דעה: על מס הכנסה לחשב מסלול מחדש למונח "התא המשפחתי"

הגיע הזמן שברשות המסים יתאימו עצמם למציאות ויעדכנו את החוקים הקיימים לפיהם "ילדים הולכים רק עם אמא"

הומואים / צילום: thinkstock

לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי בקשה לתביעה ייצוגית, בה נטען כי רשות המסים מפלה לרעה זוגות סטרייטים לעומת זוגות חד-מיניים בכל הנוגע לנקודות זיכוי המס בגין הילדים.

מדובר בתביעה בה טען התובע כי מאחר שבת זוגו אינה מגיעה לסף המס, הם אינם יכולים ליהנות כתא משפחתי מנקודות הזיכוי עבור הילדים. התובע הוסיף כי שלילת האפשרות לבחור מי מבין בני הזוג יוכל ליהנות מאותן נקודות זיכוי בהתאם לרמות ההכנסות השונות שלהם, שוללת למעשה את ההטבה מהתא המשפחתי.

השופט אלטוביה מגן דחה את התביעה, אבל הוסיף, באמירת אגב, כי על הרשות המחוקקת לבחון מחדש את הנושא.

בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, "ילדים הולכים עם האמא" לעניין הטבות המס. נקודות זיכוי, כזכור, מפחיתות את חבות המס האישיות ומהוות זיכוי ממס ההכנסה. השווי השנתי שלהן ב-2017 מסתכם ב-2,580 שקל.

כחריג לכלל לפיו ההטבות במס בגין ילדים מוענקות לאם, יש הוראת שעה לאבות עובדים בגין ילדיהם עד לגיל 5 וכן נקודת זיכוי לאבות גרושים. מנגד, ביחס למשפחות חד-מיניות, קיימת הנחייה של רשות המסים לפיה ניתן לבחור מי מבין בני הזוג ייהנה מנקודות הזיכוי בגין הילדים.

לשון החוק מאוד ברורה בנושא זה, ולכן רשות המסים נשענה על הטענה כי הרעיון שמאחורי החוק הוא לתמרץ נשים לצאת לעבודה, ומכאן שאין בהוראה האמורה משום אפליה פסולה, כפי שטען התובע. בנוסף, העובדה שנקודות הזיכוי נשארות בתוך אותו תא משפחתי, רק מאששת את האמור, לפי עמדת רשות המסים.

הגיע הזמן שהוראות החוק ישתנו ויתאימו עצמן למגמה הרווחת בשני העשורים האחרונים, הן בחקיקה והן בפסיקה, לפיה אין מקום עוד לאפליה מתקנת בין בני זוג בהטבות המס. אפליה זו מקורה בחשיבה אנכרוניסטית, שהיא שריד לחוק שמקנה לאישה חצי נקודת זיכוי עודפת רק בשל היותה אישה.

ראוי שרשויות המס יישרו קו בינם לבין עצמם ויקבעו מדיניות מס אחידה ביחס ליישום חוקי המס השונים. כך, למשל, בעוד שחוק מיסוי מקרקעין והפסיקה הרלוונטית כבר הכירו ב"ידועים בציבור" כתא משפחתי אחד לעניין יישום הוראות החוק - במס הכנסה נשארו מאחור, ובני זוג מוגדרים כ"אנשים נשואים המנהלים משק-בית משותף".

במשפחה המודרנית כיום כבר לא נצמדים להגדרות פורמליות, אבל זוגות רבים שחיים ביחד לא מוגדרים כ"בני זוג" במס הכנסה רק בגלל שהם לא נשואים. הגיע הזמן לבצע חישוב מסלול מחדש למונח "תא משפחתי" בתחומי המס, תוך בחינת השלכות המס הראויות ביחס לתא המשפחתי המודרני.

■ הכותב הוא מייסד משרד עורכי דין ירון אלי ושות' המתמחה במשפט מסחרי ומיסוי בפרט.