loading
מטריד: 800,000 ילדים עניים בישראל וכך נלחמים בתופעה
2 מיליון אנשים מתחת לקו העוני בישראל ו-800 אלף ילדים עניים. כדי להתמודד עם התופעה שהולכת ומתרחבת פועלים בישראל מספר ארגוני חלוקת מזון. לקראת השנה החדשה ביקרנו ב"לקט ישראל",  כדי לראות בעיניים מה עושים כדי להביא אוכל לפיות הרעבים. כתבה בשיתוף לקט ישראל.
02:56 25/12/2017 16:27
לכל כתבות ארכיון וידאו >>