גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המאבק בפז: אנטרופי נגד הצעת היו"ר אברהם ביגר למנוע החלפת מחצית מהדירקטוריון

בכך, מצדדת חברת הייעוץ בעמדת מיעוט שהציגו הדירקטורים החיצוניים של פז, לפיה שינויים דחופים בתקנון פוגעים בממשל התאגידי של החברה ● עם זאת, באנטרופי מציינים כי "נדרש להביא בחשבון את רצון היו"ר החדש ביצירת רצף כהונה של דירקטורים ותיקים"

אברהם ביגר/ צילום: תמר מצפי
אברהם ביגר/ צילום: תמר מצפי

חברת הייעוץ אנטרופי ממליצה לגופים המוסדיים להתנגד לבקשת דירקטוריון פז, בראשות היו"ר אברהם ביגר, לשנות פעם נוספת את תקנון החברה, לקראת אסיפה כללית של פז שזומנה לשבוע הבא, כך נודע ל"גלובס". בכך, מצדדת אנטרופי בעמדת מיעוט שהציגו הדירקטורים החיצוניים של פז, לפיה שינויים דחופים בתקנון פוגעים בממשל התאגידי של החברה. 

לפי ההצעה הנוכחית שמביא הדירקטוריון בראשות היו"ר ביגר לאישורם של בעלי המניות, ישונה התקנון באופן שיבטל את הוראת תקופת הכהונה המקסימלית לדירקטור (שאינו דח"צ), שעומדת על 3 שנים. הוראה זו הוספה במפורש בתיקון האחרון שאושר רק בסוף 2018, אולם כעת מבקש כאמור הדירקטוריון לבטלה ולהחזיר את התקנון למצבו הקודם, שמאפשר כהונה ארוכה משלוש שנים.

באנטרופי מציינים כי אם התיקון המוצע כעת בתקנון לא יאושר, תידרש החברה להביא לבחירה חמישה דירקטורים (שהם מחצית מחברי הדירקטוריון) באסיפה הכללית השנתית הקרובה שלה, שתכונס עד סוף 2019. מנגד, במידה שהתיקון לתקנון כן יאושר, יובאו לבחירה באסיפה הכללית הקרובה רק שני דירקטורים, במקומם של הדירקטורים אליעזר שקדי ואפרים צדקה שכבר סיימו את כהונתם בחברה.

נבחר הודות לתיקון, ורוצה לשנותו

לדעת דירקטוריון פז, נדרש התיקון לנוכח הצורך ברציפות, המשכיות וייצוב הממשל התאגידי של החברה והדירקטוריון. אלא שבחברת אנטרופי מדגישים כי בהצעת ההחלטה קיים גם פן אישי, מאחר שמרבית הדירקטורים שתומכים בהצעה הם כאלו שההחלטה רלוונטית לגביהם.

הלכה למעשה, החלטה זו תשפיע על אותם מרבית הדירקטורים התומכים בה באופן אישי, ותאריך את משך כהונתם ללא בחירה מחדש על ידי בעלי המניות. מנגד, דחיית ההצעה תשיב את הכוח לידי הדירקטורים החיצוניים, שמובילים את ועדת המינויים של הדירקטוריון ואחראים לבחירת המועמדים החדשים לתפקידי הדירקטור.

לדברי אנטרופי, ההחלטה שעומדת להצבעה צריכה להיבחן על בסיס שני פרמטרים עיקריים, שלכאורה מתנגשים זה בזה: מצד אחד, עקרונות הממשל התאגידי, ומהצד השני עקרון יציבות הדירקטוריון. "בראי הממשל התאגידי, אנו סבורים ששינויים תכופים בתקנון אינם חיוביים. בפרט, השינוי המבוקש שהלכה למעשה מאריך כהונה של דירקטורים ללא שלבעלי המניות יש אפשרות לבחינה מחדש של מינויים מעבר ל-3 שנים, אינו שינוי ראוי בהקשר של ממשל תאגידי", כותבים באנטרופי.

