loading
בנייני העתיד: שנת 2017 חצתה את כל קווי הדמיון
מגורד שחקים התלוי על אסטרואיד מלאכותי בחלל ועד מגדל רב קומות הבנוי בתוך גזע עץ של סקויה. שנת 2017 היתה שנה של פריצת גבולות בתחום הארכיטקטורה הקונספטואלית. הפרטים בוידאו
01:37 27/12/2017 11:55
לכל כתבות ארכיון נדל"ן ותשתיות >>