loading
כך תשפיע רפורמת המס הגדולה של טראמפ על כלכלת ישראל
יישום תוכנית טראמפ לעידוד הצמיחה ובמרכזה הפחתה משמעותית של מס החברות בארה"ב, אמור להעניק תמריץ אדיר לכלכלה הגדולה בעולם, ולתמוך בהמשך המתווה של עליית הריבית. אבל לרפורמה ישנה גם השפעה ישירה ומרחיקת לכת על המשק הישראלי, שעשויה להדיר שינה מעיניהם של בכירי האוצר ובנק ישראל. הפרטים בוידאו
03:39 02/10/2017 11:25
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>