חתם הסדר עד מדינה בהליך פלילי ונמחק מהתביעה האזרחית

נעים טוקאן, נותן השוחד לבכירים בחברת החשמל, חתם ב-2005 על הסכם עד מדינה במסגרתו התחייב למסור את כל המידע בפרשה • בהמשך הבטיח לספק מידע חדש כדי להימחק גם מההליך האזרחי • חברת החשמל: "הטענות המובאות הן ספקולציות חסרות שחר"

האם אדם שנתן שוחד והפך לעד מדינה בתיק פלילי שבמסגרתו התחייב לספר את כל הידוע לו, יכול להיגרע מתביעה אזרחית בגין אותה פרשה בעזרת הבטחה לספק מידע נוסף וחדש?

לאחרונה העביר בג"ץ לגישור אצל שופט בית המשפט העליון בדימוס צבי זילברטל, פרשה מסועפת שהתרחשה בחברת החשמל בסוף שנות ה-90, במסגרתה דורשת החברה בהליך אזרחי מקבוצה ספקים שלה בעבר, פיצוי של 20 מיליון שקל בגין סדרת מעשי שוחד והונאה שהתרחשו באותה תקופה. מדובר בשוחד בהיקף 1.3 מיליון שקל שניתן לאשר כהן ז"ל, שהיה מנהל אגף אספקה ואחסנה ויו"ר ועדת המכרזים בחברת החשמל.

המשחד העיקרי בפרשה הוא נעים טוקאן, איש עסקים מחיפה ומבעלי בית עסק "חשמל הצפון". טוקאן היה עד המדינה בתיק הפלילי בפרשת "חשמל הצפון", שבסיומה הורשע אשר כהן ונשלח לכלא. כהן נפטר בכלא ב-2010. כתב האישום בתיק הפלילי הוגש ב-2005 בבית המשפט המחוזי לחיפה, אחרי שטוקאן חתם על הסכם עד מדינה, בו התחייב למסור את כל המידע בפרשה, והפליל את שותפיו, כנגד עונש קל של עבודות שירות.

חודשים אחדים אחרי התביעה האזרחית שהוגשה על-ידי חברת החשמל ב-2009, נפתח בין חברת החשמל לבין טוקאן משא-ומתן לקראת הסכם למחיקת טוקאן מהתביעה. את המשא-ומתן מטעם חברת החשמל ניהל היועץ המשפטי דאז של החברה, עו"ד דוד יהב.

המשא-ומתן הבשיל להסכמה, ובינואר 2011 נמחקה התביעה נגד טוקאן. מלבד הסרת התביעה נגד טוקאן התחייבה חברת החשמל להסיר את עיקולים כלכליים שהוטלו על טוקאן ובנוסף לשלם את שכר-הטרחה של פרקליטו של טוקאן, עד לסכום של 150 אלף שקל.

מכרזים מוטים ותשלומים מופרזים

טוקאן, מנגד, הצהיר בהסכם כי "יש ברשותו מידע נוסף נכון ומהימן, לרבות מסמכים וראיות", בעניין הנזקים לחברת החשמל שנגרמו על-ידי הנתבעים ואחרים. עוד נאמר בהסכם כי "טוקאן מצהיר כי הוא נכון למסור את המידע הנוסף לחברת החשמל ולעשות כל שנדרש לצורך בירור מלא ויסודי של כל העובדות הנוגעות למידע הנוסף וכן העניינים נשוא התביעה האזרחית וההליך הפלילי".

השופט יצחק כהן אישר ב-2012 את הסכם הפשרה, אולם ציין כי ההתחייבות של טוקאן למסור אמת היא "מוזרה" שכן זו חובתו בדין. כתב התביעה תוקן וב-2014 נמחק ממנו טוקאן.

השופט כהן דחה באפריל 2016 את תביעת חברת החשמל לפיצויים, בנימוק עיקרי של התיישנות. בין השאר משום שהחברה ידעה כבר ב-2001 על קיום יחסי שוחד בין טוקאן לבין כהן, וזאת על יסוד המחאה של טוקאן לכהן על סך 330 אלף דולר. לחברה היה גם מידע על מכרזים מוטים ותשלומים המופרזים ששולמו לספקים, אך לא ננקטו צעדים.

אלא שחברת החשמל לא ויתרה. בערעור שהגישה לבג"ץ קיבלה חברת החשמל "שחקן חיזוק": היועץ המשפטי לממשלה שהצטרף להליך לצד חברת החשמל. הנימוק העיקרי: כאשר מדובר בתרמית ושחיתות, יש שיקולים של אינטרס ציבורי רחב, ועל כן מרוץ ההתיישנות צריך להיות יום ההרשעה הפלילית בשנת 2008 ולא המידע הראשוני משנת 2001.

