loading
המדינה מבקשת: לאפשר לנתניהו להעיד על מתווה הגז
בית המשפט העליון דן בעתירות של מפלגות וארגונים חברתיים נגד אישור מתווה הגז בממשלה, העוסקות בין היתר בהפעלת סעיף 52 ובחשש מהמונופול. צפו בדיווח 
06:52 03/02/2016 11:17
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>