גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

טיוטת דוח ביקורת קשה על נתיבי איילון

חשדות להתנהגות אקטיבית פסולה הן של יועצים וקבלנים חיצוניים והן של בעלי תפקידים בכירים בחברה ■ נתיבי איילון: "דוח הביקורת לא נמסר לנו מעולם, הדברים מבוססים על נתונים כוזבים"

נתיבי איילון / צילום: תמר מצפי
נתיבי איילון / צילום: תמר מצפי

הכרעה על זהות הזוכים טרם החלטת ועדת מכרזים, הצעות כספיות שנפתחו לפני בדיקת תנאי הסף, אישור חריגות בעשרות מיליוני שקלים מבלי קבלת האישורים הרלוונטיים, עקיפת הנהלים והסתרת מידע - כך מתארת טיוטה של דוח ביקורת של רשות החברות הממשלתיות על חברת נתיבי איילון את השיטה המאורגנת של החברה להוצאת כספים מהחברה.

על-פי הדוח, ועדת המכרזים, ההנהלה והדירקטוריון - כולם לקחו בכך חלק, ולפחות 77 מיליון שקל מכספי הציבור שולמו לקבלנים בניגוד לכללי המינהל התקין. היועצים ממליצים להעביר את הממצאים לגורמי אכיפת החוק.

נתיבי איילון היא חברה בבעלות משותפת למדינה ולעיריית תל-אביב. היא אחראית לפיתוח דרך איילון ותחזוקתה, וכך גם מבצעת עבור משרד התחבורה מיזמי תחבורה רבים בגוש דן.

כפי שפורסם ב"גלובס" בנובמבר האחרון, כמה ימים לאחר שהמשטרה הודיעה על מעצר של 18 חשודים בשוחד בחברת נתיבי ישראל, החליטה רשות החברות הממשלתיות להזמין דוח בדיקה על מקורות ועל נתיבי איילון. בין היתר התבקשו המבקרים לבדוק את החלטות ועדת המכרזים בשנים 2013-2015 בכל הקשור להתקשרויות החברה עם ספקים, עם קבלנים ועם יועצים חיצוניים. הבדיקה נערכה על-ידי משרד רואי החשבון גיא גופר יהב גילמן אודם ושות'.

מטיוטת הדוח, שהגיעה לידי "גלובס", עולים חשדות להתנהגות אקטיבית פסולה הן של יועצים וקבלנים חיצוניים והן של בעלי תפקידים בכירים בחברה. ממצאים נוספים בדוח מצביעים על תפקוד לקוי של בכירים בחברה, שלא פיקחו על הנעשה וחשפו את החברה להתנהגויות פסולות ולהוצאת כספים ללא הצדק סביר ובאופן רשלני לכל הפחות.

"עולה לכאורה, לכל הפחות בנוגע לאותן התקשרויות שנבדקו, חשד לקיומה של שיטה מאורגנת שנועדה להוציא ללא הצדקה כספים מהחברה בהיקפים ניכרים", כתבו המבקרים.

הביקורת מציינת כי עקיפה רחבה של נהלים והסתרת מידע מן האורגנים המפקחים, בהם ועדת מכרזים, ועדת חריגים ודירקטוריון החברה היו חלק מהנסיבות העיקריות שתרמו להתרחשותן של התופעות הפסולות האמורות.

"כמו כן, אורגנים אלה נמנעו מלהתערב או להתעניין בנעשה באותם פרויקטים, למרות שידעו או שהיה עליהם לדעת" נכתב.

"הקבלן לא עמד בתנאי הסף"

בדוח מובאת למשל מובאת הדוגמה של פרויקט עוקף בית הביל"ויים. על-פי הדוח, הקבלן הזוכה, מרדכי בנימין ובניו, לא עמד בתנאי הסף, ההצעות הכספיות נפתחו לפני בדיקת תנאי הסף, היועץ המשפטי בחברה שחרר את ערבויותיהם של המציעים האחרים במכרז עוד לפני שוועדת המכרזים הכריעה בנוגע לזהות הזוכה, ההצעה הכספית של הקבלן הייתה נמוכה מהותית מאומדן העלויות הצפויות של הפרויקט, והליך הבחירה התבצע בלוח זמנים צפוף מאוד ללא הצדקה נראית לעין. זאת, אף שהאישורים להתחלת העבודה כלל לא היו בידי החברה.

