אפילו 40 א' דירות בשדה דב

משרדי הממשלה מפוצלים בעמדותיהם בענין פינוי שדה דב. אז מה עושים?

"המדינה זקוקה בדחיפות לידך המכוונת ולהתערבותך!", כך כתב לפני ימים אחדים גיורא רובינשטיין למנהלת מינהל התכנון במשרד האוצר בינת שוורץ. בשבוע שעבר הדברים הגיעו הדברים שרובינשטיין מתכוון להם לדיון מקדמי בבג"צ, בעקבות חילוקי דעות בין משרדי ממשלה שונים - והכוונה היא לעתיד הקרקעות שבין שדה דב להרצליה וגם לאופי הטיסות הפנים ארציות, בעיקר מתל אביב לאילת.

רובינשטיין הוא אחד מבעלי חברת "רובינשטיין הירקון", בעלת ענין בקרקעות אלה (תב"ע 3,700), והוא גם יו"ר הוועדה המוניציפלית של ארגון הקבלנים בתל אביב יפו -בת ים, ומשקיף מטעם הארגון בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב. יודגש: הדברים שיובאו מפיו בהמשך נאמרים על ידי בעל ענין, אבל הנושא עצמו - עתיד הקרקעות בשדה דב ובכל רצועת הקרקע משדה דב ועד הרצליה - מתגלגל בלי דיון ציבורי ראוי, ומדובר בקרקע היקרה והנחשקת ביותר במדינה ובשאלה החשובה ביותר בתחום מחירי הדירות במרכז הארץ בכלל ובתל אביב בפרט.

תנועת המטוסים בשדה דב גורמת למגבלה חריפה של בנייה לגובה בכל סביבתו, שהיא הקרקע היקרה והנחשקת ביותר במדינה, מנחל הירקון וצפונה לאורך הים עד הרצליה. בעוד חצי שנה אמור להיסגר החלק האזרחי של שדה התעופה ובעוד שלוש שנים יפונה גם החלק הצבאי של שדה דב ויפונה מסלול הנחיתה. הטסים לאילת וממנה ייאלצו לעשות זאת דרך נתב"ג.

משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ובעלי הקרקעות הפרטיים, כבר מחוייבים בהסכמים לפינוי, לצורך בנייה של 16 אלף דירות בשטח שיפונה. העיסקה אמורה לממן חלק ממעבר בסיסי צה"ל לדרום.

מלבד 16 אלף הדירות הללו בשדה דב, יש תוכנית בשם תב"ע 3700, לבניית 10 אלפים דירות בין השדה לבין הרצליה, לאורך כביש החוף, עם פארק לאורך חוף הים. תוכנית זו נערכה כשהיא לוקחת בחשבון את המגבלות של תנועת מטוסים, ולכן אין בה מגדלים אלא בניינים נמוכים יחסית של 10 קומות. בלי מגבלות של נחיתות מטוסים, ובצפיפות נועזת, אפשר לבנות שם אפילו 30 או 40 אלף דירות.

לבג"צ הוגשו התנגדויות, בדרישה לפחות לעכב את פינוי החלק האזרחי בשדה דב, מטעם שלושה משרדי ממשלה - תחבורה, תיירות ובריאות, וכן מטעם עיריית אילת וחברת ארקיע. גם ראש העיר תל אביב רון חולדאי מתנגד, עם נימוק שאין לזלזל בו: מטרופולין ראוי לשמו זקוק לשדה תעופה פנימי, בוודאי כל זמן שאין רכבת מהירה בין תל אביב לאילת, של 3 שעות נסיעה לכל היותר.

 

בסך הכל, פינוי שדה דב פוגע בעיר אילת בלי להציג אלטרנטיבה ראויה לתנועת מטוסים פנים ארצית, אבל מצד שני הפינוי מספק אופציה לבניית עשרות אלפי דירות בין נחל הירקון לבין הרצליה.

מה עושים? לטווח הארוך יש רק פתרון אחד ליישב את הדילמה: בניית אי מלאכותי ובו שדה תעופה, או לפחות מסלול נחיתה בים וטרמינל על החוף, באופן שאינו מגביל את גובה הבנייה בסביבה. עושים את זה בכל העולם, למה לא בתל אביב?

