גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בתי ההשקעות צומחים בנכסים וברווחים; ילין לפידות בראש

ילין לפידות הרוויח 140 מיליון שקל ב-2017 ● 9 בתי ההשקעות ה"ציבוריים" מנהלים 441 מיליארד שקל והרוויחו יחד אשתקד 420 מיליון שקל - זינוק של כ-52% ביחס ל-2016

יאיר לפידות ודב ילין
יאיר לפידות ודב ילין

בסוף 2016 ניהלו ששת בתי ההשקעות הציבוריים נכסים בהיקף כולל של כ-263 מיליארד שקל. לצדם ניהלו שלושה בתי השקעות פרטיים, שבבעלות קבוצות ביטוח ציבוריות, נכסים נוספים בהיקף של כמעט 123 מיליארד שקל. בסך-הכול נוהלו נכסים בהיקף של כמעט 386 מיליארד שקל בבתי ההשקעות הגדולים במשק, להוציא שניים מהגדולים ביותר, והפרטיים: פסגות ואלטשולר שחם. ב-2017 גדל היקף הנכסים המנוהל בבתי ההשקעות הללו לסך של כ-441 מיליארד שקל, מתוכם כ-317 מיליארד שקל באלו הציבוריים.

מגזרי הפעילות המרכזיים של בתי ההשקעות הציבוריים

הגידול בנכסים המנוהלים התרחש בעיקר הודות לגידול בפעילויות של רוב בתי ההשקעות הציבוריים - ההצלחה של ילין לפידות, מור, אנליסט ואי.בי.אי, שנהנו מעדנה בקרנות הנאמנות וגם בגמל (בעיקר ילין לפידות), כשמיטב דש נהנה גם ממיזוג 7.5 מיליארד שקל מאיילון פנסיה וגמל. בתווך נהנו כלל הגופים מתשואות חיוביות שגם תרמו לגידול בנכסים.

היקף הנכסים המנוהלים הוא מטרה עבור חלק מהגופים הפועלים בשווקים אלה של ניהול כספי לקוחות, ועבור היתר הוא אמצעי חשוב מאוד בדרך למטרה: הגדלת ההכנסות שנגזרות מהנכסים המנוהלים, דרך דמי הניהול, ועד להגדלת הרווח. למעשה, בכל בתי ההשקעות הגדולים במשק, ניהול כספי לקוחות הינו הנדבך המרכזי בפעילות, תוך שהם מחפשים אחר מנועי הכנסות ורווח נוספים, וחלקם גם מחזיקים בפעילויות נוסטרו משמעותיות.

הרווח הנקי זינק ביותר מ-50%

כך או כך, תשעת בתי ההשקעות אותם בחנו - ששת הציבוריים ושלושת אלה שבבעלות קבוצות הביטוח הגדולות - רשמו ב-2017 הכנסות מצרפיות של כ-2.8 מיליארד שקל, גידול של כ-15% ביחס להכנסות של אותם גופים בשנת 2016. בשורת הרווח הנקי רשמו 9 הגופים הללו רווח נקי מצרפי של כ-420 מיליון שקל - זינוק של כ-52% ביחס ל-2016.

באילו גופים מדובר? בבתי ההשקעות הציבוריים: ילין לפידות, מיטב דש, אי.בי.אי, מור (שהונפק בקיץ אשתקד), אנליסט והלמן אלדובי (שגם הפך לציבורי אשתקד, עם מיזוגו לחברה הציבורית סוהו נדל"ן); ובבתי ההשקעות הסמי-ציבוריים: הראל פיננסים של הראל, מגדל שוקי הון של מגדל וכמובן אקסלנס של הפניקס שבעבר היה ציבורי. ילין לפידות אמנם פרטי, אך אנו מחשיבים אותו לבית השקעות ציבורי שכן נתוניו מפורסמים במסגרת דוחות אטראו, שבעבר נקרא לידר שוקי הון, אשר מחזיק ב-50% ממניות בית ההשקעות המצליח.

מרוויחים כ-0.1% מהנכסים שמנהלים

ומי מבתי ההשקעות הללו הינו בית ההשקעות הרווחי ביותר? זה קל: בכל מדד שהוא מדובר בילין לפידות, שמציג רווח שנתי מרשים מאוד של 140 מיליון שקל, הגם שבחודשים האחרונים התשואות שלו פחות יפות והוא סובל מיציאת כספים לטובת המתחרים.

