loading
תוכנית מחיר למשתכן: מה חייבים לדעת עוד לפני הזכייה המיוחלת
תוכנית מחיר למשתכן כבר סופרת למעלה מארבעים ושבעה אלף דירות מוזלות בפרויקטים ברחבי הארץ. זה מספר משמעותי, ונכון שחלק ניכר מהדירות עוד לא התחילו להיבנות, אבל זה בדיוק הזמן להפנות את תשומת הלב של זכאי מחיר למשתכן לכמה פרטים. צפו בוידאו
03:16 09/02/2018 11:43
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>