loading
עורכי הדין של יגאל עמיר: בידינו הוכחות חדשות שישנו את גזר הדין
רעייתו של יגאל עמיר, לריסה עמיר-טרימבובלר, פרסמה הבוקר כי ברשותם של עורכי הדין מצוות ההגנה אשר הוקם למטרת משפט חוזר, ראיות לכך שעמיר לא היה זה שגרם למותו של רבין. הפרטים בוידאו
01:12 19/11/2017 11:24
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>