loading
הפרטים הקריטיים שהושמטו מהחוק שישראלים רבים חיכו לו
אחרי שנים של דיבורים נכנס לאחרונה לתוקף חוק שכירות הוגנת שאמור להסדיר את אחד התחומים החשובים והפרוצים ביותר בתחום הנדל"ן. אלא ש- 2 נושאים קריטיים במיוחד שהושמטו מהחוק רק מדגישים את האבסורד שבו, ואת הפספוס הגדול שלו במתכונתו הנוכחית. כל הפרטים בוידאו
02:55 08/10/2017 17:07
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>