גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

61 דירות למפוני רמת אליהו, 147 דירות למכירה לכולם

מכרז לרכישת קרקע בשכונת נחלת יהודה בעיר ראשון לציון אינו כולל הקמת דירות מחיר למשתכן, אבל מציע מהפכה גדולה לא פחות: כשליש מהדירות שיוקמו יירכשו על ידי המדינה עבור מפוני שכונת רמת אליהו הוותיקה

שר האוצר משה כחלון הצהיר בימים האחרונים כי תוכנית הדגל, מכרזי מחיר למשתכן המציעים דירות מסובסדות לזכאים מחוסרי דירה, תוארך עד שנת 2019. מדובר במלחמה פסיכולוגית: האוצר ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנסים לצנן את צד הביקושים באמצעות העברת מסרים בתקשורת, לפיהם מדובר בתוכנית ארוכת טווח, שתספק את מלוא הביקוש בשוק.

על רקע זה, צד את העין מכרז חדש שאינו מתפרסם במודל מחיר למשתכן, אלא במתכונת יצירתית ומעניינת: שיווק מתחם קרקע בשיטה המסורתית לכל מרבה במחיר (כפי שהיה טרום תוכנית מחיר למשתכן), כאשר 173 דירות שיוקמו בפרויקט מיועדות לשוק החופשי ו-61 דירות יירכשו מראש על ידי המדינה, במחיר מוסכם מראש, עבור מפוני שכונת רמת אליהו.

מדובר במודל מרתק, בגלל שהצלחתו עשויה לסמן שמדובר בסנונית ראשונה. עוד בנובמבר 2013 ערך שר השיכון דאז אורי אריאל מסיבת עיתונים, בה הכריז על "מעבר למודל חדש של בינוי-פינוי-בינוי". השר אריאל אמר אז כי "זה המפתח להצלחה וזה מה שיביא לעשרות אלפי יחידות דיור חדשות במרכזי הערים הוותיקות. מדובר בפעם הראשונה שהממשלה לוקחת יוזמה ואחריות על נושא ההתחדשות העירונית". סוף סוף יוצאים לדרך.

1,500 דירות מפונים

שכונת רמת אליהו היא שכונה ותיקה בראשון לציון, שהוקמה לפני כ-75 שנה ובמשך כל שנות קיומה היתה שכונה קולטת עלייה. במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות שיקום לשכונה בהצלחה חלקית בלבד.

על מנת להביא לפתרון מלא של שיקום השכונה, החליטה עיריית ראשל"צ ליזום תוכנית מקיפה להתחדשות עירונית לשכונה שעיקרה ביצוע "בינוי-פינוי-בינוי" לדירות. בשל המספר הגדול של הדירות לפינוי מול יכולת הקיבול של שטח השכונה, גובש פתרון ייחודי שיאפשר בנייה מחוץ לשכונה כדי להעביר חלק ניכר מהדיירים הוותיקים למתחמי מגורים חדשים בשכונות אחרות בעיר.

בשיתוף פעולה תקדימי עם משרד האוצר, משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל, גובשה תוכנית לפיה תוקמנה בשכונות נחלת יהודה וצריפין (בשטח המחנה המתפנה) דירות בהיקף שיאפשר פינוי של כ-1,500 יחידות דיור מתוך שכונת רמת אליהו. המדינה הסכימה להעמדת הקרקע שבבעלותה תוך ויתור על מירב התמורה של הקרקע הקולטת, לטובת הדיירים שיפונו מהשכונה.

המכרז הראשון כולל 61 דירות מתוך 1,500 דירות המיועדות לפינוי. הצלחת המכרז (או חלילה כישלונו) תלויים כמובן בשאלה האם ההצעה כלכלית ליזמים ומהם שולי הרווח הצפויים.

המכרז - מר/158/2017 - מיועד לרכישת זכויות חכירה מהוונות ל-98 שנים של מתחם מגורים בשטח 6,481 מ"ר, המיועד לבניית 173 דירות.

מחיר המינימום עומד על 14.084 מיליון שקל. בנוסף, פיתוח תשתיות ציבוריות בסך של 24.28 מיליון שקל ועוד "שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות", בעלות של 508 אלף שקל.

