loading
ניסה לחדור לשגרירות ישראל בטורקיה חמוש סכין - ונורה
אדם ניסה לדקור מאבטח מקומי בכניסה למבנה שגרירות ישראל באנקרה, אך נבלם על ידיו ונפצע ברגלו. לפי המשטרה, הוא צעק "אללה אכבר". צוות השגרירות באנקרה הוכנס למחסה בזמן האירוע ולא היו נפגעים בקרבו
02:50 21/09/2016 13:24
לכל כתבות ארכיון וידאו >>