loading
השיטה: כך חמקה קוקה קולה מתשלום מס עצום בישראל
האם קוקה-קולה ישראל חמקה מתשלום מסים בהיקף עצום של מיליארדי שקלים במשך 30 שנה? והאם החגיגה עומדת להסתיים? קחו 3 דקות מזמנכם והבינו כיצד עבדה "השיטה" לפיה פעלה החברה לאורך השנים בכדי "לצמצם" את חבות המס שלה בישראל
03:04 18/10/2017 00:35
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>