גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצלאוי תאטום אלפי מ"ר מחסנים וחניות במגדל עלית ברמת-גן

5 בקשות להיתר הגישה חברת מצלאוי למגדל ברמת-גן, שכבר עומד על תילו ■ כעת הכריעה הוועדה המקומית שהבניין יגדל בקומה אחת, בכפוף לאטימה של 8,000 מ"ר תת-קרקעיים ■ החברה: "הכול נבנה לפי היתרים תקפים"

מגדל עלית / צילום: איל יצהר
מגדל עלית / צילום: איל יצהר

אחת התופעות הלא רצויות בשוק הנדל"ן היא זו שבמסגרתה חברות מבקשות הקלות ושינויים בהיתרי הבנייה, אחרי שהיתרים קודמים כבר ניתנו והבנייה החלה. השינויים המבוקשים, תוך כדי בנייה, אולי באים להיטיב עם היזם שמבקש ליהנות מתוספת קומות ויחידות דיור, אך גם מציבים אותו בפני סכנה של עיכובים בסיום הפרויקט כתוצאה מהתנגדויות, עררים ועתירות, איחור במסירת הדירות, וגם אי ודאות לגבי אופי הדירות המשווקות.

אחת הדוגמאות הבולטות למגדל שמגיש שוב ושוב בקשות להיתרים חדשים, לאורך שנים, הוא מגדל המגורים שמקימה חברת מצלאוי סמוך לצומת עלית ברמת-גן. המגדל כבר עומד על תלו, והסאגה עדיין לא נגמרה. בוועדה המקומית הסבירו ל"גלובס" כי הבעיה הייתה שיזמים קיבלו בעבר היתרים להקמת מרתפים, מבלי שהיה ברור מה הם עומדים להקים על הקרקע. "היום החטא הקדמון הזה כבר לא קיים, ויזם שמבקש היתר למרתפים מתבקש להציג בדיוק מה הוא עומד להקים מעליהם, וכך נמנעת שיטת הסלמי".

שני מרתפים לשני מגדלים

התב"ע (תוכנית בניין עיר) המקורית על השטח הייתה להקמת שני בניינים בני 17 ו-20 קומות. חברת מצלאוי בנתה את המרתפים לשני המגדלים, ואז ביקשה היתר לבניית מגדל אחד בן 18 קומות.

לאחר מכן ביקשה החברה היתר לתוספת 11 קומות למגדל האחד, קיבלה את ההיתר ובנתה מגדל בן 29 קומות ו-146 דירות, שניצב היום בז'בוטינסקי 16 ברמת-גן.

מצלאוי אף ביקשה וקיבלה היתר לבניית חללים סגורים, שאין אליהם גישה מהדירות. כמו בלא מעט פרויקטים, נציגי המכירות של החברה שיווקו את השטחים ככאלה שניתן לפתוח לאחר קבלת טופס 4 לדירה, וליהנות משטח גדול יותר. בהמשך הגישה מצלאוי בקשה להיתר לחמש קומות נוספות שבהן 23 דירות נוספות, כך שהמגדל יכלול 34 קומות.

מכאן מתחיל הסיפור להסתבך. בפברואר 2015 החליטה הוועדה המקומית (בינתיים השלטון בעיר התחלף), לאשר את הבקשה, בכפוף לכך שאותם חללים סגורים, תופעה בעייתית כשלעצמה בשוק הנדל"ן אף שנבנו בהיתר, ייפתחו ויהוו חלק מהדירות או משטחי השירות, וייספרו במניין השטחים בבניין.

כנגד ההחלטה לאשר תוספת של חמש קומות הוגש ערר על ידי שני חברי הוועדה המקומית, עו"ד רועי ברזילי ואדם קניגסברגר, שטענו כי החללים שנאטמו בקומות הבנויות נאטמו על מנת לבטל כביכול שטחים עיקריים בקומות אלה, ו"לשחרר" אותם לשם תוספת הדירות המבוקשות בהקלה. הם טענו כי איטום החללים נעשה מפני שלא קיימות די זכויות לתוספת הקומות שאושרה על ידי הוועדה המקומית. לטענתם, ביטול שטחים עיקריים באופן זה, יאפשר העתקת הזכויות לקומות הנוספות בניגוד לדין.

לטענתם, יש להחשיב את החללים האטומים כשטח עיקרי ולכן לא נותרו עוד שטחים עיקריים לצורך אישור הבקשה.

הוועדה מקומית השיבה לערר כי הורתה למצלאוי לפתוח את החללים האטומים, וכי הם יחושבו כשטחים עיקריים. מעניין כי לשאלת ועדת הערר את נציגת הוועדה המקומית לעניין חישוב השטחים הבהירה נציגת הוועדה המקומית כי "הוועדה לא מנתה כלום, היא לא נכנסת לחישובים".