וכאמור, לפי תנאי המכרז, 112 יחידות תימכרנה לכל דורש במחירי "שוק חופשי". 61 דירות תירכשנה מראש על ידי המדינה עבור מפוני שכונת רמת אליהו, במחיר של 19 אלף שקל למ"ר בנוי (כולל מע"מ).

בהתאם לתנאי המכרז, הזוכה לא יורשה לבצע כל שינוי בתוכנית התקפה או לקדם תוכנית חדשה, למעט בקשה להקלה לפי סעיף 147 לחוק התכנון והבנייה (הקלת שבס לתוספת 20% יח"ד). למכרז גם צורף אישור מהנדס העיר בדבר כוונתו להמליץ בפני הוועדה המקומית לאשר עד 20% מיחידות הדיור (כ-35 יח"ד) המותרות לבנייה, במסגרת בקשה להקלה. יחידות אלו תימכרנה במחירי "שוק חופשי", ומספרן יוכל לגדול כאמור ל-147 דירות.

מס רכישה מלא

הזוכה במכרז על הקרקע יחתום על הסכם מכירת הדירה עם רוכשי דירות התמורה - הדירות עבור 61 המפונים - רק לאחר קבלת החלטת הוועדה המקומית לאישור הבקשה להיתר, המותנה ברשימת תנאים וכנגד הצגת הפנייה מהמדינה.

תשלום לזוכה בגין מכירת דירות התמורה, יעמוד על "סך שווי דירות התמורה" ויחושב על ידי הכפלת 5,013 מ"ר בסך של 19 אלף שקל, דהיינו 95.25 מיליון שקל, כולל מע"מ.

התשלום לזוכה יבוצע בדרך של קיזוז הסכום האמור מסכום ההצעה, וזאת במועד המכירה של הדירה האחרונה. על אף האמור לעיל, הזוכה לא יידרש לשלם בפועל את מלוא גובה הצעתו, אלא רק את ההפרש שבין הצעתו למכרז ובין סך שווי דירות התמורה, וזאת בכפוף להעמדת ערבות חוק מכר למדינה בסך שווי דירות התמורה.

ככל שסכום הצעת הזוכה בגין הקרקע יהא נמוך מסך שווי דירות התמורה, לא ישולם לזוכה כל תשלום שהוא מעבר לקיזוז גובה הצעתו למכרז זה.

מסמכי המכרז כוללים החלטת מיסוי מרשות המסים לעניין היבטי המס הקשורים במתווה רכישת דירות התמורה על ידי המדינה. בין השאר מובהר כי מס הרכישה ישולם על מלוא שווי הזכויות במקרקעין, ללא קיזוז כלשהו בגין דירות התמורה, הנעשה בין היזם למדינה.

68-126 מ"ר

המכרז מפרט את שטח 61 "דירות התמורה", הכולל 33 דירות קטנות בשטח מינימלי של 68-70 מ"ר ועד ל-6 דירות מעל ל-100 מ"ר (הגדולה ביותר בשטח 126 מ"ר).

מעבר לשטחים הללו, הדירות יכללו גם מרפסת שמש בשטח 12 מ"ר, חניה צמודה ומחסן בשטח 6 מ"ר (ככל שהזוכה יבנה מחסנים בבניין בכמות השווה למספר הדירות בבניין או יותר מכך, והכל כמפורט בחוזה הבנייה).

במסגרת תכנון המבנים נדרש הזוכה לפזר באופן סביר ושווה, ככל הניתן, את דירות התמורה בין המבנים השונים ובכל אחד מהם.

עם זאת, המכרז קובע במפורש כי המדינה והזוכה יהיו רשאים, "בהסכמה משותפת", לשנות את תמהיל גדלי דירות התמורה, והפרשי המחיר ייקבעו בהתאם לערך השווי למטר רבוע. מעבר לכך, ככל שבשל אילוצים תכנוניים יידרש הזוכה לבנות אחת או יותר מדירות התמורה בשטח העולה על האמור במכרז, לא תשולם לזוכה כל תמורה נוספת.

אבל למרות האמור, הזוכה יהא רשאי לבנות אחת או יותר מדירות התמורה בשטח הקטן בשיעור של עד 3.5% משטחה המוגדר. במקרה זה, ישלם הזוכה לרוכש הדירה ששטחה הוקטן את מכפלת הפרש השטח בערך השווי למטר רבוע.

