לכתבה הקודמת"תפקיד ה-CFO הוא 95% פסיכולוגיה של אנשים ו-5% פסיכולוגיה של מספרים" לכתבה הבאהHedgewiz הישראלית זכתה במקום ראשון בתחרות פינטק בלונדון

אקטואליה בעולם המס: כיצד מנסה רשות המסים להשיג את יעדיה?

בעקבות העלאת יעדי הגבייה, חווים הנישומים בכל תחומי המס החמרה, הן מחקיקה ראשית, הן מחוזרים ותקינה של רשות המסים והן מפקידי השומה בשטח

עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים / צילום: ניר קידר
עו"ד טל עצמון, ראש מחלקת מיסים / צילום: ניר קידר

הכתבה בשיתוף פורום CFO

השגרה היומיומית של עם ישראל הפכפכה ואינה החלטית וצפויה. כקשת בענן המופיעה בפתאומיות - רגע אחד תרועות ניצחון בכיכר בעקבות זכייה בתחרות שירה עולמית והגאווה הישראלית עולה על גדותיה, ורגע אחרי הפגנות באותה הכיכר בעקבות גזרה, או דרך שאינה מקובלת על אחד מצבעי הקשת אולם מיטבה עם האחר.

כמו השגרה כך גם החקיקה במדינת ישראל בהיבטי כספים ותקציב. קשת הענן משתקפת אל תוך ועדת הכספים ואולם המליאה ומביאה איתה דו-קוטביות, המשפיעה באופן ישיר על המגזר העסקי. מחד, העמקת גבייה באמצעות חקיקה חדשה - חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017-2018 התשע"ז-2016) - הניב הכנסות עתק למדינת ישראל ויצרה עודפי גבייה לשנת הכספים 2017. בעקבות כך מעוניינת הממשלה לעשות בהם שימוש ולהפחית מסים. מאידך, נגידת בנק ישראל מתנגדת נחרצות לשימוש בעודפי הגבייה. כמו כן, בשנת 2017 בוצעה בפועל הורדת מסים, גם באמצעות חקיקה של תוכנית "נטו משפחה" לפיה עודכנו נקודות הזיכוי ממס, כמו גם הורדת מס חברות לשיעור של 23%.

קולות בממשלה קוראים להקל על מעמד הביניים, אחרים להיטיב עם אוכלוסיות מוחלשות, כאשר ברקע העלאת קצבאות הנכים, חיילי צה"ל, הגרעון בתקציב והיד עוד נטויה. לעומת זאת, באוויר מרחפים דבריה של נגידת בנק ישראל המזכירה לכולנו כי "החלטות צריכות להתבסס לא רק על התמונה התקציבית בשנה הנוכחית, אלא גם על התמונה שנראה שנים קדימה". ופה מגיעה השאלה הגדולה: האם גביית המסים הגבוהה תמשך גם בשנים הקרובות?

מי שאמונה על גביית המס בפועל היא רשות המסים. בשנת 2017 הסתכמה גביית המסים בסכום שיא של כל הזמנים: 306 מיליארד שקל! כ- 12 מיליארד שקל מעל התחזית. היעד לשנת 2018 הינו גבוה בהתאם: 307.2 מיליארד שקל. הבעיה: בשנת 2017 התבצעה גבייה חריגה בסך של 15.4 מיליארד שקל הנובעת מחלוקת דיבידנדים מוגברת (בעקבות הפחתת שיעור המס על משיכת דיבידנד לבעלי עניין בהוראת שעה - "חברות הארנק") וכן, תשלומי מסים ממספר עסקאות גדולות שבוצעו במשק הישראלי (בין היתר עסקת מוביליי אינטל שהניבה לקופת המדינה כ-4 מיליארד שקל). נתונים אלו מחזקים את דבריה של הנגידה כי תמונה תקציבית בהסתמך על שנה אחת אינה מדויקת.