חברת מצלאוי הבהירה בעמדתה כי בקומות חדשות שייווצרו לא יתוכננו כל חללים, וכי על מנת שלא לחרוג מהזכויות היא תפתח את החללים ותיצוק לתוכם בטון על מנת שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש, והם לא יחושבו כשטח עיקרי.

ועדת הערר קבעה כי על מצלאוי להגיש בקשה מתוקנת להיתר במסגרתה ייפתחו החללים האטומים ויהוו חלק מהדירות או מהשטחים המשותפים, ויחושבו במסגרת השטחים. "אמנם הקומות הקיימות נבנו בהתאם להיתר שאושר על ידי הוועדה המקומית, אך מאחר שמצלאוי בחרה לנצל את זכויות הבנייה במגרש באופן הדרגתי, הרי שכאשר מבוקש כיום היתר בהסתמך על יתרת השטחים המותרים בתוכנית יש לבחון האמנם נותרו שטחים כאלה, בבחינה כוללת ומצטברת של שטחי הבנייה הקיימים והמבוקשים, בהתחשב בבנייה קיימת", צוין בהחלטת ועדת הערר מספטמבר 2016.

"מאחר שעמדת הוועדה המקומית היא כי יש להחשיב את החללים האטומים כשטח עיקרי לא ניתן להתעלם מהעובדה שבבניין קיימים שטחים כאלה שככל הנראה לא הובאו במסגרת חישוב השטחים כשטח עיקרי. בנסיבות העניין הדרך המשפטית שבה ניתן לא להחשיב את החללים האטומים הקיימים במניין השטחים העיקריים היא פיזית לבטלם".

ועדת הערר הורתה לוועדה המקומית לערוך בדיקה, שייתכן שתמצא כי "לא רק שלא קיימות די זכויות בנייה על מנת למלא בהן את הקומות הנוספות המבוקשות, אלא שקיים כבר עתה מחסור בזכויות בנייה ובנסיבות אלה יתכן כי יידרש תיקון תב"ע".

אוטמים חניות ומרתפים

לטענת הוועדה המקומית, היא ביצעה בחודשים האחרונים בדיקה של השטחים, ומצאה כי החברה פתחה את החללים האטומים. חלקם צורפו לדירות וחושבו כשטחים עיקריים, חלקם צורפו למבואות וחושבו כשטח שירות, וחלקם מולאו בבטון על מנת שלא ניתן יהיה לעשות בהם שימוש ולא להחשיב את שטחם. הוועדה המקומית סבורה כי בחישוב הכולל של סך השטחים, העיקריים, שטחי השירות והחניונים, היו מספיק זכויות בנייה לאישור של תוספת קומה אחת בלבד (ולא חמש) ושבע דירות (ולא 23). כך שבסך הכול, יכלול הפרויקט 30 קומות ו-153 דירות.

בדיון שהתקיים לאחרונה בעניין בוועדה המקומית לתכנון בנייה רמת-גן, הוחלט לאשר את הבקשה בכפוף לכמה תנאים, ביניהם אטימת 188 חניות תת קרקעיות, ועוד 127 מחסנים תת קרקעיים בשטח כולל של 8,000 מ"ר.

הוועדה מקומית קבעה כי ניתן יהיה לפתוח את החניות שנאטמו בעתיד רק במקרה שתאושר תוכנית חדשה לחניון ציבורי. מצידה של חברת מצלאוי, המרתפים נבנו לפי היתר שניתן בזמנו, ועל כן אין תוקף חוקי להוראת הוועדה המקומית לאטום חלק מהחניון. החברה בוחנת להגיש ערר על ההחלטה.

תגובת חברת מצלאוי ושותפיה, בעלי הזכויות במגדל עלית בכניסה לרמת-גן: "מגדל עלית כולו נבנה על פי היתרים תקפים שאושרו וניתנו על ידי הוועדה המקומית. כך גם הבקשה להיתר שאושרה כעת בוועדה המקומית, התואמת במדויק את התוכניות החלות ומיישמת את החלטת ועדת הערר בעניין זה ממש, שניתנה לפני כשנה. גם מרתפי החניה נבנו בהתאם להיתר בנייה חוקי שניתן עוד ב-2013 ועומד בתוקפו גם היום. לאור זאת אנחנו מצפים שנקבל היתר סופי להשלמת הפרויקט ולאכלוסו בקרוב".