כללי המכרז

מי שיגיש את ההצעה עם המחיר הגבוה יזכה בקרקע, אולם המכרז כולל תנאי סף לא פשוטים למציעים:

רשאי לגשת רק תאגיד בעל ניסיון, שהשלים בנייתן של לפחות 400 יח"ד במצטבר בחמש השנים האחרונות, שקדמו לתאריך פרסום המכרז. תנאי נוסף הנו כי המציע השלים בחמש השנים האחרונות הקמה של פרויקט בודד בהיקף של 140 יח"ד לפחות.

הקרקע

שכונת נחלת יהודה היא שכונה ותיקה, אשר נוסדה בשנת 1913 כמושב פועלים אשר צורף לעיר ראשון לציון בשנת 1988. השכונה ממוקמת בחלק הצפון מזרחי של העיר ותחומה בין הרחובות ז'בוטינסקי ומשה דיין מדרום, דרך המכבים ממזרח, כביש 4 ממערב ושטח פתוח מצפון.

השכונה מחולקת לשלושה אזורים: נחלת א'- האזור הכפרי היוקרתי בשכונה. נחלת ב'- האזור הוותיק הישן. נחלת החדשה- האזור החדש, אשר הוחל בהקמתו לפני כשש שנים.

המכרז ממוקם בחלק המערבי של נחלת החדשה, בין הרחובות פינסקר, שדרות היובל ושדרות משה דיין. מדובר במתחם חדש הכולל כיום מגדל אחד בלבד (מגדל הראשונים), שהוקם ע"י קבוצת רכישה. במהלך שנת 2016 שווקו במתחם שני מגרשים נוספים (מגרשים 3 ו-5) בשיטת מחיר למשתכן, הכוללים 314 דירות. מגרש 4 נשוא המכרז ממוקם בין שני המגרשים הנ"ל.

המתחם נהנה מגישה נוחה לכביש 4 באמצעות מחלף ראשון לציון ולנתיבי איילון באמצעות מחלף משה דיין, הממוקם מערבית לאזור.

השכונה מאופיינת באוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית בינונית-גבוהה ונהנית מרמת ביקושים טובה.

התוכניות החלות על המתחם הנן תוכנית מפורטת רצ/1/59/1 וכן תוכנית רצ/מק/3/59/1- תוכנית איחוד וחלוקה - נחלת מערב. המגרשים כלולים באזור מגורים ג/3, לגביו נקבעו הוראות כדלקמן:

לפי טבלת הזכויות של תוכנית המתאר, המגרש כולל 175 יח"ד, אולם במסמכי המכרז מצוין כי ניתן לבנות 173 יח"ד בלבד.

שטח קומת הלובי, קומה מפולשת, המרתפים וקומת המתקנים ההנדסיים ייחשבו כשטחי שירות. באישור הוועדה המקומית ניתן להעביר יחידות דיור בין המגרשים.

בבניינים בני שתי דירות בקומה ניתן לבנות דירת קרקע אחת בלבד. 16% מסה"כ יחידות הדיור בכל מגרש יהיו בנות 3 חדרים בשטח כללי (עיקרי ושירות) של 80 מ"ר.

בכל מבנה יתוכננו פירים לאשפה, חדרי אשפה ואזור למחסנים. תותר בניית מרתפים בקו בנין 0 בתכסית של עד 80% משטח המגרש. ניתן להקים בשטח המרתפים מחסנים לדיירי הבניין, בשטח של עד 6 מ"ר ליח"ד.

חניות - תקן חניה יהיה 1.6 חניות לכל יח"ד עד 120 מ"ר ו-2 חניות לכל יח"ד שגודלה מעל 120 מ"ר. בנוסף, חניות אורחים בהיקף של 15% מסך יח"ד בפרויקט ימוקמו בתחום המגרש. חובה להתקין לפחות 51% מהחניות בקומת מרתף.

לפי התב"ע (תוכנית בניין עיר), שטח עיקרי לדירה ממוצעת הנו 110 מ"ר. ההקלה הניתנת לתוספת 20% יח"ד אינה כוללת תוספת שטחים, כך ששטח דירה יפחת ל-91 מ"ר עיקרי.