מכאן נשאלת שאלה נוספת, מהיכן יגיעו אותם מיליארדים שרשות המסים צריכה בכדי לעמוד ביעדים אשר עולים משנה לשנה? בדוח ביצוע התקציב והכנסות המדינה ממסים לשנת 2017, נכתב כי שיעור הגידול בהכנסות ממסים הושג בין היתר כתוצאה מהגברת האכיפה ובעקבות מאמצי גבייה של רשות המסים. מאמצי גבייה אלו והעלאות יעדי הגבייה משנה לשנה מבורכים ומגדילים את תקציב המדינה, אולם הם מבשרים גם על החמרה כללית בגישת משרדי השומה השונים, ומקבלים רוח גבית מחקיקה חדשה וחוזרים שונים שמוציאה המחלקה המקצועית ברשות המסים חדשות לבקרים, שעליהם נתעכב כעת:

בתחום מס הכנסה, למשל - סימון "עמדות חייבות בדיווח" בדוחות המס השנתיים, יחד עם האפשרות של פקיד השומה לערוך שומה חלקית, תאפשר בדיקת שומות ממוקדת ביותר ועלייה בדוחות אשר יעברו ביקורת על ידי פקידי השומה. סדרה של חוזרים בנושאים שונים מראה את הכיוון: זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים, הפחתת הון, רכישה עצמית ושערוך, הפעלת סעיף 77 - חלוקת דיבידנד כפויה, משיכות בעלים והעברות דירות, תמורות מותנות בעסקאות, פיצול לעסקת מכר ואשראי וחוזר מיסוי מטבעות וירטואליים.

בתחום המע"מ אנו רואים תיקוני חקיקה שבוצעו בחוק מס ערך מוסף הן לעניין חוות דעת חייבות דיווח והן לעניין עמדות מע"מ חייבות דיווח, אשר מחייבות את ציבור חייבי המס (עוסקים, מוסדות כספיים, מלכ"רים ויחידים) וכן את המייצגים ומטילות עליהם אחריות כבדה בקשר עם ציות לדרישות הרשות. כמו כן, לאחרונה ועל רקע האמור, אנו עדים להגברת האכיפה וכן להליכים פליליים נרחבים יותר שננקטים כנגד חייבי מס ונושאי משרה בכירים, וכן למדיניות חדשה שהרשות דורשת את יישומה בסוגיות שונות. כך, בין היתר, עמדה חדשה בקשר עם פעילות בשוק ההון, הן של חברות והן של יחידים. עמדות חדשות בקשר עם ניכוי מס תשומת בפעילותן השוטפת של חברות ועוד.

בתחום המכס - מערכת שער עולמי של המכס, אשר עלתה לאוויר בתחילת 2018 ונועדה בין היתר לאפשר לרשות המסים (המכס) לבצע אכיפה יעילה יותר. הקמת המערכת לוותה בתיקוני חקיקה שגם הם מספקים למכס יכולות אכיפה וענישה חדשות.

נושאים אלה ידונו בשולחן עגול "אקטואליה בעולם המס" ביום ב', 21.5.18, במשרדי גולדפרב זליגמן. להרשמה הקליקו כאן

לקריאת כתבות וסקירות נוספות של פורום CFO, הקליקו כאן גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>
 

כתבות נוספות

"התרומה האמיתית של CFO היא ביכולתו להשפיע על עתיד החברה" "התרומה האמיתית של CFO היא ביכולתו להשפיע על עתיד החברה" בראיון לרגל קבלת אות ההוקרה של פורום CFO, מתאר דניאל ארדרייך CFO סודהסטרים, את העליות והמורדות בהובלת החברה ועד המכירה לפפסיקו עו"ד מיכל קורן 08/01/2019
אותות פורום CFO הוענקו לאלון גרנות, אלעד אבן חן ודניאל ארדרייך אותות פורום CFO הוענקו לאלון גרנות, אלעד אבן חן ודניאל ארדרייך האותות הוענקו בערב הגאלה השנתי של הפורום • השתתפו בו סמנכ"לי הכספים של החברות המובילות במשק, מנכ"לים וגורמי ממשל עו"ד מיכל קורן 06/01/2019
חשיבות הטיפול בפנסיה לעובד ולמעסיק בעידן רגולטורי משתנה חשיבות הטיפול בפנסיה לעובד ולמעסיק בעידן רגולטורי משתנה זו כבר הפעם השמינית ברציפות שמנורה מבטחים גמל ופנסיה זוכה בתואר קרן הפנסיה של השנה • גיא קריגר, המנכ"ל, מדבר על האתגרים הניצבים בפני קרן הפנסיה הגדולה בישראל, הערך האמיתי המוצע ללקוחות ומה נדרש מהמעסיק בהקשר של ניהול פנסיה כנרת בן אשר 26/12/2018