עוד כתבות

בדיקות קורונה במעבדה בסין  / צילום: Thomas Peter, רויטרס

המודל המתמטי שעשוי להחזיר את המשק לחיים

ההצעה של מכון ויצמן היא להפעיל את המשק במשך 40% מהזמן ולעבור למודל של סגר לסירוגין ● "זה עובד במודלים מתמטיים"

מסעדה בשטוקהולם, בשבוע שעבר. מותר להגיש רק לאנשים יושבים  / צילום: David Keyton, Associated Press

ללא בידוד חברתי או הסגר: בשבדיה בונים על רצונם הטוב של התושבים ועל המון תקווה

בממשלה בונים על אמון הציבור ועל גילויי האחריות והבגרות של השבדים ● בעוד כשבועיים נדע אם החלטתה לדבוק בשיטה דומה ל"חיסון העדר", שבריטניה זנחה, הייתה חכמה

אנשים עם מסכות בשוק הכרמל בתל אביב / צילום: Oded Balilty, AP

מספר הנדבקים בישראל עלה ל-6,092; שישה מקרי מוות ביממה האחרונה

95 מהחולים במצב קשה, 6 מקרי מוות ביממה האחרונה ● נתניהו הנחה את משרד הביטחון להעביר את כל הבאים מחו"ל לבידוד במלוניות תחת השגחה ● קופות-החולים יפתחו מרכזים ומרפאות לבדיקות קורונה במגזר הערבי ● משרד החינוך: התלמידים ייבחנו השנה עד 5 בחינות בגרות בלבד

שלט מחוץ לחנות נוחות סגורה בניו יורק  / צילום: Wong Maye-E, Associated Press

מספר מקרי הקורונה המאומתים בארה"ב עלה מעל ל-200 אלף

ארה"ב: מספר המקרים הפעילים במדינת ניו יורק עקף את מחוז חובאיי ● בריטניה: 563 קורבנות חדשים ביממה האחרונה ● ספרד: יום חמישי ברציפות עם מעל 800 קורבנות קורונה ● צרפת: חולים קשים מפונים מפריז בגלל מצוקת מקום בביה"ח ● גרמניה: גיל הקורבנות הממוצע של החולים – 80

ברוקר בבורסה בניו יורק / צילום: Richard Drew, Associated Press

סיטי: זה מה שצריך לעשות כדי להציל את הכלכלה והבורסות

בסקירה שפרסמו בסיטי טוענים הכלכלנים כי חברות דיאגנוסטיקה יוכלו לספק עד סוף אפריל לכ-60% מהעובדים בארה"ב ערכות בדיקה, ואלה שיימצאו בריאים יוכלו לחזור לעבודה ● עד סוף חודש מאי תוכל אספקת הבדיקות לגדול לכ-95% מהעובדים

פגישת הנשיא ריבלין עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר כחול לבן, בני גנץ, אמש בבית הנשיא / צילום: קובי גדעון, לע"מ

המו"מ הפוליטי תקוע: חילוקי דעות על אדלשטיין ועל מינויים משפטיים

בלשכת ראש הממשלה מתעקשים על זכות וטו (או חובת הסכמה הדדית) בנושא מינוי פרקליט המדינה הבא והיועץ המשפטי לממשלה הבא ● בכחול לבן לא מעוניינים בחזרתו של אדלשטיין לתפקיד יו"ר הכנסת

טכנולוגיית סמארטפון/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פצצה מתקתקת: חברות התקשורת חוששות שלקוחות יפסיקו לשלם על עסקאות עבר

לחברות הסלולר יש חובות במיליארדי שקלים של אשראי לקוחות על ציוד קצה, אשר חלקם עשויים להפוך לחובות מסופקים ● כרגע התופעה היא בשוליים, אבל התמשכות משבר הקורונה עלולה להביא להפסדים כבדים

רופא מוטרד הולך מחוץ לבית החולים לחולי קורונה שהוקם במיוחד  / צילום: רויטרס

אין לכם חום? כך תוכלו לבדוק אם נדבקתם בקורונה - דרך הסלולר

צוות מאסותא אשדוד, בשת"פ עם לומינטי נטוורק, בדק חולי קורונה ללא תסמינים - ומצא כי אצל 60% מהם רמות החמצן בדם היו נמוכות ● הצוות המליץ לבדוק קורונה ע"י בדיקת רוויון החמצן - וחלקכם יכולים לבדוק זאת ממש עכשיו, שכן הבדיקה מוטמעת במספר מכשירי סלולר ושעונים חכמים

עסקים סגורים בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

"האנשים בחל"ת צריכים להתחיל לחפש עבודה עכשיו"

לראשונה מספר חסר תקדים של דורשי עבודה: רבע מהמועסקים במשק רשומים בשירות התעסוקה, רובם עובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום • "ייצאנו משוק מועמדים מטורף לשוק של מעסיקים", אומר סמנכ"ל התוכן של אולג'ובס

אתגר 14 הימים של "גלובס" / צילום: unsplash, גלובס

התחזית הפסימית של טראמפ ומה יקרה למגזר השלישי: הצטרפו לאתגר 14 הימים של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

ראש הממשלה נתניהו מחמיר את ההנחיות לציבור בצל איום הקורונה על ישראל / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

נתניהו: "מענקים בסך 500 שקל לכל ילד, מהדקים את הגבלות התנועה על בני ברק"

הצעדים החדשים של ראש הממשלה כוללים מענק של 500 שקל לכל ילד - עד הילד הרביעי במשפחה ● עוד יוטלו הגבלות תנועה על בני ברק וממנה, ניתנה הנחיה לחבוש מסכות במרחב הציבורי והחלטה כי כל ישראלי ששב ארצה יוכנס לבידוד במלונית

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

בתחום הנדל"ן מחכים לבית המשפט: האם הקורונה היא כוח עליון?

