צירון חתמה על הסכם להקמת בית זיקוק עם חברת הנפט הלאומית של ניגריה

צירוןמנכ"ל החברה רוני קופפרברג: "מדובר באבן הדרך המשמעותית ביותר מאז החברה הפכה ציבורית. ההסכם כולל הקמה מחודשת של בית זיקוק בפורט הרקורט, בניגריה"

26.06.2016, 16:38

בתי זיקוק צירון, העוסקת במתן שרותי יעוץ ויזום עסקאות בתחום בתי זיקוק, הודיעה על אבן דרך משמעותית במימוש האסטרטגיה העסקית להיותה שחקן מוביל בשוק האנרגיה באפריקה.

צירון חתמה עם חברת הנפט הלאומית של ניגריה (NNPC) על הסכם עקרונות להקמתו מחדש של בית הזיקוק בסמוך לבית זיקוק קיים בפורט הרקורט ניגריה, ביחד עם קונסורציום חברות מובילות המונהג על ידי אמבר (חברה בת של צירון), חברת JIL וכן מלווה פיננסי.

במזכר ההבנות הוסכם כי הפרויקט יבוצע במסגרת חברה משותפת שתוקם על ידי הצדדים. בנוסף, על פי מזכר ההבנות, ה-NNPC תהיה אחראית, בין היתר, על אספקת נפט גולמי בסוג ובכמות הנדרשים לבית הזיקוק, על מתן גישה ושירותים לוגיסטיים לאמבר ולשותפתה המקומית בניגריה; סיוע בהשגת כל האישורים הרגולטוריים הנחוצים לפרויקט; אספקת קרקע בהיקף הדרוש ובסמוך לבית הזיקוק הקיים בפורט הרקוקט עליו יוקם בית הזיקוק.

בית זיקוק מחודש בתורכיה/ צילום: צירון

לדברי מנכ"ל בתי זיקוק צירון, רוני קופפרברג: "מדובר באבן הדרך המשמעותית ביותר מאז החברה פועלת כחברה ציבורית. ההסכם כולל הקמה מחודשת של בית זיקוק בפורט הרקורט, בניגריה, בו קיימת תשתית ייעודית להפעלת בית זיקוק".

עוד הוסכם בין הצדדים, כי הם יפעלו למציאת מפעיל מנוסה ובעל מוניטין לבית הזיקוק שיוקם, ולהתקשרות עמו בהסכם הפעלה ואחזקה של בית הזיקוק. כמו כן, יפעלו הצדדים להתקשרות עם חברת מסחר מנוסה ובעלת מוניטין לשיווק והפצה של תוצרי בית הזיקוק שיוקם, כאשר הוסכם כי ה-NNPC תיכלל בין המועמדים.

במזכר ההבנות אף הוסכם כי הקונסרציום, באמצעות החברה המשותפת, יהיה אחראי ויפעל לגיוס הון בהיקף של 500-800 מיליון דולר הנחוצים לצורך השלמת הפרויקט, כאשר בית הזיקוק יוקם על בסיס התשתיות הקיימות בפורט הרקורט. בנוסף, הקונסורציום ו-NNPC יקימו מועצת ניהול משותפת שתכלול ועדת היגוי ו-ועדה טכנית שתנוהל על ידי הקונסורציום לצורך חתימה על הסכם משותף תוף 90 יום.

להערכת הנהלת החברה, מזכר ההבנות שנחתם מהווה אבן דרך משמעותית בפעילותה בכך שיאפשר לחברה בת לממש את הנכס העיקרי של החברה והוא בית הזיקוק המאופסן בצפון קפריסין, תוך השבחת ערכו והשגת תמורה מקסימלית לחברה בת בגין נכס זה.

צרו איתנו קשר *5988