גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברות הביטוח מציגות את יחס כושר הפירעון ל-2018: מגדל שבה לחלק דיבידנדים, כלל ביטוח רחוקה מכך

בשנים האחרונות עובר ענף הביטוח בישראל מהפכה בתחום דרישות ההון להבטחת יכולת הפירעון של החברות, כשאלה עוסקות בהגדלת הון ● "גלובס" מנתח בסיוע EY ישראל מיהן החברות האיתנות יותר, ואילו מהן אינן יכולות לגייס עוד הון "רובד 2"

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי, גלובס
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי, גלובס

פעם חברות הביטוח נתפסו כ"פרות חולבות" עבור הבעלים בהן, הודות לדיבידנדים נדיבים. ואולם, בשנים האחרונות לא היה זה המצב עבור כל חברות הביטוח.

לפני ימים אחדים, פרסמה קבוצת הביטוח מגדל כי לאחר שנים של יובש, מגדל חברה לביטוח שבה לחלק דיבידנדים. זה קרה בסוף יוני, לאחר שפרסמה את דוח יחס כושר הפירעון, כשמגדל ביטוח הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון שקל. באמצע יולי הכריזה גם קבוצת הראל, שכן חילקה דיבידנדים בשנים האחרונות, על דיבידנד של יותר מ-107 מיליון שקל בעקבות פרסום יחס כושר הפירעון שלה.

הדבר העיקרי שחסם חברות ביטוח מלחלק את הדיבידנדים שבעליהן רצו, בהכללה, הוא המעבר שמתחולל בשנים האחרונות בעולם ניהול ההון של חברות הביטוח, כאמצעי להבטחת יכולת הפירעון שלהן גם בעוד שנה, עשר שנים או יובל. כך, אם בעבר היו לחברות דרישות הון כוללניות יחסית, הרי שבשנים האחרונות הענף עובר למציאות של דרישות הון חכמות ומותאמות סיכון בהתאם לדירקטיבה האירופית, בדומה להוראות באזל בענף הבנקים.

המעבר הזה שינה את המציאות בענף, כשלמשל, הוא הפך את מגדל מהחברה עם הכי הרבה הון עודף, לחברה שנזקקת להשלמות הון, בגלל ההטיה העסקית שלה לנכסים בסיכון גבוה יותר במשטר ההון החדש. מודל זה נקרא "סולבנסי 2".

יחס כושר פירעון כלכלי בחברות הביטוח הגדולות

הענף מיישר קו עם המציאות החדשה

ביולי 2019 פרסמו חברות הביטוח את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום 31 בדצמבר 2018, לפי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המבוססות בעיקרן על דירקטיבת "סולבנסי 2" האירופית, ושמהם עולה כי ענף הביטוח הצליח ליישר קו עם המציאות החדשה.

מנתונים שאסף אשכול הפיננסים והביטוח במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר-ארנסט אנד יאנג ישראל, ושהגיעו לידי "גלובס", בנוגע ל"סולבנסי 2" בשוק הביטוח בישראל ב-2018, עולה כי "יחס כושר הפירעון של כל שוק הביטוח הישראלי גדל בשנת 2018 מ-114% ל-117%". הם מסבירים כי "הגידול בשיעור נובע מגיוסי הון מכל הסוגים, רווח כלכלי, לרבות העלייה בערך הגלום של תיקי ביטוח חיים ובריאות לזמן ארוך", ומוסיפים כי "ב-2018 רוב החברות קבעו יעד הון מדורג להשלמה עד לשנת 2024". כמו כן, לדבריהם, "כל החברות עומדות בהון היעד", ו"סך העודף הקיים מעל ליעד מסתכם לסך של כ-4.8 מיליארד שקל לסוף 2018".

ניתוח הנתונים בחלוקה לחברות מלמד כי לחברת הפניקס יחס כושר פירעון כלכלי הגבוה ביותר מקרב חמש קבוצות הביטוח הגדולות, העומד השנה על 134%. מדובר בנתון שמעיד על איתנות רבה, ושמקרב חברות הביטוח הציבוריות שני רק לזה של של איי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר), שעומד על 161%.

אגב, היחס הכי גבוה בענף הוא ב-AIG ישראל הקטנה (170%). ומה עם שאר החברות הגדולות? בקבוצת הראל היחס השתפר ב-2018 ל-123%, ובקבוצת מגדל הוא עלה ל-107%. שתי החברות הגדולות האחרות, מנורה מבטחים וכלל ביטוח, רשמו ירידה בהשוואה ל-2017, רק שבמנורה המצב טוב והיחס עומד על 119%, בעוד שבכלל ביטוח הוא הכי נמוך בענף, ועומד על 101% בלבד.