עם זאת הם מדגישים כי "נדרש להביא בחשבון את הרצון של היו"ר החדש, שמונה לאחר תהליך בחירה מורכב ותוספת של דירקטור עשירי, ליצירת רצף כהונה של דירקטורים ותיקים המכירים את מורכבות ומאפייני החברה, וזאת על מנת לגבש אסטרטגיה עסקית עדכנית ורלוונטית. בהקשר זה, החלפת 5 דירקטורים בפעם אחת במועד הנוכחי, עשויה להוות גורם מעכב לגישה של אסטרטגיה עדכנית".

לסיכום, מציינת אנטרופי כי בפני בעלי המניות עומדת בחירה בין שני כיווני פעולה שאינם משיקים. כיוון אחד שם דגש על יציבות והמשכיות הדירקטוריון, תוך תמיכה בכיווני הפעולה המוכוונים על ידי היו"ר ביגר, ובכללם אישור השינוי המבוקש. הכיוון השני שם דגש על שמירה נאותה של מסגרת הממשל התאגידי, שבין היתר מעניקה לבעלי המניות את הזכות לממש את זכותם לבחירת דירקטורים אחת לתקופה, כפי שקובע התקנון כיום.

באנטרופי בוחרים בשמירה על ממשל תאגידי נאות, ולפיכך ממליצים לגופים המוסדיים להתנגד לתיקון התקנון של ביגר. עם זאת, בחברת המחקר מצרפים להמלצתם כלי תומך החלטה, שמציג את מתודולוגיית ההחלטה על בסיס פרמטרים כמותיים, ואף מציעים למוסדיים לפנות אליהם במקרה של רצון לשנות את המשקלים שהוענקו במודל לכל פרמטר. שינוי משקולות כזה, שיעניק למשל משקל גבוה יותר לשיקולי יציבות הדירקטוריון על פני היבטי הממשל התאגידי, יכול להביא לתוצאה שונה עבור אותו גוף מוסדי.

קבוצת האנרגיה פז פועלת בשנים האחרונות ללא גרעין שליטה, מאז מכר צדיק בינו את מניותיו בחברה. שווי השוק של החברה, בניהולו של יונה פוגל, עומד על 5.1 מיליארד שקל. הרקע להצעת ההחלטה הנוכחית מקורה במאבק שמנהלים בשנה האחרונה גופים מוסדיים וחלק מהדירקטורים בפז, במנכ"ל הדומיננטי פוגל ובהשפעתו על דירקטורים אחרים, ובראשם הדירקטורים החיצוניים.  במסגרת מאבק זה, הצליחו אותם גופים מוסדיים להביא אשתקד לשינוי בתקנון החברה באופן שיאפשר את הגדלת מספר הדירקטורים בפז מ-9 ל-10.

אישור התיקון אשתקד אפשר לאותם גופים מוסדיים להוביל לבחירתו של ביגר לתפקיד הדירקטור העשירי בחברה, ובהמשך להפעלת לחץ על שאר הדירקטורים למינויו של ביגר לתפקיד היו"ר. עם זאת, אותו תיקון לתקנון גם קבע במפורש תקופת כהונה מקסימלית של שלוש שנים לחברי הדירקטוריון. כעת, ולאחר שניצל את התיקון לצורך הצטרפותו לדירקטוריון ובחירתו ליו"ר, מבקש ביגר להשיב את המצב לקדמותו.

 תומכים בשכר היו"ר

בתוך כך, יצביעו בעלי המניות של פז על הצעת החלטה נוספת לאישור שכרו של ביגר כיו"ר פעיל ב-50% משרה. על פי ההצעה, יזכה ביגר לשכר חודשי של 100 אלף שקל עבור 50% משרה, וכן לתנאים נלווים הכוללים שווי שימוש ברכב בסך של 95 אלף שקל בשנה ושווי הוצאות טלפון.

