פנייה לרשות ני"ע: "לפתוח מחדש תיק תלונה נגד דלק אנרגיה"

ל"גלובס" נודע כי לפני מספר חודשים סגרה הרשות תלונה של בעלי מיעוט בדלק ארגיה של יצחק תשובה על תרמית, בנימוק ש"לא נמצא לנכון לקדם פעולות אכיפה" ■ דלק אנרגיה: "טענות חסרות בסיס שכבר נדחו"

שמואל האוזר / צילום ארכיון: אוריה תדמור
שמואל האוזר / צילום ארכיון: אוריה תדמור

מדוע סגרה רשות ניירות ערך תלונה חמורה שהוגשה נגד חברת דלק אנרגיה שבבעלות יצחק תשובה, בחשד לתרמית ופטרה אותה ב"לא מצאה הרשות לנכון לקדם פעולות אכיפה בעניין שהועלה"? לידי "גלובס" הגיעו חילופי מכתבים שמהם עולה כי רשות ניירות ערך סגרה לפני מספר חודשים תלונה שהוגשה נגד חברת דלק אנרגיה  בטענה לתרמית במסחר.

הבוקר (א') החליטה תנועת "הצלחה" (התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת) להרים את הכפפה, ופנתה לרשות ניירות ערך בבקשה לפתוח את התלונה מחדש ולברר את הטענות נגד דלק אנרגיה. לטענת היועץ המשפטי של "הצלחה", עו"ד אלעד מן, נחוצה בחינה מעמיקה של דפוס פעילות החוזר על עצמו במהלך המסחר במניית דלק אנרגיה, ומעורר חשש לתרמית. לפיכך, נשאלת השאלה אם הרשות תורה על פתיחתו מחדש של התיק של דלק אנרגיה לאור פנייתה של "הצלחה".

התלונה המקורית הוגשה לפני כחצי שנה לראש רשות ניירות ערך דאז, פרופ' שמואל האוזר, על-ידי עורכי הדיו אסף ברם וגיא בן-גל, מומחים לניירות ערך המחזיקים במניות מיעוט בחברת דלק אנרגיה, ובמסגרתה התבקש האוזר "להורות לגורמים הרלוונטיים ברשות לפתוח בחקירה פלילית בשל חשד לתרמית במסחר במניות חברת דלק אנרגיה". לטענת המתלוננים המקוריים, החשד לתרמית עולה מממצאים שנאספו בעיקר (אך לא רק) במסחר התוך יומי במניות.

עיקר אחזקותיה של דלק אנרגיה הן ביחידות השתתפות בשותפות מוגבלת "דלק קידוחים" וביחידות השתתפות בשותפות מוגבלת "אבנר חיפושי נפט", המחזיקות במספר שדות גז בים התיכון (ראו מסגרת).

"פעולות פתאומיות בלתי הגיוניות"

בתלונה המקורית נטען כי בין ה"סימנים המעידים" לתרמית במסחר במניית דלק אנרגיה ניתן למצוא: קיום עסקאות נעדרות מהות כלכלית; קיום עסקאות שמטרתן הבלעדית הייתה להשפיע על שער המניה במועדים קרובים וסמוכים להצעות הרכש שפרסמה קבוצת דלק, במהלך החודשים שקדמו להצעות הרכש; וכן "פעולות פתאומיות בלתי הגיוניות כלכלית" במהלך המסחר התוך-יומי, בהיצעים הנמוכים לעתים עד כדי 7% ויותר מתחת לשער הבסיס של יום המסחר. זאת, בשעה שהמניה נסחרת במהלך אותו היום בשערים הנעים בין שינוי חיובי לשינוי שלילי מזערי, ובשעה שיחידות ההשתתפות של "אבנר חיפושי נפט" ו"דלק קידוחים" נסחרות בשער חיובי או שלילי מתון.