עוד מפנה הביקורת את תשומת-הלב לעובדה שלמרות שהקבלן הזוכה לא עומד בתנאי הסף, אף אחד מהמתחרים האחרים לא הגיש ערעור על הזכייה - "דבר המעלה תהיות ונותן פתח לספקולציות שכדאי לתת עליהן את הדעת", נכתב.

המבקרים מפרטים איך לאורך השנים הוגשו לחברה בקשות להגדלת הסכום הכספי על-ידי קבלן המשנה א.י.ל סלע בע"מ, וטוענים כי החברה אישרה אותם בלי לעבור קודם דרך ועדת המכרזים, על אף שאישורה היווה תנאי מתלה לקיומה. לא רק זו, אלא שהחברה אישרה את התוספת מבלי להגביל את הסכום. כך יצא שפרויקט שעלותו נאמדה תחילה ב-69 מיליון שקל זינק ל-126 מיליון.

"כל האורגנים הרלוונטיים להסכם ולתוספת כאמור לעיל כשלו ו/או התרשלו במילוי תפקידם, וכתוצאה מכך נגרמה לחברה הוצאת כספים בהיקפים ניכרים שלא לצורך", נכתב בדוח.

פרויקט אם המושבות הוא דוגמה נוספת לפרויקט שהתנהל בצורה לקויה, טוענים המבקרים. גם כאן לא עמד הקבלן בתנאי הסף, וגם כאן הוכרעה זהותה של הזוכה טרם החלטת ועדת המכרזים וסיום קבלת ההבהרות לעמידת הזוכה בתנאים. 38.3 מיליון שקל לפחות מהווים תשלום שלא הייתה הצדקה לחברה לאשרו ולשלמו, טוענים המבקרים.

ב-2012, כשנתיים אחרי שפרויקט אם המושבות הסתיים, הוציא מנכ"ל החברה, לבקשת מנכ"ל חברת נתיבי ישראל שי ברס, דרישת תשלום בסך 18 מיליון שקל לחברת נתיבי ישראל לצורך תשלום לקבלן.

"דרישת התשלום הוצאה שלא בהתאם לתהליך הוצאת דרישות תשלום בחברה, לבקשת מנכ"ל נתיבי ישראל באותה עת, מר שי ברס, לכאורה נעשה ניסיון להוציא כספים מהחברה שלא כדין ולא בהתאם לנוהלי החברה", נכתב בטיוטת הדוח.

המבקרים מסכמים כי הממצאים "חמורים ביותר ומצביעים על תופעות קיצוניות של התנהגות פסולה ומהלכים תמוהים, שתוצאותיהם המעשית היא הוצאה מהחברה של כספי ציבורי, בהיקפים גדולים ביותר ללא הצדקה". 

המבקר התריע

נזכיר כי דוח מבקר המדינה האחרון על החברה, שפורסם באוקטובר האחרון, חשף גם הוא ליקויים רבים בהתנהלותה, ביניהם הצגת אומדנים גבוהים מהעלויות בפועל (לעתים בהפרשים של 20%-30%), פיקוח ובקרה לקויים, היעדר הסכמים חתומים עם המדינה, מסירת פרויקטים המונעים מ"מגוון שיקולים" ועוד.

המבקר טען כי החברה, אשר מנהלת את הפרויקטים באחריותה בעיקר באמצעות התקשרות עם ספקים חיצוניים, אינה מקיימת הליך להערכת הספקים שעמם היא מתקשרת, מה מוביל לכך שברבים מהמקרים נחתמים הסכמים עם הספקים לאחר שהעבודות כבר החלו.

