loading
תמרור האזהרה של בנק ישראל למשרד האוצר
בבנק ישראל בדקו האם הסכמי הגג שנחתמו מאז 2013 יכולים להצליח ומצאו שתשעה הסכמי גג שצפויים לא פחות מלהכפיל את אוכלוסיית הערים מצטיירים כבעייתיים. הפרטים בוידאו
03:00 03/04/2018 22:41
לכל כתבות ארכיון נדל"ן לאן >>