זהו הרווח הגבוה ביותר מקרב בתי ההשקעות שתוצאותיהם פורסמו עד כה - הרבה מעל מיטב דש ואקסלנס הגדולים, שהרוויחו כ-95 מיליון שקל ו-73 מיליון שקל, בהתאמה, בשנה החולפת.

במונחי רווח לנכסים מנוהלים, הממוצע של תשעת בתי ההשקעות שנבדקו עמד על 0.1%, גידול נאה ביחס לשיעור רווח מנכסים של 0.07% שהוצג ב-2016. אמנם מדובר במדד מוטה שלא מחשיב הבדלים במאפייני הפעילויות השונים, אך הוא מספק מידע על היכולת של בית ההשקעות לייצר רווח.

אם כך, בהיבט הרווח לנכסים מנוהלים בסופה של 2017 התמונה היא כזו: אקסלנס עם 0.14%, מור, שנשען על קרנות נאמנות וצומח, עם שיעור של 0.12%, אי.בי.אי שמחזיק בשלל פעילויות מגוונות ורווחיות, עם שיעור רווח מהכנסות של 0.11%, מיטב דש, הגדול מכולם (להוציא פסגות), עם שיעור של 0.07%, מגדל שוקי הון עם 0.06% ואנליסט והראל פיננסים - כל אחד עם 0.05%. את מי זה משאיר? ילין לפידות עם שיעור הרווח לנכסים מנוהלים הגבוה אשתקד: 0.16%.

מבדיקתנו עולה כי חמישה מששת בתי ההשקעות הציבוריים נהנו מגידול בהכנסות מקרנות נאמנות, כשבגמל, פנסיה ובתיקים המנוהלים המגמה הייתה מורכבת יותר.

תוצאות בתי השקעות פרטיים שבבעלות קבוצות ביטוח בשנת 2017

יש מי שמרוויח מהשינוי בבורסה

מה עוד הניב הכנסות ורווחים לחברות? תחום חבר הבורסה והברוקראז', שחזק בעיקר אצל אי.בי.אי ומיטב דש, שרשמו ב-2017 הכנסות של 87 מיליון שקל ו-77 מיליון שקל, שהיוו ירידה של 11% ועלייה של 12%, בהתאמה.

כמו כן, למיטב דש תחום פעילות משמעותי חדש - אשראי חוץ בנקאי, ואילו לאי.בי.אי פעילות משמעותית בתחום החיתום, שם הוא מוכר כ-10% מפועלים אי.בי.אי לשותפו לשליטה, בנק הפועלים. כן, מחזיק אי.בי.אי בפעילות ניהול תיקים ושותפויות השקעה (למשל בתחום ה-P2P בארה"ב), שהניבו לו הכנסות של כ-56 מיליון שקל (גידול נאה של כ-22% ביחס ל-2016.

אגב הדומיננטיות בתחום חבר הבורסה והברוקראז' - מיטב דש ואי.בי.אי נהנו בשנה החולפת מהשינוי במבנה הבעלות בבורסה והמהלך להפיכתה לחברה בע"מ, שתהיה בשליטת גורם חיצוני ולא עוד בשליטת חברי הבורסה. כך, שערוך מניות הבורסה שבידם הניב לשני בתי ההשקעות רווחים שהסתכמו בכ-19 מיליון שקל למיטב דש וב-17 מיליון שקל לבית ההשקעות אי.בי.אי.

ואם נדרשת עוד המחשה לעוצמה של בית ההשקעות ילין לפידות, שהחל לפעול רק בשנת 2004 - הרבה לאחר רבים ממתחריו, ומעבר לצמיחה האדירה בהכנסות וברווחים של בית ההשקעות - הגבוהים משמעותית משל מתחרים גדולים ממנו, היא מגיעה מזרם המזומנים שהוא יוצר לבעליו. שורת הדיבידנד עליה הוא הכריז במהלך שנת 2017 עמדה על היקף כולל מרשים ביותר של כ-130 מיליון שקל, וזאת בהמשך לדיבידנדים רבים שחילק לאורך השנים.

מדד הפחד גרע 35.5 מיליון שקל מאי.בי.אי, שתובע את הלקוחות שיצרו את החשיפה

בית ההשקעות הוותיק אי.בי.אי נקט בשנה החולפת שורה של מהלכים לשינוי אופי פעילותו, בתקווה לצאת לדרך חדשה ולהוות גורם משמעותי יותר בשוק ההון. בין אלו, חבירה בחיסכון לטווח ארוך לבית ההשקעות הלמן אלדובי, הצעיר והחדש ממנו, אשר ימים יגידו האם מדובר היה בצעד נבון. בינתיים, בית ההשקעות שבשליטת שלוש משפחות מייסדיו - קוק, ויסברג ולובצקי - ובניהול בני הדור השני שלהן, נהנה בשנה החולפת גם מרווח משערוך מניותיו בבורסה, שתרם לרווחיו כ-16.8 מיליון שקל.