בסך הכול תעמוד חבילת התגמול המקסימלית של ביגר על כ-1.3 מיליון שקל בשנה. לדברי אנטרופי, מדובר בחבילת תגמול שנמוכה במקצת מהתגמול הקבוע הממוצע ומהתגמול הקבוע החציוני ששולם ב-2018 ליושבי ראש בחברות בסדר הגודל של פז. כך, שאם אצל פז מדובר בתגמול קבוע השווה ל-2.499 מיליון שקל במונחי 100% משרה, הרי שהתגמול הקבוע הממוצע ליו"ר בקבוצת היחס עמד אשתקד על 2.717 מיליון שקל, והתגמול החציוני ליו"ר בקבוצת היחס עמד על 2.61 מיליון שקל.

באנטרופי ממליצים לבעלי המניות לתמוך בשכרו המוצע של ביגר, מטעמים אלה, ומציינים עוד כי מדובר בשכר זהה לזה שקיבל היו"ר הקודם של פז, יצחק עזר, ושגם בו תמכה אנטרופי בעבר. 

***  גילוי מלא: אברהם ביגר הוא יועץ לדירקטוריון "גלובס"

עוד כתבות

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

מגמה מעורבת בת"א; בית שמש מזנקת 7%, המלט צונחת

ת"א 35 משיל 0.3%, מנגד ת"א 90 עולה ב-0.3% ● מנועי בית שמש קופצת לאחר הדוחות ● אינטרקיור ממשיכה לטפס לאחר זינוק אתמול ● אמת צונחת ב-14%, המלט נופלת ב-7% לאחר הדוחות

רני (מימין) צים, עדי צים, כמעט חינם / צלם תמר מצפי

מגע ההצלחה של האחים צים: אס.אר אקורד ברמת שיא; צים סנטרס משפרת תוצאות

לאחר אקזיט מוצלח ברשת המזון כמעט חינם, עושים האחים רני ועדי צים חיל גם בעסקים שהם מנהלים כיום בנפרד: חברת הפרויקטים המסחריים מציגה צמיחה נאה למרות הקשיים בתחום הקמעונות בארץ, ואס.אר אקורד מנצלת את התנופה באשראי החוץ–בנקאי

אנשים בחוף ים בעת גל חום בצרפת  / צילום: Eric Gaillard, רויטרס

התחזית: ב-2030 יאבדו 80 מיליון עבודות במשרה מלאה בגלל החום

דוח של ארגון העבודה הבינלאומי מזהיר שההתחממות הגלובלית היא איום ממשי על פריון העבודה בעולם כולו, שעלותו עשויה להגיע ל-2.4 טריליון דולר ● המזגנים, שהצילו את עובדי המשרדים, לא רק מחריפים את בעיית ההתחממות, הם יוצרים "איי חום" בערים צפופות שפוגעים בתנאי העבודה של העובדים בחוץ ● בגרמניה, בעקבות גל החום האחרון, הירוקים כבר דורשים לעגן בחוק הקלות בימים חמים במיוחד

בני גנץ / צילום: דוברות הכנסת

האם באמת התגלתה חפרפרת במטה כחול לבן?

בראשית השבוע פרסם "ידיעות אחרונות" כי מטה מפלגת חוסן לישראל שכר את משרד המודיעין העסקי CGI כדי לבדוק את מקור ההדלפות ממטה המפלגה ● הדוח הצביע על חבר כנסת מיש עתיד כמקור ההדלפות ● בכירים בכחול לבן ל"גלובס": לא הופק דוח כלשהו, CGI מבצעת בדיקה פנימית על הדלפות, אך לא מדובר בחבר כנסת

יוסי דורי, כלל ביטוח / צילום: איל יצהר, גלובס

כלל ביטוח רוכשת מחברת טוטנאור של קרן פורטיסימו מבנה תעשייתי ב-96 מיליון שקל

כלל תשכיר לטוטנאור את הבניין שבאזור תעשייה הר-טוב בבית שמש לתקופה של 12 שנים לפחות בכ-6 מיליון שקל בשנה, המשקפים תשואה של כ-6.2% על ההשקעה

