שיא הכנסות לויקטורי: קצב המכירות השנתי חצה את המיליארד שקל

הרשת רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של כ-260 מיליון שקל, זאת טרם הפעלת 11 הסניפים החדשים שנפתחו ב-3 החודשים האחרונים

12.04.2016, 10:06

רשת הסופרמרקטים ויקטורי, הפועלת בשיווק קמעונאי בתחום המזון בשיטת הדיסקאונט, מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2015. "אנו מסכמים את שנת 2015 כשנת שיא בהיקפי פעילות הרשת. קצב ההכנסות ברבעון הרביעי של 2015 חוצה לראשונה רף של 1 מיליארד שקל בהכנסות - ללא 11 סניפים חדשים שנפתחו בשלושת החודשים האחרונים", כך מסר מנכ"ל ויקטורי, אייל רביד.

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2015 הסתכמו ב-260.4 מיליון שקל, חצו קצב שנתי של 1 מיליארד שקל עם עלייה של 15.8% בהשוואה ל-224.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה מייחסת את העלייה בהכנסות לפתיחת 5 סניפים נוספים במהלך הרבעון האחרון של שנת 2014 ובמהלך שנת 2015, וכן מגידול במכירות חנויות זהות. הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2015 גדל בכ-5.1%, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה בשנת 2015 הסתכמו בכ-980 מיליון שקל, צמיחה של 9.1% בהשוואה ל-897 מיליון שקל בשנת 2014. הפדיון למ"ר מכירה נטו במהלך שנת 2015 עמד על 34.2 אלף שקל למ"ר, בהשוואה לפדיון של 35.4 אלף שקל למ"ר מכירה נטו בשנת 2014. הירידה בפדיון למ"ר נובעת מירידה בחנויות זהות ופדיון נמוך יותר בסניפים שנפתחו.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-59.9 מיליון שקל, עלייה של 16.3% בהשוואה ל-51.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2015 עמד על 23%, עלייה בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 22.9% ברבעון הרביעי ב-2014.

הרווח הגולמי בשנת 2015 הסתכם בכ-225.6 מיליון שקל, צמיחה של 9.7%, בהשוואה לכ-205.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בשנת 2015 הסתכם בכ-23%, בהשוואה ל-22.9% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור הרווחיות הגולמית נבע בעיקר מהחלת חוק המזון החל מתחילת שנת 2015.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-7.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-7.7 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2015 עמד על 2.9%, בהשוואה ל-3.4% ברבעון הרביעי ב- 2014.

הרווח התפעולי בשנת 2015 הסתכם לכ-25.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-28.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי השנתי עמד על 2.6% בהשוואה ל-3.2%. הרווח מפעולות רגילות בשנת 2015 קטן בכ-10.3% בהשוואה לשנת 2014 עקב הגידול בהוצאות מכירה ושיווק והנהלה וכלליות.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2015 הסתכם ב-3.7 מיליון שקל, בהשוואה ל-5.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2015 עמד על 1.4%, בהשוואה ל-2.5% ברבעון המקביל ב-2014. ההנהלה מייחסת את הירידה ברווח הנקי בעיקר לגידול הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות, גידול בהוצאות מימון וכן גידול בהוצאות המס בעיקר עקב סגירת שומות חברת הבת לשנים 2010-2013.

הרווח הנקי בשנת 2015 הסתכם ב-16.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-21.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הנקי בשנת 2015 עמד על 1.7%, בהשוואה ל-2.4% ברבעון המקביל ב-2014. הירידה מיוחסת בעיקר לגידול בהוצאות מכירה, שיווק והנהלה וכלליות וכן לגידול בהוצאות המימון.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של ויקטורי הסתכם בשנת 2015 ב-11.4 מיליון שקל, כשנכון לסוף אשתקד, בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים של כ-78.5 מיליון שקל.

בשנת 2015 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 7 מיליון שקל. עם אישור הדוח הכספי הכריזה החברה על דיבידנד בהיקף של 5 מיליון שקל.

ההון העצמי הסתכם ב-162.4 מיליון שקל בשנת 2015, בהשוואה ל-151.8 מיליון שקל ב-2014.

"אנו מנהלים היום 41 סניפים בשטח כולל של כ-60 אלף מ"ר - כמעט כפול מהשטח שניהלנו לפני 3 חודשים וסניף נוסף ייפתח בעכו בקרוב. ברבעון הרביעי של שנת 2015 ניתן לראות כי הפדיון למ"ר בחנויות זהות עלה ב-5.1% ובכוונתנו להביא את הפדיון בסניפים החדשים לפדיון הממוצע של הרשת", הוסיף רביד. 

לדבריו, "בויקטורי מועסקים 2,500 עובדים, שהם גורם מכריע להצלחת הרשת, מתוכם מאות עובדי מגה לשעבר שקלטנו עם רכישת הסניפים החדשים. כמו כן, לאור הצמיחה בהיקפי הפעילות של סניפי מגה לשעבר, בהשוואה לתקופת ההפעלה לפני הרכישה, גייסנו עובדים נוספים.

"בהסתכלות לשנת 2016, בה יבואו לידי ביטוי תוצאות הסניפים החדשים שפתחנו לאחרונה, אנחנו מעריכים כי הצמיחה המהירה תביא לשיא נוסף במכירות ובמקביל תחזק את מיצוב הרשת תוך שיפור תנאי הסחר. אנו מאמינים כי מהלכים אלו, לצד הייבוא המקביל והתייעלות, יובילו לשיפור ברווחיות הרשת תוך יצירת ערך משמעותי לבעלי המניות", סיכם רביד.

 

 

 

צרו איתנו קשר *5988