הראל: הרווח ברבעון הרביעי זינק ל-231 מיליון שקל

הראל ביטוחלעומת רווח כולל של 71 מיליון שקל ברבעון המקביל ■ חברת הביטוח והפיננסים הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-107 מיליון שקל בגין ביצועי הרבעון האחרון של 2015

12.04.2016, 10:05

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של 2015 ולשנה כולה. הרווח הכולל הסתכם ברבעון הרביעי אשתקד ב-231 מיליון שקל, לעומת 71 מיליון שקל ברבעון המקביל.

העלייה החדה ברווח נובעת בעיקר כתוצאה מהמרווח הפיננסי הגבוה ברבעון הרביעי לעומת המרווח ברבעון המקביל של 2014. בסיכום שנתי, התשואות הנמוכות שנרשמו בשוק ההון בהשוואה לתשואות ב-2014, הביאה לירידה ברווח הכולל ל-381 מיליון שקל. לשם השוואה, ב-2014 הסתכם הרווח הכולל של הראל ב-533 מיליון שקל.

רונן אגסי מנכ'ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסיםצילום/ מיה כרמי דרור

נכון לסוף השנה שעברה, סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסיים עמד על 178.4 מיליארד שקל. סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בשנת 2015 הסתכמו בכ-19 מיליארד שקל, עלייה של 9% לעומת התקופה המקבילה.

נכון לסוף 2015, ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ב-4.9 מיליון שקל. שיעור התשואה להון עמד אשתקד על 8% במונחים שנתיים.

רונן אגסי, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "אנו בהראל מסכמים את שנת 2015 עם המשך מגמת הצמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה במרבית המגזרים העסקיים. פיזור הפעילויות של קבוצת הראל ומיצובה האיכותי, אפשרו לה להציג יציבות ורווחיות גבוהה גם בשנת 2015, שהייתה מאתגרת ותנודתית בשוקי ההון״.

צרו איתנו קשר *5988