loading
המועמד היחיד לתפקיד היועמ"ש - אביחי מנדלבליט
הוועדה לאיתור מועמדים להחליף את יהודה וינשטיין הגישה לנתניהו ולשקד את שמו של המועמד היחיד שזכה לתמיכת 4 מחברי הוועדה כנדרש בחוק – מזכיר הממשלה מנדלבליט. צפו בדיווח
04:13 20/12/2015 15:14
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>