ג'ובוקיט במגעים לרכישת חברה פעילה בדרום אמריקה

ג'ובוקיטהחברה עימה מנהלת ג'ובוקיט מו"מ היא השותפה העסקית המרכזית של חברת גרופון העולמית באמריקה הלטינית

18.04.2016, 12:12

ג'ובוקיט העוסקת בפיתוח והפעלת טכנולוגיות אינטרנט בתחומי משאבי אנוש ובידור הודיעה כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת חברה זרה העוסקת בתחום האינטרנט.

לדברי ג'ובוקיט, החברה איתה מתנהלים המגעים היא חברה מובילה בתחום פעילותה בדרום אמריקה והיא השותפה העסקית המרכזית של חברת גרופון(Groupon) העולמית באמריקה הלטינית.

עוד עולה מהודעת החברה כי במידה והמגעים עם החברה מדרום אמריקה יתממשו לכדי עסקה, התשלום לבעלי מניות החברה הנרכשת יבוצע באמצעות הקצאת מניות ג'ובוקיט.

מהדיווח שפרסמה ג'ובוקיט, בניהולו של אריק פילסטיין, התקשרותה בהסכם לביצוע העסקה והרכישה כפופה לביצוע בדיקת נאותות לחברת המטרה ולאישור דירקטוריון החברה. יובהר, כי אין כל וודאות שהמשא ומתן המפורט לעיל ישתכלל לכדי חתימת הסכם מחייב.

צרו איתנו קשר *5988