מבקר המדינה גם ביקר את מנכ"ל החברה וטען כי המספר הרב של התקשרויות ההמשך שמאושרות על-ידו "מעיד על הסמכות המופרזת שניתנה למנכ"ל", מה שפוגע "בהזדמנות השווה להתמודד, העומדת בבסיס דיני המכרזים".

עורך הדין של נתיבי איילון מסר בתגובה: "חרף בקשות חוזרות ונשנות של מרשינו בעניין זה, דוח הביקורת האמור לא נמסר מעולם למי ממרשינו, לא לתגובתם כמבוקרים על-פי הדוח ובוודאי שלא להתייחסות כלשהי. הנתונים שנלקחו לכאורה מתוך הדוח אינם מוכרים למרשינו, והם נחשפו אליהם לראשונה עם פנייתך. הדוח הודלף לכלי התקשורת, מטעמים שאינם ברורים למרשינו, עוד לפני מסירתו כטיוטה לידי הגופים המבוקרים.

"הדברים בפנייתך מבוססים על נתונים כוזבים. הפרויקטים המוזכרים הם פרויקטים שהתנהלו טרם מינויו של מר חודין לתפקיד מנכ"ל נתיבי איילון, ואין לו כל נגיעה אליהם או ידיעה אודותיהם. מר חודין ונתיבי איילון בוודאי שלא אישרו ולא שילמו תשלומים כלשהם לקבלן כאמור".

עוד כתבות

נתב"ג / צילום: שאטרסטוק

הנה רשימת המדינות הירוקות מהן תותר הכניסה לישראלים ללא בידוד

הנכנסים לישראל יצטרכו למלא טופס דיווח כניסה לישראל במהלך 24 ‏השעות שלפני הטיסה ● איטליה, גאורגיה, ניו זילנד, קנדה, דנמרק, אנגליה ופינלנד אלו חלק מהמדינות

אבי גבאי ורן גוראון / צילום: כדיה לוי ושלומי יוסף, גלובס

המכרז עבר בשלום אבל הדם הרע בין המפעילים יישאר עוד הרבה זמן

מכרז הדור החמישי הסתיים בתוצאה סבירה בהחלט, אך סלקום שמשלמת הרבה יותר יקר מכולם יודעת בדיוק מי שיחק נגדה מלוכלך בעוד היא, שיכלה לפעול בצורה דומה, נמנעה מכך

קניון שבעת הכוכבים / צילום: איל יצהר

חיים בסרט: קניון שבעת הכוכבים דורש דמי שכירות מהקולנוע, שסגור כבר חצי שנה

חברת בתי הקולנוע רב-חן הודיעה להנהלת שבעת הכוכבים כי תעזוב את המתחם בסוף אוגוסט עם סיום החוזה שלה בשל מחלוקת על דמי השכירות ● גורמים המעורים בסכסוך טוענים כי בקניון דרשו כי בית הקולנוע ישלם דמי שכירות על ששת החודשים בהם נסגר בשל הנחיות הממשלה ● בחודש שעבר נקלע הקניון לסכסוך עם קבוצת קסטרו

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

פרשת בן-ארי: חייבים לפרסם את המידע, אך גם את התמונה המלאה

הפרסומים בנושא עבירת הבנייה, לכאורה, של בן ארי, הם חלק מקמפיין מתוזמר שמתנהל דווקא עכשיו נגד הפרקליטות ובכיריה העוסקים בתיקי נתניהו • התקשורת חייבת לתת גם את ההקשר הרחב לפרשה

שיגור הלוויין של איחוד האמירויות / צילום: AP Photo, AP

עם לוויין בדרך למאדים ועם כור גרעיני חדש ונוצץ, האמירויות אומרות שלום

על סף יום הולדתו ה-50, איחוד האמירויות מפתח יומרות גלובליות נועזות ● הוא נוסד כדי להציל שבע נסיכויות חלשלשות, עכשיו הוא מנסה להציל את המזרח התיכון מאיראן ומבעלי בריתה