מחיר: 21 אלף ש' למ"ר

מסקר מחירי עסקאות שנרקמו בדירות חדשות בחלק הצפוני של השכונה עולים הממצאים הבאים:

דירות 4 חדרים בשטח של כ-105 מ"ר נמכרות במחיר של 2.15-2.3 מיליון שקל; דירות 5 חדרים בשטח 125 מ"ר נמכרות במחיר של 2.5-2.6 מיליון שקל. מחירים אלו משקפים ערכי שווי בטווח של 21 אלף שקל למ"ר בממוצע.

לאור זאת, סביר לאמוד את מחירי הדירות במתחם נשוא המכרז ב-19-20 אלף שקל למ"ר.

באומדן יש להביא בחשבון כי אופיו של המתחם כמיועד למפונים עלול לגרום למיתוג שלילי, ולהקשות על שיווק יתר היחידות המיועדות לשווק בשוק חופשי.

האומדן שנערך לקרקע הוא כללי ונעשה על בסיס שטח ממוצע. כמובן שתחשיב פרטני ניתן לערוך רק לאחר הכנת פרוגרמה מפורטת לשטחי הבניין והדירות.

אומדן שווי הקרקע נאמד בכ-90 מיליון שקל, סכם שמותיר לזוכה רווח יזמי נאה בשיעור של 17%.

הכותב שמאי מקרקעין, מנכ"ל גמלא-הראל שעוסקת במימון הון עצמי

למה כן

מתחם גדול בעל היקף משמעותי

מתאים לקבלני ביצוע מקומיים

תשומות עבודה זמינות וזולות יחסית באזור הצפון

למה לא

מרבית המתחם משווק לזכאים ולמפונים. עלול ליצור קושי בשיווק/בתמחור הפרויקט.

שטחי דירות התמורה יוצרים אילוץ תכנוני.

בעבר היתה בעייה בתעלת הניקוז החוצה את התכנית.

כל מתכונת חדשה יוצרת תסבוכת ביורוקרטית.

עוד כתבות

משלוחים מסין/ צילום:צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

מלחמת הסחר של טראמפ עלולה להחזיר אותנו לתקופות שכבר חלפו מהעולם

בכירים בממשל טראמפ מציגים את המכסים ככלי קצר־טווח להפעלת לחץ על מדינות כדי לשפר את הסכמי הסחר עמן, אך כלכלנים רבים מעריכים שאמצעים אלה מגבילים את ארה”ב ואת הצמיחה הכלכלית העולמית ועלולים להחזיר אותנו למדיניות של פרוטקציוניזם כלכלי ● אם יתממשו כל איומי הנשיא האמריקאי, המכס הממוצע על מוצרי יבוא לארה”ב יעלה ל–9% - רמה שלא נראתה מאז 1947

ניצן הורוביץ, המחנה הדמוקרטי / צילום: יוסי כהן

הכירו את קורבנות ההסתה שניצן הורוביץ שכח להזכיר

יו"ר המחנה הדמוקרטי ציטט מחקר שמוכיח לכאורה שההסתה ברשת באה רק מהצד הימני של המפה - אבל "שכח" כמה פרטים חשובים ●  המשרוקית של גלובס

שכונת גיורא, גבעת שמואל / צילום: תמר מצפי

העירייה נגד היזם: הקרב על הפינוי בינוי בגבעת שמואל נמשך

העירייה הפקידה בוותמ"ל תוכנית לבניית 1,385 דירות בשכונת גיורא, חלקן על קרקע משלימה, ו-37 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ● היזם שאסף חתימות בשכונה מתנגד ומנסה לקדם תוכנית משלו שבה יותר דירות, וגם תמורה גדולה יותר לדיירים

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

חבילת סלולר ב-14.90 שקל: משרד התקשורת יבדוק האם זו לא פרקטיקה של מונופול

גם רשות התחרות בודקת את הנושא ● החשש הוא שהמבצע הוא נקיטת פרקטיקה אנטי-תחרותית ע"י מונופולים ● לדברי המתלוננים על המבצע של סאני והוט, מדובר במחיר חבילה לא ריאלי שמשמש אינטרסים של הוט, שמוגדרת כמונופול בטלוויזיה ועושה כל שביכולתה כדי להגן על פעילות זו, כולל פרקטיקות אנטי-תחרותיות של שיווק במחירי היצף

צוות הפיתוח של אורן גרשון: (מימין לשמאל) שחר איתן, מיכאל בכר וארנון פלג / צילום: אינטל, יח"צ

