loading
כך פועלות קב' הרכישה בישראל וכך גם תעצר החגיגה
לאחר חודשים ארוכים של ציפייה פורסם השבוע דו"ח ההמלצות של הצוות הבין משרדי שעסק בנושא קבוצות הרכישה. בין ההמלצות הרבות - איסור מוחלט של גיבוש קבוצות ענק בנות מאות משתתפים ושיווק פרוייקטים במקומות בהם אין תוכנית בנייה מפורטת. כל הפרטים בוידאו
02:57 12/12/2017 12:14
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>