loading
לחץ על ח"כ סלומינסקי מ"הבית היהודי" להשעות עצמו
הח"כ מהבית היהודי שנטען כי הטריד מינית נשים ממשיך להכחיש את הדברים המיוחסים לו. עם זאת, גורמים במפלגתו , יחד עם חושפת הפרשה ושורת רבנים , קוראים לו להשעות עצמו. ח"כ שולי מועלם: "אין מקום למטרידים מינית בהנהגה הציבורית"
12:03 15/12/2016 10:37
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>