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

מקפצת יחסי הסחר: אלו ההיבטים הכלכליים של נרמול היחסים עם איחוד האמירויות

הנורמליזציה עם אחוד האמירויות תפגיש את המגזר העסקי הישראלי עם מושגים ונורמות שעד כמה לא היו מוכרות במחוזותינו ● ההסכם עשוי לשמש כמקפצה לכינון יחסי סחר עם שכנותיה של איחוד האמירויות, וגם לתיירות שלנו צפוי שיפור משמעותי, בעיקר לאחר משבר הקורונה

אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

התכוון להימלט? אמיר ברמלי נעצר עד לתום ההליכים נגדו

הפרקליטות נימקה את בקשתה לעצור את ברמלי בקיומן של ראיות ישירות וקונקרטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, המלמדות על כוונתו להימלט מן הארץ באופן מיידי, חרף צו איסור היציאה מן הארץ נגדו

מיליציות של חמאס ברצועה  / צילום: רויטרס, Ibraheem Abu Mustafa

ארה"ב חילטה מטבעות קריפטו בשווי כ-2 מיליון דולר מידי ארגוני טרור אסלאמיים

במבצע האכיפה הגדול ביותר עד כה של הממשל האמריקאי נגד מימון טרור באמצעות מטבעות קריפטו, נתפסו יותר מ-300 ארנקים דיגיטליים ששימשו את דאעש, אל-קאעידה והזרוע הצבאית של חמאס ● תרומות ביטקוין לחמאס נחשפו ב"גלובס" כבר ב-2019

פורטנייט / צילום: shutterstock

"פורטנייט" נגד אפל וגוגל: תובעת את ענקיות הטק על שהסירו את המשחק מהחנויות שלהן

פורטנייט הציעה למשתמשיה שירות שיאפשר להם לשלם ישירות לחברה, תוך כדי מעקף של גוגל ואפל, ובתגובה החברות הורידו את המשחק מחנויות האפליקציות ● בתגובה, החברה יצאה לקמפיין ברשתות החברתיות ותובעת את ענקיות הטק

כיתה בבית ספר יסודי בתל אביב, מסודרת לשמירת מרחק בין תלמידים / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

"חסר ציוד היקפי ומחשבים ניידים - ואנחנו זקוקים לעזרה"

רכזת תקשוב בבית ספר במרכז הארץ מתארת את מצב ההיערכות בבית הספר שלה לקראת שנה הבאה ● מה יבוא על חשבון מה, ואיך אפשר לעזור

בורסת וול סטריט / צילום: Associated Press

נעילה מעורבת בוול סטריט: מניית רשת בתי הקולנוע AMC זינקה ב-14.4%

לראשונה מפרוץ הקורונה, דרישות האבטלה השבועיות בארה"ב ירדו מתחת למיליון ● מדד הפוטסי הבריטי הוביל את הירידות באירופה ● סיסקו צנחה ב-11.5% לאחר הדוחות בשל תחזית מאכזבת ● אפל קפצה לרמת שיא, אמזון מחקה את העליות

ח"כ תהילה פרידמן / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

"צאו לכמה בחירות שתרצו - אף אחד לא יעלם": נאום הבכורה שמסעיר את הכנסת והרשת

"יש בעולם שלי המון אמת ויופי. אבל לא כל האמת. לא כל היופי. אני לא רוצה שכולם יהפכו להיות אני" ● תהלה פרידמן, ח"כ מכחול לבן, נשאה השבוע במשך 11 דקות נאום בכורה יוצא דופן בכנסת שכולו בעד קירוב לבבות ואחדות ● למעלה ממיליון איש כבר צפו

יו"ר הרשות אבו מאזן וראש הממשלה הפלסטינית ראמי חמדאללה/  צילום: רויטרס: Mohamad Torokman

