loading
אצל הדוד אלוביץ': הסיפור הלא ייאמן שעולה ממפת נחקרי בזק
מפת הנחקרים בפרשה, שהולכת ומסתעפת, מראה איך שלט שאול אלוביץ' לכאורה בכל ציר אפשרי, מדרג הניהול בחברות התקשורת הציבוריות, דרך הדירקטורים ועד לרגולטורים ששירתו אותו, במקום את הציבור. אם "אצל הדודה והדוד" אספו כמה ידידים, כמילותיו של השיר שמלווה את הקמפיין של החברה, הרי שנראה שאלוביץ' אסף את כל מי שהוא רק יכל. צפו בוידאו
02:42 26/09/2017 13:57
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>