loading
פיתוח מהפכני חדש: כך ניתן לספק חשמל לבית בעזרת עלים
הכירו את "העלה הביוני" שפותח באוניברסיטת הרווארד ונחשף לאחרונה: יעיל פי 10 מפוטוסינתזה של צמחים בטבע, ומאפשר הפקת דלקים נוזליים שמשמשים לאספקת חשמל לבתים. כל הפרטים בוידאו
01:14 14/06/2016 12:50
לכל כתבות ארכיון גלובס טק >>