loading
ההנהגה הכלכלית בישראל - תופעה חסרת תקדים בעולם
ההנהגה הכלכלית בישראל היא היום נשית ברובה, ומדובר בתופעה יוצאת דופן בעולם. בראש הכלכלה התהוותה שדרה רחבה של מנהיגות נשית - 4 מנהלות עומדות בראש 3 בנקים ומולן 6 מנהלות בכירות עומדות בראש המערכות הציבוריות. איך זה קרה? למה דווקא בארץ? ואיך התחלפה ההגמוניה הגברית בתחום הפיננסים בארץ? צפו בוידאו
05:51 05/12/2017 11:38
לכל כתבות ארכיון שוק ההון >>