עוד נטען כי "התרמית" לכאורה, נמשכת עד היום מתחת לרדאר של רשות ניירות ערך. "מראיות ומסמכים המצורפים למכתב זה, עולים חשדות חמורים במיוחד שלפיהם אי-אילו גורמים פעלו ועודם פועלים ביתר שאת, גם בימים אלו ממש, באופן שיטתי, בדרכים שונות ומתוחכמות, במטרה להשפיע בדרכי תרמית על שער מניית החברה", טענו בפנייתם בעלי המיעוט. "התנהלות זו היא בעלת מאפיינים הנופלים בדיוק לגדר 'סוגי ההתנהגות במסחר המקימים חשד לתרמית בניירות ערך', כפי שאלו הוגדרו בידי רשות ניירות ערך".

במסגרת התלונה הוצגה לרשות חוות-דעת מטעמו של המומחה, דן תמיר, שהצביעה על ההתנהלות החריגה לכאורה במניה. לפי התלונה, ההתנהגות במסחר במניית דלק אנרגיה המקימה את החשד לביצוע תרמית והמצדיקה פתיחה בחקירה פלילית, כוללת בין היתר "השפעה על שער נעילה".

למכתב התלונה צורפו מספר דוגמאות לימי מסחר שבהם ניתנו, על-פי הנטען, הוראות מכירה חריגות במניית החברה בשלב הנעילה או בסמוך לפניו, ככל הנראה, במטרה להשפיע על שער המניה בשלב זה. "מסקירת הדוגמאות עולה כי לאורך זמן הוראות מכירה ('היצעים') אלו הוזרמו לבורסה, באופן מגמתי בשערים נמוכים משמעותית מהשערים בהם נסחרה המניה לאורך כל יום המסחר, ולעתים בנפח חריג", נכתב בתלונה.

עוד נטען כי "ההיצעים הללו מוזרמים בניגוד לכל היגיון כלכלי. לא אחת הוראות אלו השתכללו לכדי עסקה בשער נמוך, שלפיה הושפע או נקבע שער הנעילה היומי".

התנהלות מחשידה נוספת לכאורה, לפי התלונה: מקרים של שמירה על שער מקסימום של ניירות ערך. "תמונת המראה של התנהגות זו - הפסולה, כמובן, גם היא - היא הזרמת הוראות או ביצוע עסקאות במטרה למנוע עליית שער", כתבו עורכי הדין ברם ובן-גל לרשות. לטענתם, פעם אחר פעם, כאשר מניית החברה נמצאת במגמת עליה "מתנדבים" גורמים בשוק למכור את מניותיהם במחיר הנמוך באופן ניכר משערי המסחר באותו יום, ובכך מביאים לירידת השער או למצער, לבלימת מגמת העלייה.

"התנהגות זו היא חסרת כל היגיון כלכלי והיא בניגוד מוחלט להתנהגות של בעלי מניות הפועלים בצורה רציונלית, השואפים למקסם רווחים במסחר", טוענים עורכי הדין ברם ובן-גל. "ה'מתנדבים', כפי שנראה, מתעקשים דווקא למכור את המניות במחיר נמוך ככל האפשר ולא הגיוני כלכלית, ולכאורה למנוע מעצמם רווחים", נטען.

שער נמוך והפסד ניכר

הרשות השיבה במהירות מרשימה לפנייה - תוך פחות מחודש, ובתגובתה דחתה את כל הטענות שהועלו בתלונה. בתגובת הרשות - החתומה בידי הממונה על פניות הציבור לרשות, עו"ד גלית כהן, נכתב: "הרינו לעדכנך כי הגורמים המקצועיים ברשות ניירות ערך בחנו את פנייתך - תוכנה וצרופותיה, ביצעו בדיקות מעמיקות של המסחר... בנוסף, נבחנו היבטים נוספים שעשויים היו להשפיע על שערי ניירות הערך, דיווחים רלוונטיים, עדכוני מדדים וכדומה. נכון לעת הזו ומממצאי כל הבדיקות והניתוחים שבוצעו בידי הגורמים המקצועיים כאמור, לא מצאה הרשות לנכון לקדם פעולות אכיפה בעניין שהועלה בפניותייך".