אינטל חושפת: שבב הבינה המלאכותית הראשון שפותח בישראל

השבב החדש ששמו Springhill ייחשף הערב בכנס בארה"ב וייכנס לשלב הייצור עוד השנה ● בפיתוח השבב החדש השתתפו מאות מעובדי מרכז הפיתוח של אינטל בחיפה ובמפעל הייצור בקרית גת

אודי ורד/ צילום: איל יצהר

אלביט גברה על רפאל: תספק מערכות הגנה לנגמ"שים של צה"ל בכ-250 מיליון שקל

במסגרת ההליך שהושלם באחרונה, מינהל הרכש של משרד הביטחון בחר במערכת מסוג חץ דורבן של אלביט מערכות יבשה – תעש ● מערכת חץ דורבן פותחה ע"י תעש מערכות, אך החברה הופרטה בסוף 2018 ונמכרה לאלביט

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

טבע תרכז עניין בפתיחת המסחר בבורסה בת"א

נעילה שלילית אמש בוול סטריט ● UBS הוריד מחיר היעד למניית טבע בפעם השלישית בפחות מחצי שנה, ל-8 דולר; תוך כדי, החברה הודיעה אתמול על הזמינות בארה"ב של הגרסה הגנרית שלה ל-EpiPen ● היום יפרסמו דוחות כספיים דנאל, מיטרוניקס, גזית גלוב ושיכון ובינוי

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

נתניהו: "יש גירעון של 12-13 מיליארד שקל, טיפלתי כבר בגדולים מזה"

כחלק משידור וידאו לייב בפייסבוק, ראש הממשלה טען כי הוא יפתור את בעיית הגירעון לא באמצעות העלאת מסים, אלא ע"י הקטנת הוצאות הממשלה ● "אם אתם רוצים אותי, אל תיפלו בפח של הצבעה למפלגות אחרות"

עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

שיפור בתוצאות פועלים אי.בי.אי; מצטרפת להשקעה של עילדב בחברת המימון החוץ-בנקאי מלרן

חברת החיתום שסבלה מירידה חדה בהכנסות בשנת 2018, סגרה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-19 מיליון שקל, והמניה התחזקה ב-7% ● מלרן עוסקת במתן שירותי מימון לבתי עסק מהמגזר הערבי

hanteng מותג הנישה של UMI/ צילום:יחצ

יבואני הרכב הישראלים מסתערים על סין כדי לשרוד

שוק הרכב בסין נקלע למשבר חריף ומי שעשויות לגזור קופון הן יבאוניות הרכב הישראליות ● איזה שיתוף-פעולה מובילה משפחת אונגר, כיצד מותג רכב אנונימי יכול לפתוח דלת לקבוצת UMI, ואיך כל זה קשור לתאגיד הסיני SINOMACH שמככב ברשימת פורצ'ן 500

גד פרופר / צילום: איל יצהר, גלובס

כבר לא עסק משפחתי: גד פרופר תובע מנסטלה 39 מיליון שקל על מניותיו באסם

בעלי אסם לשעבר, שמכר את מניותיו לנסטלה ב–2012, דורש מענקית המזון כי תשווה את התמורה שקיבל לתמורה שקיבלו בעלי המניות מהציבור על מכירת אחזקותיהם לנסטלה ארבע שנים מאוחר יותר ● במכתב שצורף לתביעה, דוחה נסטלה את הטענות

181 מנהלים אמריקאים חותמים "רווחים זה לא הכל" / צילום: רויטרס

המנכ"לים הבכירים בארה"ב בהצהרה משותפת חריגה והיסטורית: מפסיקים להתמקד בשורת הרווח

לקראת שינוי תפיסתי היסטורי בקפיטליזם: מטרת חברה עסקית היא לא למקסם רווחים לבעלי מניות - אלא לכלל החברה • כך הצהיר "השולחן העגול של העסקים" - פורום שמאגד כ-200 חברות ענק אמריקאיות, ושכח את מה שהטיף להם לפני ארבעה עשורים הכלכלן השמרני מילטון פרידמן • נראה שדור המנהלים הנוכחי של הקפיטליזם מתחיל להפנים את ערכי התקופה החדשה ● ניתוח "גלובס"

