loading
מציל חיים: רעיון מהפכני יאפשר להאט את הזמן בשדה הקרב
במצבי חירום כמו בשדה הקרב, לחובשים יש דקות ספורות ולעיתים שניות בכדי להציל את חייו של חייל שנפצע. ב- Darpa הסוכנות למחקר בטחוני של ארה"ב , עשויים להציע רעיון מהפכני שבבסיסו האטת זמן. הפרטים בוידאו
00:59 05/03/2018 22:25
לכל כתבות ארכיון גלובס טק >>