עם זאת, הותירה הרשות פתח לבירור מחדש של הטענות, במידה שיעלו ממצאים חדשים. "ככל ויתקבלו מידע ופרטים נוספים, ממך או מגורמים אחרים, העניין ייבחן וייבדק שוב, בהתאם לסמכויות הרשות ושיקול דעתה, שבדין", נכתב בתגובת הרשות.

במכתב ששיגרה הבוקר תנועת הצלחה ליו"רית רשות ניירות ערך החדשה, ענת גואטה, מתבקשת רשות ניירות ערך לממש את הצהרתה כי ניתן יהיה לפתוח את התלונה שוב ולבחון מחדש את התלונה לאור ה"חשש לביצוע פעולות בניגוד לדין במסחר במניות החברה". זאת, בין היתר, על סמך נתוני המסחר של דלק אנרגיה בחודשים האחרונים.

בפניית תנועת "הצלחה", נטען כי "נחוצה בחינה מעמיקה של דפוס הפעילות החוזר על עצמו במהלך המסחר במניה האמורה. דפוסים אלו מופיעים בימי מסחר שונים ורבים ". אותו "דפוס" מתואר במכתב התנועה כך: "המניה נסחרת בשער גבוה במחצית הראשונה של יום המסחר, אך לקראת המחצית השנייה של יום המסחר ולפני שלב הנעילה, מורגשת ירידה תלולה בשער המניה בלא הסבר המניח את הדעת. בסופו של יום המסחר, נסחרת המניה בשער נמוך באופן משמעותי לעומת שער השיא, ובמקרים רבים בשער נמוך משער הבסיס".

כך למשל, מפנה היועץ המשפטי של "הצלחה" אל נתוני המסחר במניית דלק אנרגיה מיום ה-24 בינואר, וכן נתוני המסחר מיום ה-28 בינואר - בהם נתוני המסחר התוך יומי. נתונים אלה, נטען, "מדברים בעד עצמם ומהווים אינדיקציה ברורה לאופן הפעילות עליה מצביעה התנועה במסחר במניית דלק אנרגיה, לכאורה, במטרה להשפיע על שער המניה, לבלום עליות שערים ולהביא בסופו של דבר לירידות שערים". "הצלחה" גם ציינה בתלונתה כי קיימות דוגמאות דומות רבות בנתוני המסחר במניה לאורך ימים רבים ותקופות ממושכות.

לטענת תנועת "הצלחה", לכאורה לא קיים הסבר "חיצוני" לירידה במדדי מניית דלק אנרגיה לעומת מניות החברות השותפות במיזם "תמר" ו"לוויתן".

עוד נטען כי מבחינה ראשונית של נתוני המסחר, מתגלים מספר דפוסי פעילות המורגשים לעתים אף בו-זמנית. עו"ד מן טוען במכתבו לגואטה כי "קיים צורך ובסיס מוצק לבחינה נוספת מצידה של הרשות את הפעולות המתבצעות לכאורה בקשר למניית החברה ובניגוד לדין. זאת, גם על-סמך נתוני מסחר גם מהעת האחרונה.

לדברי עו"ד מן, "דרושה בדיקה/חקירה בתופעה הבלתי הגיונית עניינית וכלכלית בעניין בעל או בעלי מניות מתעקשים (או "מתנדבים", כפי שכתוב במכתבו של עו"ד ברם) למכור מניות בשער נמוך מזה שהמניה נסחרת בו ובהפסד כספי ניכר ברוב ימי המסחר".

מרשות ניירות ערך נמסר בתגובה: "המכתב התקבל הבוקר ברשות. אנו נלמד את הנטען בו ונשיב לפונה באופן ישיר ומסודר ולא באמצעות כלי התקשורת".