מני מזוז / צילום: שלומי יוסף, גלובס

העליון: יזם שסירב למכור דירה לערבים בירושלים יפצה אותם ב-40 אלף שקל

חברת מי-טל הנדסה סירבה למכור דירה בפסגת זאב לבני זוג ערבים ● ביהמ"ש העליון קבע כי מדובר באפליה, שכן מדובר בקרקע מדינה ששווקה במכרז, ופסק כי החברה תפצה כל אחד מבני הזוג ב-20 אלף שקל ● השופט מני מזוז: "נדירים הם המקרים בו צפה האפליה במלוא כיעורה ללא שהיא מוסוות באמתלה כזו או אחרת"

תלמידים בכיתת לימוד./ צילום: איל יצהר

צומחת, אבל לאט יותר: ההוצאה הלאומית לחינוך עלתה רק ב-4% ב-2018

ההוצאה הלאומית לחינוך ב-2018 הסתכמה ב-110 מיליארד שקל – עלייה של 4% לעומת 2017 ● משקי הבית ותרומות ממשיכים לממן קרוב לרבע מההוצאה לחינוך

מדד המותגים: ביטוח ופנסיה / אילוסטרציה: דגנית ג'מצי, גלובס

מותגי הביטוח והפנסיה המובילים בישראל מרכזים בידיהם כוח עצום

הגופים שמנהלים את העתיד של העובדים הופכים לישירים יותר במגע עם לקוחות הקצה ומרכזים בידיהם כוח אדיר ● כניסתן של חברות ביטוח חדשות בקיץ שעבר עשויה להביא בשורה של ממש לענף

אוהדים בחו"ל / צילום :  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

בין היער השחור למשחק של מסי: סוכנויות הנסיעות בונות על אוהדי הכדורגל

בחודש מאי השנה התאכזבו מאות אוהדי כדורגל לגלות כי הכרטיסים שרכשו לגמר ליגת האלופות - מבוטלים ● עבור מנכ"ל איסתא ספורט עדו ווג, מדובר היה בנקודת מפנה ● בשיחה עם "גלובס" הוא מסביר כיצד הפכה תיירות הספורט למוצר צריכה שדומה לנופשון "טוס וסע", וחושף נתונים מעניינים על המשחקים המבוקשים ביותר ע"י הישראלים

ג'וזפה קונטה, ראש ממשלת איטליה / צילום: רויטרס

ראש ממשלת איטליה התפטר; הנשיא יחליט אם ללכת לבחירות

ראש ממשלת איטליה ג'וזפה קונטה התפטר לאחר ששר הפנים מתיאו סלביני הודיע על פירוק הקואליציה לפני שבועיים ● הנשיא סרג'יו מטרלה יחליט אם להכריז על בחירות חדשות או למנות ממשלה זמנית ● בינתיים, המפלגות הקיימות בפרלמנט מנסות להרכיב קואליציה חלופית

איימן עודה/ צילום: רפי קוץ

אנשי הרשימה המשותפת השיקו את קמפיין הבחירות לכנסת הבאה

ח"כ איימן עודה: "ביבי אתה מ-פ-ח-ד, נצביע ביותר מ-65% ואתה תעוף מהשלטון" ● באירוע פתיחת הקמפיין במגזר היהודי של הרשימה המשותפת, אירוע שהתקיים בתל אביב, מיקד עודה את דבריו לציבור היהודי: "צו מוסרי לתמוך במיעוט הערבי הנרדף"

מפגינים בהונג קונג/ צילום: רויטרס

טוויטר משנה מדיניות לאחר שחשפה רשת סינית שפעלה נגד המחאה בהונג קונג

הרשת החברתית הודיעה כי חסמה מעל 900 חשבונות סיניים שהשתמשו בקידום ממומן כדי לחתור תחת הלגיטימיות של תנועת המחאה בהונג קונג, לאחר שגילתה כי הם מקושרים לממשלת סין ● בטוויטר החליטו כי גופי מדיה וחדשות שקבלת ההחלטות בהם נשלטת ע"י מדינה כלשהי לא יוכלו לבצע פרסום ממומן

הדמיה של פרויקט הנדל"ן שיבנה במרכז ירושלים / צילום: מתי רוזנשטיין אדריכלות

אור ירוק לפרויקט מתחם בית הכנסת מוסיוף בירושלים

הוועדה המחוזית ירושלים הפקידה תוכנית של היזם לורנט לוי, מבעלי "אופטיקל סנטר", לפרויקט מלונאות, מסחר ומגורים במתחם בית הכנסת מוסיוף