סומוטו: זינוק של 500% ברווח השנתי ל-3.5 מיליון דולר ב-2015‎

סומוטובחודשים ינואר-פברואר 2016 מעריכה החברה את ההכנסות המצרפיות בלפחות 5.5 מיליון דולר ואת הרווח התפעולי, לפני הפחתות בלפחות 1.8 מיליון דולר

12.04.2016, 15:45

חברת סומוטו דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2015 ולשנה כולה. הכנסות החברה המפתחת פתרונות להפצה ומוניטיזציית אפליקציות, הסתכמו אשתקד ב-29.6 מיליון דולר - ירידה של 7% לעומת ההכנסות ב-2014.

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-6.7 מיליון דולר, צמיחה של 8% ביחס לרבעון שלישי של 2015 וקיטון של 52% בהשוואה לרבעון רביעי בשנת 2014.

בשורה התחתונה רשמה החברה זינוק של 500% ברווח נקי ל-3.5 מיליון דולר. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם בסך 0.6 מיליון דולר, שיעור של 8.4%, בהשוואה לרווח נקי בסך 1.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2014.

במהלך 2015 ייצרה סומוטו תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 7.4 מיליון דולר, כשנכון לסוף השנה, בקופת המזומנים של החברה היו 11.7 מיליון דולר, כולל מזומן מוגבל בסך 1.3 מיליון דולר.

החברה הכריזה על דיבידנד של 0.5 מיליון דולר שישולם לבעלי המניות של החברה, כשסומוטו מתכננת חלוקת דיבידנד נוספת בסך 0.5 מיליון דולר בהמשך השנה. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הוא 26 מיליון דולר.

בן גירון, מנכ"ל סומוטו: "בתחילת 2016 הודענו על רכישת טרסר, המסמנת את העמקת פעילותנו בתחום המובייל והווידיאו, שמהווים מנועי צמיחה משמעותיים עבורנו. הכנסות החברה בתחום המובייל זינקו בשנת 2015 ל-3.9 מיליון דולר לעומת 800 אלף דולר ב-2014. יתרת המזומנים של החברה עמדה לתום שנת 2015 על למעלה מ-11.7 מיליון דולר, ובמהלך השנה ייצרנו תזרים שוטף של 7.4 מיליון דולר - נתונים המצביעים גם על מוכנותנו לבצע רכישות נוספות, כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה".

צרו איתנו קשר *5988