loading
"הגמישו את הכללים": מה שלא סיפרו על הגרלת הדירות השניה
המטרה של הגרלות מחיר למשתכן הגדולות שיזם לאחרונה השר כחלון, היא להבטיח דירה מוזלת לאלפי זכאים ובכך למעשה להוציא אותם מהשוק הרגיל. נתוני הלמ"ס כמו גם נתוני האוצר ממשיכים להעיד על ירידה בעסקאות בשוק החופשי. אך לגבי מתי יקבלו הזכאים את הדירות, ואפילו מתי ידעו במה זכו? זו כבר שאלה אחרת. הפרטים בוידאו
04:04 12/09/2017 00:57
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>