loading
מחיר למשתכן: קרש קפיצה ליזמי הנדל"ן אך האם גם אנחנו נרוויח?
פרויקטים של מחיר למשתכן סללו בשנים האחרונות את הדרך של חברות הבנייה לתחום היזמות. 

הרווח ליזמים ולחברות הקבלניות אולי מובטח, אבל מה שפחות מובטח היא איכות הבנייה בפרויקטים, והחששות של הדיירים הם שהחברות ירצו לחסוך בהוצאות. הפרטים בוידאו

02:26 05/03/2018 10:48
לכל כתבות ארכיון DUN'S 100 >>