נשק / צילום: שאטרסטוק

כך משתמשים בפייסבוק עוקפים את איסור מכירת הנשק בפלטפורמה

לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל", משתמשים מצליחים למכור כלי נשק דרך פלטפורמת מרקטפלייס על ידי פרסום של קופסה או תיק עבור כלי נשק בתמחור מנופח

קונים טלוויזיות בהנחה לכבוד חג ההודייה בסניף של טארגט באילינוי / צילום: רויטרס Jeff Haynes

טרגט הכתה את התחזיות ומעלה צפי להמשך; המניה מזנקת

הרווח למניה הסתכם ב-1.82 דולר - מעל לתחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.62 דולר למניה ● החברה רשמה רווח של 938 מיליון דולר, לעומת רווח של 799 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ● צופה רווח למניה בטווח של 6.2-5.9 דולר, מעל לתחזית הקודמת לרווח של 6.05-5.75 דולר למניה

גיא סלע / צילום: תמר מצפי

גיא סלע, מנכ"ל סולאראדג', ייעדר מהתפקיד בגלל מחלתו; צבי לנדאו מונה למנכ"ל בפועל

סולאראדג' עדכנה לאחר סיום המסחר בוול סטריט כי במצבו הבריאותי של סלע חלה החמרה משמעותית, וכתוצאה מכך הוא ייעדר מהתפקיד ● לנדאו מכהן כסגן הנשיא למכירות בחברה מאז 2009

שרת הסחר הדרום קוריאנית יו מיונג-הי ושר הכלכלה והתעשייה אלי כהן / צילום: יוסי זמיר

שר הכלכלה: הסתיים המו"מ עם דרום קוריאה להסכם אזור סחר חופשי

רה"מ בנימין נתניהו הודיע אתמול כי ישתתף בחתימה, אך עם הודעת היועמ"ש כי מדובר רק בטקס סיום המו"מ ולא בחתימה על ההסכם סחר, ביטל את הגעתו

מלון THE MODANI – LUXURY SPA RESORT  / הדמיה: HBA London

"מהמלונות היקרים והיוקרתיים בארץ": מלונות דן תנהל את מלון הספא מודאני של קבוצת סילברוק

מלון ה-MODANI ממוקם בנתניה על גבול חבצלת ● המלון נמצא בהליך של בנייה וצפוי להיפתח בסוף שנת 2021 ● מדובר במלון שידורג, בשאיפה, ב-5 כוכבים דלוקס

דב סלע, מנכ”ל ראדא / צילום: שלומי יוסף

מניית ראדא זינקה לשיא בעקבות זכייה של אלביט במכרז משהב"ט לאספקת מערכות "חץ דורבן"

מכ"מים שמייצרת ראדא משולבים במערכת שנועדה להגן על הנגמ"שים של צה"ל ● מחיר של 4.8 דולר למניה משקף לראדא שווי של 182 מיליון דולר ותשואה של יותר מפי 4 על השקעתה של בעלת השליטה, DBSI, לפני 3.5 שנים ● למרות צמיחה בהכנסות, החברה עברה להפסד רבעוני

שוק הפשפשים של פייסבוק / צילום: shutterstock, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

המערב הפרוע של פייסבוק: שאריות מזון, שיניים תותבות ואיפור משומש לכל המעוניין

זירת המסחר של פייסבוק הושקה לפני שלוש שנים, וכיום אחד מכל שלושה אמריקאים עושה בה שימוש ● הזירה הפופולרית הפכה לכר פורה להונאות, בין השאר בשל יותר מ-100 מיליון חשבונות מזויפים ברשת החברתית ● הענקית מנסה לצמצם את התופעה באמצעות הגבלת גיל, דרישת ותק וטכנולוגיית בינה מלאכותית

פיתוח עסק / צילום: שאטרסטוק

כאבי הגדילה של הסטארט-אפים: איך להתרחב בלי לאבד אינטימיות

דייט עם המנכ"ל, עובד שמראיין את מי שמועמד לנהל אותו והפחתת ביורוקרטיה - כך מנסות חברות שצמחו במהירות לשמר את תרבות הסטארט-אפ שלהן