עמדת המדינה בבג"צ היא, שאין לדחות את פינוי החלק האזרחי משדה התעופה דב בתל אביב מעבר למועד שנקבע בחודש יוני 2016.

רק 6 יח"ד לדונם ברוטו

גיורא רובינשטיין מציג את המצב הסטטוטורי ואת הפתרון שהוא רואה למצב:

"תוכנית מתארית תא/3700 אושרה בועדת הערר של המועצה הארצית לפני כ-3 שנים ופורסמה למתן תוקף בתחילת שנת 2015. התוכנית חלה על החלק הצפון מערבי של תל אביב שגבולותיו בערך (לשם הנוחיות): מצפון - גבול הרצליה; מדרום - רחוב פרופס היורד לחוף הים בתל ברוך; ממזרח - דרך חיפה; ממערב - הים. שטח התוכנית: בערך 2000 דונם. כמות יחידות הדיור: בערך 12,000. צפיפות ברוטו: 6 יח״ד לדונם ברוטו, או כ 7.5 יח״ד לדונם ברוטו אם מוסיפים את שטח השטחים המסחריים באקויולנט של יח״ד.הפרשות לצורכי ציבור: 70%. קידום התוכנית: בהכנה 5 תוכניות מפורטות רוחביות, ממזרח למערב, שמתחילות בדרום ומסתיימות בצפון.

"שדה התעופה הזמני דב (כהגדרתו בתוכניות בניין העיר), בוטל בהחלטת ממשלה, בהחלטת רשות שדות התעופה ובהסכם של רמ״י עם מנהלי הגוש הגדול שקיבל את אישורו של בית המשפט המחוזי. בשטח שדה התעופה מקודמת תב״ע בצפיפות של כ-12 יח״ד לדונם ברוטו (ללא הוספת שטחים מסחריים). כל הנתונים לעייל הם מעוגלים לצורכי נוחיות).

"למרות ביטולו של שדה התעופה, תוכנית תא/3700 שפורסמה כאמור בתחילת השנה, ״מנציחה״ את השדה שהיה הבסיס התכנוני לתכנונה. הגבלות השדה שרירות וקיימות ומוטמעות בתוכניות, הן בהשארת נתיב נחיתה ,הן בתוכניות הבינוי המגבילות את הגובה ככל שקרובים לנתיב הנחיתה, הן בפיזור זכויות בעלי הקרקע בין כמה מתחמים (היות ולא ניתן לרכז) והן במגבלות רעש של שדה תעופה.

"למרות ההפרשה המופלגת לצורכי ציבור בשיעור 70% ,שעור הצפיפות ברוטו של יח״ד נמוך ביותר בין 6 ל-7.5 יח"ד לדונם. מדובר באזור הביקוש הגדול ביותר, שמטבע הדברים הוא גם אזור יקר ביותר, דבר שמאפשר היטלי השבחה גדולים ובניה יקרה לגובה שייקרה גם בהחזקה. החזקה יקרה בגורדי שחקים מתאימה לבנייה לחתך סוציו אקונומי גבוה שתואמת את האזור הגאוגרפי של התוכנית.

"עם ביטולו של השדה, לא נקטו רשויות התכנון שום פעולה להגביר את הצפיפות של יח״ד לדונם ברוטו. כאמור צפיפות זאת היא כמחצית הצפיפות המתוכננת החדשה בשטח שדה דב עצמו. על בסיס זה ניתן להוסיף לתוכנית תא/3700 כ-10,000 יח״ד. נראה לי גם שאפשר להוסיף את היחידות ב-5 המתחמים המאושרים של התוכנית ללא פגיעה בדרכים הראשיות ופגיעה בפארק החוף הענקי.

"נראה לי שבזבוז המשאבים הקולוסאלי נובע מאי השלמה של ראשי העיר עם פינוי שדה דב ו/או אי מתן "הסכמי גג" לפיתוח שטחי הציבור של הממשלה לעיריית תל אביב".

 

צרו איתנו קשר *5988