loading
ביזיון: כך מתנהלות הועדות הכי חשובות בתחום הנדל"ן היום
בשבוע שעבר פורסם הדו"ח השנתי של מינהל התכנון באוצר לשנת 2016, שכלל נתונים מעודדים באשר לנעשה בתחום. אלא שלצד אלה, אי אפשר שלא להתייחס לתופעה אחרת שנחשפה בדו"ח, ועוסקת בשיעור ההשתתפות העלוב של נציגי השלטון והרשויות המקומיות בועדות החשובות ביותר בתחום הדיור היום. מה המשמעות ומי משלם את המחיר? צפו בוידאו
04:37 28/05/2017 23:57
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>