loading
"אני נלחם על חופש העיתונות": סרנה נגד הזוג נתניהו
רגע לפני שראש הממשלה ורעייתו נכנסים עולים על דוכן העדים בבית המשפט השלום בת"א, העיתונאי הנתבע יגאל סרנה מדבר למצלמה מחוץ לאולם: "אני נלחם על חופש העיתונות". צפ בקטע

00:59 14/03/2017 12:15
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>