"חתימת ההסכם - החלטה נכונה"

שאלה נוספת בפרשה היא מערכת היחסים בין טוקאן, ועד עובדי חברת החשמל, והיועץ המשפטי של חברת החשמל הקודם, עו"ד דוד יהב, שהיה אחד האנשים החזקים בחברת החשמל.

לטוקאן היו יחסים קרובים עם ועד העובדים הצפוני של חברת החשמל. הוא נתן הלוואה בסך 200 אלף שקל למי שהיה יו"ר ועד העובדים עמוס אדן ז"ל, למימון מסע בחירות לראשות העיר חיפה. עובדים בחברת החשמל, כך נחשף בהליכים המשפטיים, הועסקו באופן פרטי בתכנון ביתו של טוקאן בחיפה.

מצד שני, עו"ד יהב ניהל במהלך השנים מאבק חריף נגד ועד העובדים, שנגע לפרשה אישית בה הושמעו נגד יהב טענות חמורות. יהב השמיע האשמות קשות נגד אנשי הוועד, וטען כי הם העומדים מאחורי מסע של תלונות נגדו הנוגעות להתנהגותו האישית.

יהב סיפר בהקשר זה, שעד המדינה בפרשת "חשמל הצפון", נעים טוקאן, הוא שהזהיר אותו מפורשות, שבכיר בוועד הצפוני הקודם ואחרים בוועד הם שרוצים לפגוע בו. כלומר, עו"ד דוד יהב, האיש שחתם מטעם חברת החשמל עם טוקאן הסכם נוח למחיקתו מהתביעה הכספית, קיבל מאותו טוקאן מידע על פרשה אישית שגרמה וגורמת לו עד היום טרדה גדולה.

מכלול הנסיבות בפרשה מעורר שאלות לא פשוטות: אם טוקאן מסר לחברת החשמל בהליך אזרחי מידע נוסף שלא מסר כעד מדינה בתיק הפלילי, האם אין בכך משום הפרת הסכם עד המדינה? אם לא מסר מידע חדש ונוסף על מה שמסר בהליך הפלילי, האם הסכם הפשרה בהליך האזרחי איננו אלא הסכם למראית עין?

תגובת נעים טוקאן באמצעות עו"ד דוד דרעי: "מר נעים טוקאן מסר לחברת החשמל ובאי-כוחה מידע רב במסגרת ההסכם בתיק האזרחי, כולל מידע חדש. ההסכם בתיק האזרחי הוא הסכם אמיתי. הוא נעשה לאחר שחברת החשמל ובאי-כוחה שוכנעו כי המידע שנמסר להם ממר טוקאן לגבי התביעה הוא חיוני, מועיל ודרוש להם לצורך התביעה. אין זה נכון כי ההסכם היה 'בתמורה' לשום דבר הקשור למר יהב, ולא לשום אדם אחר".

עו"ד ד"ר גיל עשת, המייצג את עיזבונו של אשר כהן, מסר: "לא הוצג בפנינו בהליך האזרחי כל מידע חדש מעד המדינה נעים טוקאן. אילו יוצג מידע כזה, ואני מרשה לעצמי לפקפק בכך, אזי חובתה של הפרקליטות לבחון אם אין בכך הפרה חמורה של הסכם עד המדינה, מכוחו התחייב למסור טוקאן את כל האמת בהליך הפלילי".

עו"ד דוד יהב: "נא פנה לחברת החשמל לתגובה לכל השאלות המגוחכות וחסרות השחר האלו, שאינן ראויות מבחינתי לתגובה כלשהי". עו"ד בעז בן-צור הוסיף בשמו של יהב: "אין יסוד לטענות באשר ל'מידע' אישי הנוגע למר יהב שמסר לו, כביכול, טוקאן בתמורה להסדר פשרה שנחתם בין טוקאן לבין חברת החשמל".

מחברת החשמל נמסר: "הטענות המובאות בכתבה הן ספקולציות חסרות שחר, תוצר מוחם הקודח של בני משפחתו של עבריין, מר אשר כהן ז"ל. נדגיש כי טענות עו"ד עשת, בא-כוחו של כהן, כנגד חוקיות ההסכם נטענו כבר בפני ביה"מ המחוזי בחיפה ונדחו על-ידו. החלטת החברה לחתום על הסכם עם מר טוקאן נועדה לשרת תכליות ראויות - חשיפת האמת ומלחמה בלתי מתפשרת בשחיתות. החלטה זו הוכחה כנכונה, היות וטוקאן מסר לחברה מידע רב שלא היה ידוע לה לפני ההסכם. המידע הוביל את החברה להגיש תביעה אזרחית מתוקנת נגד כהן ז"ל ושותפיו. חלקו האחר של המידע טרם נחשף, ומטעמים ברורים אין באפשרותנו לחשפו בשלב זה".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988