loading
מחיר למשתכן: כך עשויה להתבטל זכייתם של מאות זכאים בנתניה
האם שיווק הפרוייקטים בתוכנית "מחיר למשתכן" חשוב יותר מהגשמתם בפועל? קבלנים, יזמים וגם זוכים של התוכנית מתלוננים שהגמשת הקריטריונים לבנייה יצרה מצב שמערער את אמינות התוכנית כולה. הפרטים בוידאו
02:50 18/02/2018 00:23
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>