מערכת שתמדוד את נתוני הצפייה בכל אמצעי המדיה - טלוויזיה, רדיו ודיגיטל - ותספק נתון מספרי משוקלל אחד ● בינתיים נפגשו אנשי התאגיד עם חברת נילסן