9 כיכר השבת כיכר השבת

1.1 מיליון ביקורים בחודש

מיליון דפים נצפים בחודש

9:55 דקות זמן שהיה ממוצע

72.5% שיעור הגולשים ממחשב

27.5% שיעור הגולשים מהסלולרי

0.5% שיעור המכשירים שבהם מותקנת האפליקציה