במכתב ששלח משרד האוצר נטען כי עיכובים בבנייה עקב המגפה לא ייחשבו לכוח עליון, ואנשי הנדל"ן זועמים • בפועל מדובר בסוגיה שתוכרע רק בבית המשפט

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

טראמפ: חבילת סיוע רביעית בגובה 2 טריליון דולר צריכה להתרכז בתשתיות

נשיא ארה"ב בונה על כך שטריליוני הדולרים יגיעו מהלוואות ● "אנחנו הולכים ללוות את הכסף הזה בריבית אפס. תשלומי הריבית שלנו יהיו כמעט אפס, ונוכל ללוות לטוח הארוך. אנשים רוצים להיות מושקעים בארה"ב"

שחר דניאל מנכל סייפטי / צילום: יחצ

הישראלית שזינקה ביותר מ-100% בעקבות קפיצה בהכנסות

את הרבעון הרביעי סיימה סייפ-טי עם הכנסות של כ-1.1 מיליון דולר, עלייה של 141% לעומת הכנסות בסך 463,000 דולר ברבעון המקביל ב-2018

סוגת קמח חיטה

אפקט הקורונה: הקמח בישראל עומד להתייקר

מחירי קמח החיטה יעלו ב-7%, כשההתייקרות תיכנס לתוקף ב-8 באפריל; ואילו מחירי קמחים העשויים מכוסמין עומדים לעלות ב-25% החל מ-1 במאי

חנויות סגורות בקניון רמת אביב בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

ירידות חדות בנעילה בת"א; מניות הבנקים והביטוח צנחו

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.8 מיליארד שקל ● מדדי הבנקים והביטוח רשמו ירידות של יותר מ-4% ● מיטב דש: קופות הגמל הכלליות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של כ-9.3% בחודש מרץ

היועץ המשפטי של הכנסת עו״ד איל ינון  / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

היועץ המשפטי של הכנסת נפרד: "היה מחיר לעבודתי הנייטרלית"

עו"ד איל ינון נפרד היום מהכנסת אחרי 10 שנים בתפקיד ● בשנה האחרונה לכהונתו ליווה ינון משבר חוקתי ופוליטי חסר תקדים בהיסטוריה של המדינה, עם שלוש מערכות בחירות וסוגיות משפטיות-חוקתיות מורכבות ביותר, רובן נטולות תקדימים משפטיים

אמן מצייר על לוחות שחוסמים מסעדות סגורות בסיטאל, ארה"ב / צילום: Elaine Thompson, AP

לתשומת לב הישראלים: כך מנסה ענף המסעדנות בארה"ב להתאושש

נגיף הקורונה מוחק במהירות את תעשיית האירוח וההסעדה בארה"ב ● כאשר כל אמריקה נאבקת בקורונה, המסעדות החלו לשווק מרצ'נדייז אישי, ורבים רוכשים מוצרים במטרה לעזור ולתמוך בעסקים

מימין: גיא לויתן, דור קרובינר ועומרי ליטבק, מייסדי הוטלמייז / צילום: גיא כושי, יח"צ

דווקא עכשיו: עליבאבא משקיעה בסטארט-אפ הטרוול-טק הישראלי הוטלמייז

הגיוס נעשה בהובלת קרן ההשקעות של עליבאבא והקרן הישראלית בריליאנס ונצ'רס ● הוטלמייז מפתחת טכנולוגיית אופטימיזציית רווח וחיזוי מחירים מבוססות בינה מלאכותית לתעשיית הזמנת בתי המלון

שלמה רז, עמיחי שי / צילום: תמר מצפי, גלובס

כך התנפח פתאום שכר הבכירים במשרד מבקר המדינה רגע לפני החלפתו

שכרו של מי שהיה היועץ לענייני שחיתות של המבקר הקודם, עמיחי שי, גדל דרמטית סמוך לפרישתו, ובנוסף הוא קיבל כ-600 אלף שקל רטרואקטיבית • דובר המבקר הקודם, שלמה רז, פרש לאחרונה עם שתי דרגות מעל דרגת המקסימום בתפקיד, ושכרו החודשי גדל ב-15 אלף שקל לפחות