loading
כמו רנטגן: משקפיים המאתרים חשוד בתוך המון סואן
שוטרים במרכז העיר ז'נג'ז'ו שבסין חמושים במשקפי שמש עתידניות, המצויידים בטכנולוגיה לזיהוי פנים, מאתרים חשודים בין ההמון הסואן. הפרטים בוידאו
02:19 10/02/2018 01:40
לכל כתבות ארכיון גלובס טק >>