נשארו מחוץ להסכם: הפלסטינים יאלצו לשנות פרדיגמה

המסר היוצא מוושינגטון הוא ברור: לא מספיק להטיל סנקציות כלכליות על איראן, אלא יש לבסס ולחזק את הציר בין ישראל למדינות ערביות מתונות וזאת כדי להחליש את ציר הקיצוניים ● בינתיים, הפלסטינים לומדים לקח כואב - העולם הערבי לא מחכה להם לעד

מסעדה בתל אביב. חלק ניכר ממקומות הישיבה בחוץ / צילום: Amir Cohen, רויטרס

הגבלות חדשות: עד 10 אנשים במסעדות קטנות

המגבלות החדשות מתירות התקהלויות של עד כ-30 אנשים במקומות פתוחים, ובמקומות סגורים הגדולים מ-80 מ"ר מגדילה את המגבלה מ-10 ל-20 בני אדם ● התקהלות במקומות קטנים שגודלם עד 80 מ"ר עדיין תוגבל ל-10 אנשים בלבד

אולם בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו

השופט מזוז, פלא סטטיסטי ואיוולת הימין

פסיקת בג"ץ שמנעה את הריסת בית המחבל הביאה את ראש הממשלה נתניהו לדרוש מהעליון דיון נוסף ועקרוני בנושא ● אלא שהדרישה הזו היא איוולת ● אם ראש הממשלה רוצה ללמוד כיצד מנתבים את הפסיקה לתוצאה הרצויה כדאי לו לתפוס את השופטת נאור לשיחה קצרה

אבו דובאי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

כלכלה, פוליטיקה וחברה: 6 דברים שכדאי לדעת על איחוד האמירויות

מי ה"פאוור-קפל" של האיחוד, כמה גדולים באמת מצבורי הנפט, ומה היחס לנשים שם? ● "גלובס" מציג בקצרה את השותפה החדשה של ישראל

עו"ד ליאת בן־ארי / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

ה"בן-אריסטים" מאמצים את השיטות של ה"ביביסטים"

הם טוענים שהיא לא עשתה שום עבירה וסתם מתנכלים אליה, שהסיפור האמיתי הוא לא המעשה שלה אלא האינטרסים של מתנגדיה, ומזדעזעים מההפגנות נגדה ● כל הטענות שמחנה לוחמי השחיתות לעגו להן עד לפני רגע, מאומצות שם עכשיו בחום רב

שיעור גאוגרפיה / צילום: משה מילנר - לע"מ. איור: גיל ג'יבלי

שנים של תרגול ותקציבי עתק לא הועילו: איך הגיעה מערכת החינוך כה לא מוכנה ליום הדין של הקורונה

למרות התקציב הגדול ביותר בממשלה, שנים של תרגול לשעת חירום ומבצע גרנדיוזי לתקשוב בתי הספר - בסוף כולם למדו בזום. יצאנו לבדוק מי אחראי למחדל העצום שאת תוצאותיו נרגיש בעוד שנים, ואם למדנו משהו לקראת השנה החדשה ● האזינו

קניות בשוק הכרמל בימי קורונה  / צילום: בר לביא, גלובס

מדד המחירים לצרכן עקף במעט את התחזיות: עלייה של 0.2% ביולי

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי הפירות והירקות והתרבות והבידור ● מחירי ההלבשה וההנעלה ירדו כמעט 6%

בונים מחדש האתגרים של ענף הנדלן / צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב, שאטרסטוק

הבעיות הבוערות של שוק הדיור: איך לטפל בתחום ההשכרה ומה עושים עם קרקעות חקלאיות

איך ייראו הבתים במציאות שבה אנשים רבים יעבדו מהבית, האם ההבטחות על קידום הפריפריה יהפכו למציאות ואיך ניתן להזרים מזומנים למשק בעזרת הגדלת מינוף ● בונים מחדש - האתגרים של ענף הנדל"ן, כתבה חמישית ואחרונה בסדרה