אירוע דרמטי נוסף שחווה בית ההשקעות השנה, היה כשגילה כי אירועי אשראי חריגים שקרו בחבר הבורסה שלו בפברואר, בגין השקעה של לקוחותיו באופציות הנגזרות ממדד הפחד, מותירים אותו עם חשיפה של כ-35.5 מיליון שקל, שאותה הוא נאלץ לסגור.

בעתיד אולי ייפרע אי.בי.אי מסכום זה או מחלקו מאותם לקוחות - לנוכח העובדה שכעת מדובר בחוב של בית ההשקעות הישראלי למשמורן ולברוקר האמריקאי בעסקאות אלה. על פי דוחות אי.בי.אי, חבר הבורסה שלו - בו הוא מחזיק 80.1%, כשהיתרה נמצאת בידי בית ההשקעות של קבוצת מגדל - מגדל שוקי הון, רשם בשורה התחתונה (בחברה "שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי") רווח נקי של כ-16.6 מיליון שקל, לעומת כ-6.8 מיליון שקל ב-2016.

המיזוג יגדיל את נכסי הלמן אלדובי לכ-20 מיליארד שקל

לפי שעה הגיש אי.בי.אי תביעה משפטית נגד 9 נתבעים "אשר ביצעו בעצמם ובאמצעות מיופה כוחם במהלך חודש פברואר פעולות ממונפות בנגזרים בחו"ל, שבגינן נכנסו חשבונותיהם בחברה ליתרת חובה". עוד מפורט כי "בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את תוצאות ההליכים ואת יכולתה לאכוף פסק דין לזכותה, אם וככל שיינתן". מנגד, הוגשו כמה בקשות לקבלת גילוי לצורך בחינה האם להגיש תביעה נגזרת כנגד בית ההשקעות.

ובאשר למיזוג הנרקם עם הלמן אלדובי: המיזוג בין הגופים בחיסכון לטווח ארוך רשם בימים האחרונים עוד התקדמות. אם וכאשר יושלם, ינוהלו בהלמן אלדובי נכסים בהיקף כ-20 מיליארד שקל, לא כולל נכסים בסך כ-31.5 מיליארד שקל שבקופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת חשמל (חח"י), שבית ההשקעות מנהל החל מתחילת 2017.

כך, בסוף השנה נוהלו בהלמן אלדובי נכסים של כ-14.8 מיליארד שקל (בנטרול כספי חח"י), בעוד שבאי.בי.אי גמל נוהלו כ-5 מיליארד שקל נוספים.

תוצאות ששת בתי ההשקעות הציבוריים ב-2017

עוד כתבות

ישראליות בוול סטריט / אילוסטרציה: Shutterstock

חברות ישראליות בוול סטריט נפגעות מכשל השוק בביטוח נושאי משרה

הסערה בשוק ביטוח הדירקטורים, שפוגעת בחברות הציבוריות הנסחרות בארה"ב ובאוסטרליה, מכה באופן חמור הרבה יותר בחברות הציבוריות הישראליות

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

פוקס יוצאת דופן: משבר הקורונה כיווץ את היקף הדיבידנדים שחולקו בתל אביב השנה

מנהל מחלקת מחקר מניות בלאומי שוקי הון סבור כי "זו תקופה שבה מחלקים פחות דיבידנדים, בשל חוסר הוודאות והרצון של החברות לשמור כסף בקופה, כדי שלא יצטרכו לגייס בהמשך בעלויות גבוהות יותר"

מנכ”ל NBCUniversal, ג’ף של / צילום: Chris Pizzello, Associated Press

הוליווד מציגה: לזעזע את ענקית הבידור ולהפסיק ללטף את האגו של הכוכבים

ג'ף של, המנכ"ל של NBCUniversal, שוחט את התפיסות המקובלות של עולם הבידור: בתי קולנוע? כבר פחות רלוונטיים ● מנהל לא טיפל בצורה טובה בהטרדות מינית? זה הזמן להיפרד ● החברה נדרשת לשינוי ארגוני וחשיבתי? גם המנהלים הבכירים עוברים אודישנים כדי להישאר בתפקידם

