loading
צפו: מדוע הבנקים עוצרים פעולות לנותני שירותי מטבע?
מאחר והבנקים מונו לשומרי הסף על ידי המדינה, במידה וקיים חשש לביצוע פעולות הלבנת הון בחשבונות, מוטל עליהם למנוע זאת באמצעות סנקציות שונות ● אולם באין הוראות מפורטות של הרשויות כיצד לנהוג במקרים שכאלה, נוצרים סכסוכים מול בעלי חשבונות שהוגבלו
03:21 17/05/2018 09:59
לכל כתבות ארכיון עמוד הבית >>