loading
הוציאו במרמה מעל 100 מיליון שקל ממשרד הביטחון ומצה"ל
חוקרי היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות (יאחב"ל) בלהב 433 של המשטרה מנהלים בימים אלה חקירה שעניינה חשד כי קצינים בצה"ל ומספר עובדים בחברות גילתק ויוריקומס הוציאו במרמה מעל 100 מיליון שקל ממשרד הביטחון ומצה"ל. הפרטים בוידאו
01:30 12/12/2017 18:02
לכל כתבות ארכיון דין וחשבון >>