קנייה ווסט / צילום: רויטרס, Kevin Lamarque

קניה ווסט הכריז: אני רץ לנשיאות ארה"ב

הראפר שנחשב לתומך קולני בנשיא ארה"ב טראמפ הודיע בטוויטר על כוונתו ● זמן קצר לאחר מכן אלון מאסק צייץ בתגובה: "יש לך את התמיכה המלאה שלי"

באר יעקב / צילום: איל יצהר, גלובס

אושרה: תוכנית להתחדשות עירונית בשטח של 95 דונם בבאר יעקב

לפי התוכנית הבנייה תהיה לגבהים מקסימליים של 24 קומות ● כן כוללת התוכנית 30 דונם עבור מבני ציבור ו-40 דונם של שטחים פתוחים

אורי סירקיס, מנכ"ל ישראייר / צילום: שלומי יוסף

"ברודוס רוצים את התייר הישראלי למרות הקורונה. אבל כבר ברור שלא נטוס ביולי או באוגוסט"

"בבולגריה, קפריסין, מונטנגרו ובקרואטיה אומרים לנו, 'תביאו את התייר הישראלי אנחנו נסתדר עם הקורונה'", אומר מנכ"ל ישראייר, אורי סירקיס ● מדוע השבוע האחרון היה גורלי במיוחד לענף התעופה והתיירות, ומדוע דין מי שחזר מרודוס לא דומה למי שחזר מארה"ב? ● צ'ק אין לסופ"ש

איור: עובדיה בנישו

צעירים, חסרי ניסיון והרפתקנים: דור חדש של משקיעים הגיע לבורסה בחסות המשבר

השפל במחירי המניות, אובדן ההכנסה, השעמום בבית והיעדר פלטפורמות הימורים – הקורונה זימנה לבורסה משקיעים צעירים וחסרי ניסיון, שסוחרים בה בכוחות עצמם וגם מרוויחים. האם הם יישארו בשוק גם אחרי המגפה?

יאיר אסולין / צילום: איל יצהר, גלובס

"פייסבוק נטמעה בסדר הישן. הבחירה שלה בצד של המדינות היא טרגדיה בעבורה"

הסופר והוגה הדעות יאיר אסולין מדבר בראיון ל”גלובס” על המהפכה של המאה הנוכחית לעומת קודמתה, השינוי התפיסתי שהתאגידים מפספסים וגם היחס של הציבור אליהם: "ברגע שיבינו שגוגל למשל היא שחקן פוליטי כמו המדינה, המונחים שבהם נשפוט אותה ישתנו, וזה יקרה מהר מאוד"

הבמאי ספייק לי / צילום: AP - Chris Pizzello

ספייק לי, סוג של נביא: "קראתי לאנשים להתעורר עוד לפני שזה נהיה אופנתי"

זו הייתה אמורה להיות השנה של הבמאי ספייק לי ● אלא שאז הגיעו הקורונה, מותו של ג'ורג' פלויד והמהומות הקשות בארה"ב וטרפו הכול ● "אני קראתי לאנשים להתעורר עוד לפני שזה נהיה אופנתי"

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

חתמתם על זכרון דברים? תצטרכו לשלם דמי תיווך

בית משפט השלום פסק כי מסמך זכרון דברים בין רוכש או למוכר נכס יכול להיחשב להסכם שמחייב דמי תיווך

רוי ניסני / צילום: יח"צ קבוצת וויליאמס

רוי ניסני הכין את עצמו לרגע הזה מגיל 9. עכשיו יש לו רק הזדמנות אחת להגשים את החלום

מאז גיל 9 רוי ניסני עושה רק דבר אחד: מתכונן לרגע שבו יהיה נהג המרוצים הישראלי הראשון בפורמולה 1 ● עכשיו, אחרי שהפך לנהג המבחן של התחרות היוקרתית בזכות התמיכה הכלכלית של הפילנתרופ סילבן אדמס, נותרה לו הזדמנות אחת אחרונה להגשים את החלום

מטבע כסף ייחודי של הבנק המרכזי הליטאי, שיהיה ניתן לרכישה תמורת סדרה של שישה מטבעות LBCoin  / צילום: רויטרס

הבנק המרכזי של ליטא מנפיק מטבע דיגיטלי לאספנים

ליטא עומדת להפוך השבוע למדינה הראשונה בגוש האירו שבה יונפק מטבע דיגיטלי על ידי בנק מרכזי ● מטבעות LBCoin מיועדים להפוך לפריט אספנים, ולא לשמש אמצעי תשלום