אוהדי מכבי תל אביב  באצטדיון בנתניה  / צילום: עודד קרני, באדיבות מנהלת הליגה

איזה מסכנים האוהדים? הוציאו את החיה מהכלוב והיא הפכה לבנאדם

אצטדיונים חדשים, מודרניים וללא גדרות, מחירי כרטיסים סבירים וירידה באלימות - החזירו את הקהל הישראלי למגרשי הכדורגל ● לא הכל מושלם, אבל המגמה אחרי שני עשורים של "ליגת העל" - חיובית

אתר אשפה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

מה עושה לאונרדו דיקפריו כשהוא נתקע מאחורי משאית זבל

בתוך סקטור התעשייה, שמאבד ערך ותפוקה לטובת מפעלים במדינות המזרח הרחוק, בולט מגזר תעשייתי אחד שדווקא נמצע בצמיחה מתמדת - פינוי אשפה ● רבים כבר גילו את פוטנציאל ההשקעה הטמון בתחום - וביניהם גם כמה שמות מפורסמים ● רוב קרנות הסל של מגזר התעשייה מקצות בינתיים משקל זעום לחברות בתחום, אבל אפשר למצוא גם כאלה שמתמחות בו

איתי ברדה / צילום: פיני סלוק

איתי ברדה מונה למשנה למנכ"ל הלמן אלדובי; התפטר מהגמל

במקביל ימונה ברדה לתפקיד יו"ר פעיל של בית הסוכן קוואליטי ● ברדה ימשיך לקחת חלק פעיל בפיתוח התחום הפנסיוני של הקבוצה ובליווי צמוד של לקוחות אסטרטגיים, מעסיקים וסוכנים

אזור המלונות באילת / צילום: שלומי יוסף

רשת אברהם הוסטלס מתרחבת: תגיע לאילת באביב-קיץ 2020

הסניף הדרומי של אברהם הוסטלס יצטרף לשלושה סניפים שכבר מונה הרשת, בירושלים, בת"א ובנצרת ● המבנה שבו יוקם הסניף באילת יחליף את מלון בי יוניק, והמבנה הקיים יעבור שיפוץ ואבזור בהשקעה של 10 מיליון שקל

אס”א ת”א מול מכבי כשרונות חדרה בגמר גביע המדינה לנשים 2019 / צילום: עודד קרני - באדיבות ההתאחדות לכדורגל

נשים ללא תקציב: "אנחנו מקריבות, מי שייהנה זה דור העתיד"

נבחרת הנשים בכדורגל אירחה אתמול למשחק ידידות את קבוצת צ'לסי האנגלית מול 8,534 אוהדות ואוהדים, ששברו את שיא הקהל במשחק נשים בישראל ● שחקניות הנבחרת, אשרת עיני ונורה אבו שנב התארחו באולפן "גלובסטוק" וסיפרו על ההתרגשות מנקודת הציון והמאבק לקיום הענף בישראל ● האזינו

איתן רכטר, קרדן / צלם תמר מצפי

לאחר כמעט 30 שנה של שותפות: איתן רכטר במו"מ למכירת החזקותיו בקרדן ישראל לגיל דויטש ורוני בירם

שווי השוק של המניות - כ-25 מיליון שקל ● רכטר משמש כמנכ"ל החברה מאז שנת 2000 וצפוי לפרוש לעסקים פרטיים ● דויטש ובירם, מייסדי אקסלנס, הצטרפו לאחרונה לגרעין השליטה בקרדן ישראל

ראובן (רובי) ריבלין /צילום: תמר מצפי

ריבלין לננסי פלוסי: "לשמור את ישראל מעל למחלוקת הפוליטית"

נשיא המדינה ראובן ריבלין התקשר הערב ליו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית ננסי פלוסי בניסיון לאחות את הקרע העמוק בין המפלגה המדוקרטית לישראל לאחר החלטה לאסור על כניסת שתי חברות קונגרס לישראל ● טראמפ: "יהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית לא נאמנים לישראל"