loading
למה שלא ננהל את כל העסקים שלנו בצורה אתית?
אז מה זה עסק חברתי? זו לא עמותה, אבל זה כן עסק שמרוויח. האם הוא מרוויח כמו עסק רגיל? יותר או פחות? כל העסק הזה מתחיל להסתבך. אתה מנסה להיות אתי כלפי העובדים שלך? האם את יכולה להיות באותו זמן אתית כלפי הלקוחות? הדילמות לא פשוטות. אנדרה טבקוף, עורך דעות וקהילה בגלובס מזמין אתכם להיפגש בוועידת גלובס לעסקים
00:32 09/01/2018 10:45
לכל כתבות ארכיון GlobesTV >>