תוכן מקודם

כתבה זו נכתבה והופקה על ידי כותבי תוכן מקצועיים בשיתוף גורם מסחרי.

כתבות התוכן השיווקי בגלובס כוללות מידע ענייני בעל ערך מוסף לקורא, תוך שמירה על שקיפות מרבית כחלק מהקוד האתי של גלובס.

רון רודיטי בע"מ - מוביל בהתחדשות עירונית לשנת 2017

המדד להתחדשות עירונית מעניק מידע אובייקטיבי אודות מומחים בתחום ומידע עדכני אודות עולם התמ"א 38 ופינוי בינוי

המדד להתחדשות עירונית
המדד להתחדשות עירונית

תוכן שיווקי

במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, הפתרון הדרוש כיום הוא תוספת שטחי מגורים ואף מלונאות במתחמי תעסוקה ותעשייה". כך אומר רון רודיטי, בעל משרד שמאות מקרקעין הקיים יותר מ-20 שנה, ומלווה יזמים, גופים ציבוריים, רשויות, פרטיים ועוד. לדבריו, "מודל של עירוב שימושים בפרויקטים של התחדשות עירונית עשוי להיות פתרון מהפכני. "תשתית תכנונית לכך, ניתן למצוא בתוכנית-המתאר החדשה של ת"א, תא/ 5000 , שאושרה בשנה החולפת. אני סבור, כי ניתן לחזק את המודל ולהעצימו כך שבסופו הוא יחלחל גם לרשויות במעגל השני והשלישי. הרתיעה של הרשויות מאישור פרויקטים ’מעורבים‘, שבהם שטחי תעסוקה מוסבים למגורים, היא בעיקר כלכלית, ויש למצוא פתרון לכך".

מה הקושי ב"עירוב", ומה ניתן לעשות כדי לשפר פרויקטים כאלה? "השירותים שהעירייה נדרשת לספק לכל יחידת-דיור נוספת הם רבים ומגוונים. הארנונה שמשלמים דיירי המגורים נמוכה יחסית לשירותים שהעירייה נדרשת לספק. לעומת זאת, הארנונה שמשלמים בעלי עסקים גבוהה, וסל השירותים שהעירייה מספקת להם קטנה וזולה בהרבה. השונות בין תעריפי הארנונה היא רעה חולה ומסוכנת, שהתגבשה וקובעה במשך שנים. והתוצאה היא - מוטיבציה של הרשות לאשר שטחי משרדים חדשים, ויצירת עודפי שטחי תעסוקה באזורי ביקוש, לעומת מחסור תמידי בשטחי מגורים. "לכן, יש לעודד, גם בהתערבות השלטון המרכזי, התחדשות עירונית באזורי תעסוקה מובהקים ובמבני משרדים ישנים, ולתמרץ הסבת תשתיות קיימות מתעסוקה לשימוש מגורים. כל זאת, בכפוף להקצאת שטחים גם למטרות תרבות, קהילה, חינוך, גנים, וניצולמשאב הקרקע המוגבל לתוספת מגורים, הן בהיבט של התחדשות עירונית והן גם בהיבט של תמ"א-38".

כיצד זה יכול להתבצע? "במרחב העירוני קיימים שטחי משרדים ותעסוקה שסיימו את חייהם הכלכליים, ושחלקם לא נבנו בהתאם לתקן 413 , עמידות בפני רעידות-אדמה; מרביתם צפויים להתרוקן בשנים הקרובות. יש לפעול ליישם את עקרונות תמ"א-38 גם במבני משרדים, תוך מתן אפשרות לתוספת שטחי מגורים בד בבד עם תהליך החיזוק. יש ליצור את התמהיל הנכון, כך שבמקביל לתוספת/הסבה למגורים יינתן מענה לצורכי הקהילה. 

לעמוד החברה באתר המדד להתחדשות עירונית

צרו איתנו קשר *5988