מתחם ירוק בכפר מונאש. חלקו עם השוכרים את דמי השכירות בתקופת הקורונה / צילום: יח"צ

חללי העבודה חטפו מכה קשה מהקורונה. כך הם מנסים להמציא את עצמם מחדש

שולחן לפרילנסרים במאות בודדות של שקלים לחודש, משרדים מחוץ לתל אביב כדי לחסוך בפקקים, ומשרד פרטי כדי לא להתחכך בלקוחות האחרים ● חברות חללי העבודה יוצאות מהסגר

בנימין נתניהו / צילום: אלכס קולומויסקי, ידיעות אחרונות

השכר הפנטסטי של נתניהו, או: איך יוצרים אחיזת עיניים

פוסט ויראלי הציג טענה פנטסטית: בנימין נתניהו משתכר יותר מארבעה ראשי מדינות ביחד • לפי הנתונים הרשמיים הפוסט לא מזייף בעובדות, אבל גם מספרים אמיתיים יכולים לתעתע • השאלה הגדולה היא איך ואת מי בוחרים להשוות

קוטג' בנתניה  ב–2 מיליון שקל / צילום: יח"צ

עסקת השבוע: קוטג' בנתניה נמכר ב-2 מיליון שקל - "כ-200 אלף שקל פחות מהממוצע בשכונה"

ענת ריזנברג, זכיינית אנגלו סכסון בנתניה, מספרת כי הבית נמצא ברחוב הולנדי שקט, קרוב לבית החולים לניאדו ובמרחק הליכה מחוף הים

מחלקת מונשמי קורונה / צילום: ראובן קסטרו, וואלה !NEWS

מספר גבוה של חולים חדשים גם בסוף השבוע; עלייה במונשמים

בניתוח שבוצע על ידי צוות חוקרים עולה כי בקצב ההכפלה הנוכחי, בעוד כשבועיים תתרחש התדרדרות שעלולה להוביל לכשל ביכולת העמידה של מערכת הבריאות ושתחייב סגר מוחלט

שלומי יחיאב / צילום: איל יצהר

"200 אלף סטודנטים יצאו לחל"ת או פוטרו. לרבים מהם אין רשת ביטחון"

שיחה אישית ומקצועית עם שלומי יחיאב, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית, מדבר על המצב הקשה של הסטודנטים, מבקר את האוניבסיטאות שלא ייצרו בזמן פתרונות חלופיים למבחנים, ומזהיר: "ראשי האוניברסיטאות הבטיחו שהשנה תסתיים במועדה, ואם הקו האדום הזה ייחצה, נפעל באגרסיביות"

קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית / צילום: שאטרסטוק

האוניברסיטאות מבטלות את המבחנים בקמפוסים ותוקפות את אלקין

בוועד תקפו את השר הממונה זאב אלקין וטענו כי הוא מסרב לדון במתווה שהציעו, שיאפשר לקיים את הבחינות גם באופן מקוון וגם במתכונת מצומצמת בקמפוסים ● מהשלכות המהלך: חלק מהסטודנטים שיעברו לשיטות הערכה מקוונות, ציונם לא יהיה מספרי אלא "עובר" או "לא עובר"

יצחק תשובה / צילום: יוסי כהן

תשובה מממש: נחתם מכתב כוונות למכירת אלעד קנדה

בתמורה להשלמת השלב הראשון ישלמו המשקיעים לאלעד גרופ כ-225 מיליון דולר קנדי (כ-570 מיליון שקל) ובנוסף, תינתן לרוכשים אופציית רכישה (Call) ולמוכרים אופציית מכירה (Put) לרכישת יתרת 63% מניות החברה

חיים כצמן, בקניון פרומנדה של אטריום בוורשה 
 / צילום: יח"צ

לא קרא את המפה? מה עומד מאחורי ההסתבכות הפיננסית האחרונה של חיים כצמן

ירידה של 60% במניית ענקית הנדל"ן הגלובלית גזית גלוב בחודשים האחרונים הובילה את בעלת השליטה בה, נורסטאר של כצמן, למצב פיננסי מאתגר ● כעת מוציא כצמן לפועל "תוכנית חילוץ" שתמומן מקופת גזית גלוב ● אפשר היה לחשוב על אפשרויות  אחרות לשימוש בכספי החברה