ירושלים זוכה הבוקר לתואר המפוקפק - שיאנית בהפרות בטיחות באתרי בנייה - כך עולה מנתונים שמפרסם משרד העבודה והרווחה. בתקופה שנבדקה - מינואר 2018 ועד יוני 2019, מפקחי הבטיחות הוציאו 65 צווי סגירות אתרי בנייה בעיר ונהרגו בשטחה 3 פועלי בניין. "סגניתה", כך לפי הנתונים היא חיפה, בה ניתנו 47 צווי בטיחות שהביאו לסגירה של אתרי בנייה בשל הפרות של הוראות בטיחות. חריש ניצבת במקום השלישי עם 42 צווים. בתקופה זו נהרגו בשטחה ארבעה עובדים באתרי בנייה.

ביבנה ניתנו אמנם "רק" עשרה צווי בטיחות, אלא שבתקופה זו נהרגו בשטחה חמישה פועלים באתרי בנייה - מדובר בכמות ההרוגים הגדולה ביותר לתקופה זו בין ערי ישראל. ארבעה מהם נהרגו, כזכור רק לאחרונה כתוצאה מנפילת חלק של עגורן באתר לבניית פרויקט "יבנה הירוקה". בכל אחת מהערים אשדוד ועפולה ניתנו 37 צווי בטיחות בתקופה זו, ואילו בתל-אביב ניתנו 32 צווי בטיחות.

בהודעת משרד העבודה נאמר כי, "נתוני הפיקוח והאכיפה שנאספו ממינהל הבטיחות בזרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה, חשפו תמונה עגומה של קבלנים רבים אשר מפרים את חוקי הבטיחות בעבודה, בדגש על הפרות שיש להן קשר ישיר להבטחת הציבור הסובב את האתרים - שהינה אחריותן של הרשויות המקומיות.

 

ההפרות אלו מתחילות באי מינוי מנהל עבודה שתפקידו להבטיח את סביבת עבודה בטוחה, וכלה בעבודה עם ציוד הנדסי שהליקויים שבו מגדילים את ההסתברות להתממשותה של תאונת עבודה שעלולה לגלוש מעבר לגבולות האתר ותפגע גם באזרחים בסביבתו".

שר העבודה והרווחה, חיים כץ, קרא לראשי הרשויות המקומיות להצטרף לפיקוח והאכיפה של נהלי הבטיחות באתרי הבנייה, דבר שלא מתבצע כיום. "איחוד הכוחות בין מינהל הבטיחות לבין הרשויות המקומיות הוא הכרחי למאבק בהפקרות באתרי הבנייה. אני קורא לראשי הערים להצטרף למאמצינו לבלימת הקטל באתרים, ולהשתמש בסמכויות שיש בידם כדי להפעיל לחץ נוסף על קבלנים שמתרשלים בשמירה על חיי אדם".

תגובת ארגון "קו לעובד" :"משרד העבודה כנראה שכח שהוא משרד ממשלתי ולא חברה אזרחית, ומזה קרוב לשנתיים חוזר וקורא לרשויות המקומיות לשאת באחריות ולקחת חלק בשמירה על בטיחות העובדים והציבור באתרי הבניה שבתחום שיפוט אותן רשויות. עד היום הרשויות לא הרימו את הכפפה. נדמה כי מן הראוי כי קריאה זו של המשרד תופנה בערוצים רשמיים ליועץ המשפטי של הממשלה ולשר הפנים על מנת שאלו יפעילו את סמכותם ויחייבו את הרשויות המקומיות במילוי חובותיהן, ובאם יידרש גם תיקון החוק לשם הרחבת החובות המוטלות על הרשויות המקומיות בהקשר זה".