פרטנר וסלקום תובעות את בזק וטוענות: משרד התקשורת אינו אוכף את תנאי הרישיון של החברה

החברות טוענות כי משרד התקשורת לא פועל נגד בזק, והן התייאשו והחליטו לפנות לביהמ"ש בבקשה לצו שיורה לבזק לעמוד בתנאי הרישיון שלה

פרטנר וסלקום התייאשו מגישתו של משרד התקשורת בכל הקשור לנקיטת צעדים נגד בזק שמסכלת, לשיטתן, את התחרות בשוק התקשורת. אי לכך, שתי החברות פנו ישירות לבית המשפט, בבקשה לאכיפת רישיונה של בזק. לאחר שהגיעו למסקנה שמשרד התקשורת פשוט עובד בעבור בזק לתפישתן, החליטו החברות לפעול במשותף והגישו תביעה כנגד בזק בגין הפרות חמורות של הוראות רישיונה והוראות משרד התקשורת כפי שנקבעו במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי.

החברות החליטו שמשרד התקשורת לא יהיה צד לתביעה, מפני שהן מעוניינות שבית המשפט יהיה זה שיאכוף על בזק למלא אחר תנאי רישיונה - וזאת מפני שמשרד התקשורת אינו עושה זאת. התביעה מתמקדת בכמה נקודות מרכזיות; הראשונה היא החלטה של בזק להפסיק באופן מוחלט שיווק ספקיות האינטרנט נטוויז'ן ו-012 בחבילות "הבנדל ההפוך" (תשתית וספק) ששווקו לצרכנים על ידי בזק.

לטענת התובעות, בזק הפסיקה באופן חד-צדדי ותוך פגיעה קשה בתחרות את שיווקן של ספקיות האינטרנט נטוויז'ן ו-012 (המתחרות העיקריות שלה) בחבילות הבנדל ההפוך ששווקו על ידה, והעניקה בין היתר, העדפה פסולה ואסורה לחברה-הבת שלה, בזק בינלאומי, בחבילות אלה. לדברי החברות, פרקטיקות לא-חוקיות אלה מנוגדות לרישיון בזק, המחייב אותה להציע במסגרת מכירת חבילת שירותים את שירות תשתית האינטרנט עם שירות גישה לאינטרנט (הבנדל ההפוך), לכל ספקיות האינטרנט בתנאים שווים ובלתי-מפלים.

"בזק פעלה כך, על מנת להדיר רגליהן של מתחרותיה העיקריות נטוויז'ן ו-012 משוק האינטרנט, תוך פגיעה קשה בתחרות. אך חמור מכך - תוך פגיעה בציבור הלקוחות, אשר בזק מנעה ממנו במכוון את האפשרות לקבל הצעות שיווקיות גם של נטוויז'ן ו-012 ובתעריפים נמוכים יותר, מאלו שהוצעו בחבילות הבנדל ההפוך של בזק", נכתב בתביעה.

בסוגיה השנייה טוענות החברות כי בזק סירבה לספק שירותים ללקוחות ספקיות האינטרנט ("לקוחות השוק הסיטונאי"), בה בשעה שסיפקה שירותים אלה ללקוחותיה הקמעונאיים - ובכך נקטה אפליה אסורה ובלתי-חוקית.

פרטנר וסלקום טוענות כי בזק הפרה את הוראות משרד התקשורת המחייבות אותה לחבר לקוחות הרוכשים תשתית אינטרנט בשוק הסיטונאי עד לשקע ראשון בביתם, וזאת בניגוד לאופן שבו היא פועלת ביחס ללקוחותיה. מדובר במקרים שבהם יש צורך בהתקנת תשתית חדשה או תיקון תשתית קיימת בבית הלקוח, לצורך אספקת שירות תשתית האינטרנט על-ידי נטוויז'ן ו-012 בשוק הסיטונאי. באופן זה הפלתה בזק אפליה אסורה וחמורה בין לקוחותיה הקמעונאיים, ובין לקוחות השוק הסיטונאי (לקוחות נטוויז'ן ו-012). בכך גרמה בזק לפגיעה אסורה בתחרות, לנטישת לקוחות של ספקיות האינטרנט, לגידול משמעותי בעלויותיהן ולפגיעה במוניטין השירות שלהן.

מדובר בפגיעה קשה במיוחד, שכן מדובר בתקופת החדירה הראשונית של ספקיות האינטרנט נטוויז'ן ו-012 שהן ה"שחקניות החדשות" בשוק אספקת שירות תשתית האינטרנט, ושעה שהן מנסות לבסס את מעמדן בשוק, כפי שמציינות החברות.

"ניצול אסור"

הנושא השלישי הוא הסירוב של בזק לאפשר לסלקום ופרטנר לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות שבבעלותה (גובים, קנים וסיב אפל), כפי שהורה לה משרד התקשורת ברפורמת השוק הסיטונאי. החברות טוענות כי בזק מסרבת לאפשר להן לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות שבבעלותה לצורך חיבור מתקנים לרשתותיהן (ובכלל זה לצורך אספקת שירותים ללקוחות העסקיים שלהן). בין היתר דורשת בזק, כי סלקום תתחייב שלא לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות לצורך פעילות הסלולר.

מדובר שוב בהפרה בוטה של כללי האסדרה שנקבעו במסגרת רפורמת השוק הסיטונאי, הקובעים במפורש כי השימוש בתשתית הפסיבית של בזק אינו מוחרג לשימושים כלשהם, ופגיעה נוספת ביכולת של סלקום ופרטנר להתחרות בבזק, שעה שנמנע מהן לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות של בזק לצורך קידום התחרות בשוק הנייח.

בתביעה מציינות החברות כי התנהלות בזק מהווה ניצול אסור של מעמדה כמונופול מוכרז בשוק התקשורת, המקנה בידיה את היכולת והאפשרות לקבוע עובדות בשטח ולהכתיב את תנאיה לספקיות האינטרנט, באופן חד-צדדי ובלתי-חוקי, ובניגוד מוחלט להוראות האסדרה והוראות משרד התקשורת, ותוך הפרת חובות האמון המוגברות המוטלות עליה כלפי הציבור, מתוקף היותה מונופול מוכרז.

בתביעה שהגישו עורכי הדין יוסף בנקל, משה מזרחי וצחי הראל ממשרד עורכי הדין ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות' מבקשות סלקום ופרטנר כי בית המשפט יקבע שבזק הפרה את הוראות משרד התקשורת והוראות רפורמת השוק הסיטונאי, ויורה לה לקיים לאלתר הוראות אלו, לשם כינונה של תחרות הוגנת.

סלקום ופרטנר אף שומרות על זכותן בתביעה, לתבוע את בזק בתביעה כספית עתידית בגין הנזקים שנגרמו להן וייגרמו להן בעתיד, בגין התנהלות הבלתי-חוקית של בזק כמתואר בתביעה.

צרו איתנו קשר *5988