מחברת דלק אנרגיה נמסר בתגובה: "החברה פועלת בהתאם להוראות כל דין ומקפידה על כללי ממשל תאגידי מחמירים, תוך שקיפות מלאה. מדובר באמירות חסרות בסיס, שכבר הועלו בעבר ונדחו ע"י רשות ניירות ערך, אשר מועלות פעם נוספת במטרה לייצר כותרות, תוך ניסיון להפעיל לחץ פסול על החברה. החברה תבחן את המשך צעדיה המשפטיים כנגד מגיש המכתב והעומדים מאחוריו, ותראה בהם אחראים לכל נזק שייגרם לה כתוצאה מהעלאת הטענות השקריות".

היקף מסחר זעיר מקל על תרמית

דלק אנרגיה היא חברת אחזקות שנוסדה ב-1981, תחת השם דלק חיפושי נפט, ונסחרת בבורסה החל מ-1982. שווי השוק הנוכחי של החברה עומד על למעלה מ-10 מיליארד שקל. בעלת השליטה הינה קבוצת דלק בע"מ, הנשלטת בשרשור על-ידי יצחק תשובה, המכהן כדירקטור בחברה.

עיקר אחזקותיה של החברה הן ביחידות השתתפות בשותפות מוגבלת דלק קידוחים וביחידות השתתפות בשותפות מוגבלת אבנר חיפושי נפט, הנסחרות בבורסה. שותפויות קידוחים ואבנר מחזיקות במספר שדות גז בים התיכון, לרבות שותפות ים תטיס (קידוחים 25%, אבנר 23%) , "תמר" (קידוחים 15.63%, אבנר 15.63%), "לוויתן" (קידוחים 22.67%, אבנר22.67%) ו"בלוק 12" (קידוחים 15%, אבנר15%).

מהתלונות שהוגשו לרשות ניירות ערך - המקורית שהוגשה על-ידי עורכי הדין ברם ובן גל והתלונה של תנועת הצלחה - עולה כי לעובדות אלו השלכה חשובה על ההתנהגות המקימה חשד לתרמית. בפנייתם לרשות נטען, כי עיקר מניות החברה מוחזקות בידי בעלת השליטה קבוצת דלק (88.23%), אשר אינה נוהגת לסחור במניות חברת דלק אנרגיה שבשליטתה, וכך למעשה שיעור המניות הנותר בידי הציבור נמוך מ-12%. לטענתם, שווי אחזקות הציבור הוא נמוך, בעיקר עקב החלטה מכוונת של קבוצת דלק משנת 2011 להוציא את החברה מהמדדים באמצעות רכישת מניות דלק אנרגיה, עד לאחזקה של מעל 80% לקראת פרסומה של הצעת רכש לכלל מניות החברה, הצעת רכש שכשלה.

לטענת תנועת הצלחה, "הסחירות במניית דלק אנרגיה דלילה במיוחד, וזאת כיוון ש-88.23% ממניות החברה מוחזקות בידי קבוצת דלק. כמות המניות שמוחזקת בידי הציבור ומשתתפות במסחר התוך-יומי קטנה, ועל כן ניתן לפעול ביתר קלות לשם השפעה על התנהלות המסחר ועל שער הסיום, במיוחד בדקות האחרונות של המסחר".

בתלונה המקורית של עורכי הדין ברם ובן גל נטען כי עובדת היות החברה מחוץ למדדים גרמה למסחר דליל במניות החברה במיוחד אל מול שווי השוק שלה. נפח המסחר היומי במניות החברה עומד על מאות בודדות של ע.נ. ולעתים אף פחות ומחזורי המסחר היומיים מסתכמים בדרך כלל במאות אלפי שקלים בודדים שמהווים כ 0.05 פרומיל משווי השוק של החברה. לטענת המתלוננים, התרמית הנטענת על-ידם, "אינה דורשת השקעה כספית משמעותית, שכן, במסחר במספר מניות בודדות ניתן להוריד את שער המניה ולהפיל את שווי החברה לעתים בעשרות מיליוני שקלים".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988