loading
למה באוצר דוחפים תוכנית דיור שאף אחד לא מעוניין בה?
הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור, או בשמה המקוצר יותר, הותמ"ל, עוד מעט מגיעה לזמן פציעות. לא בגלל ההתנגדות שרק הולכת וגואה נגד התוכניות שהוועדה המיוחדת מקדמת ומאשרת, אלא בגלל חוק הותמ"ל עצמו. הפרטים בוידאו
03:16 09/01/2018 09:46
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>