בארנסט אנד יאנג מציינים, נוסף על כך, כי "עיקר הנתונים המוצגים לא מתחשבים בתקופת הפריסה ולא כוללים את נתוני סף ההון המינימלי, מכיוון שנכון לסוף 2018 כל חברות הביטוח מציגות יחס כושר פירעון של יותר מ-100%, ללא התחשבות בתקופת הפריסה ובהקלה של תרחיש מניות".

בהקשר זה נסביר כי תקופת הפריסה שנקבעה במסגרת הוראות המעבר ליישום משטר כושר פירעון כלכלי, מאפשרת העלאה הדרגתית בהון נדרש לכושר פירעון של חברות הביטוח, מ-60% ב-2016 ל-100% מהדרישות ב-2024.

עם זאת, משה שחף, שותף בכיר באשכול הפיננסים של ארנסט אנד יאנג ישראל, מסייג במקצת את הציפייה לזרם דיבידנדים אדיר מכל חברות הביטוח, ומסביר כי "הסכום בהיקף 4.8 מיליארד שקל, שכביכול הינו העודף-הון הקיים להיום, מעל להון היעד שקבעו הדירקטוריונים של החברות, לא ניתנים לחלוקה בהכרח כדיבידנד. זאת בגלל שתי מגבלות אחרות, שכנראה הן אפקטיביות: האחת היא מגבלת חוק החברות - דהיינו, גובה העודפים במאזן החשבונאי; והשנייה היא דרישות הנזילות בתקנות דרכי ההשקעה. כלומר, אפילו שהמספרים שפרסמו החברות בימים האחרונים, מלמדים כי דרישת ההון המצרפית בענף עמדה בסוף 2018 על רמה של 47.6 מיליארד שקל, שמולה יש הון מוכר בהיקף מצרפי של כ-55.4 מיליארד שקל, הרי שאין לצפות עתה לחלוקת דיבידנדים בהיקף הפער האמור, של 4.8 מיליארד שקל, אלא בהיקפים נמוכים יותר". לצד משה שחף, השותף הנוסף בארנסט אנד יאנג שערך את הסקירה ושמתמחה בתחום הביטוח בחברה, הוא טל חי-ציון. 

כלל רחוקה מאוד מחלוקת דיבידנד

נחזור לכלל ביטוח, שהציגה ירידה ביחס כושר פירעון מ-2017 ל-2018: בדומה למגדל, גם כלל ביטוח לא חילקה דיבידנד במשך שנים. מצבה הנוכחי מלמד כי זה עדיין יימשך, כמו גם אצל איילון ביטוח ושלמה ביטוח. זאת, מכיוון ששלוש החברות לא קבעו יעד הון קיים לעומת ההון הנדרש לעצמן - וזהו דבר הכרחי לצורך חלוקת דיבידנד.

מציאות זו מלמדת כי החברות לא יכולות לחלק דיבידנדים. לא זאת בלבד, אלא שרוב החברות קבעו לעצמן יעדים של מעל 110% ואף יותר מ-115%, כאשר כלל ביטוח נמצאת כיום ביחס של רק 101%, כך שגם אם היא תקבע יעד, הרי שהיא עדיין תהיה רחוקה מאוד מהיכולת לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות, וזה ודאי יעציב את המשקיעים במניה.

עוד נתון מעניין שעולה מהדיווחים של חברות הביטוח, הוא מיצוי יכולת גיוס החוב הון "רובד 2" בחלק מהחברות. כלומר, החברות יכולות לגייס אג"ח "רגילות", אבל לא לצורכי הון. אלא שחברות הביטוח לא באמת נדרשות להון חיצוני לפעילותן, אלא רק לחיזוק הון, כך שהן צפויות להפחית גיוסים בקרוב.

אז מיהן החברות שמיצו את יכולתן לגייס הון "רובד 2"? ההוראות כוללות מגבלה בשיעור של 40% הון "רובד 2" מסך כל ההון הנדרש. בהקשר זה נציין כי הפניקס, מגדל והכשרה ביטוח כבר מיצו לחלוטין את כל המגבלה, ואינן יכולות לגייס עוד חוב להון "רובד 2". איי.די.איי (ביטוח ישיר) צמודה להן, עם 97% מהמגבלה שכבר נוצלה על ידה. לשאר החברות יש עוד מקום לגיוסי חוב עתידיים לצורך הון "רובד 2".

והיבט מעניין נוסף שמתברר עתה, לאחר פרסום דוחות יחס כושר פירעון של קבוצות הביטוח, נוגע לנתוני הרווח הצפוי בגין פרמיות עתידיות, שמהם ניתן ללמוד מיהן החברות שההון "רובד 1" שלהן, הכלכלי, מושתת יותר על ההון הקיים בפועל, ופחות על תחזיות עתידיות לרווחיות שעדיין איננה.

דבר זה מרמז על איתנות רבה יותר כיום אצל החברות שמתבססות יותר על הון קיים בפועל. כך, הנתונים מלמדים כי החברות הבולטות שנשענות יותר על הון כלכלי קיים בפועל כיום, הן מגדל, הפניקס, AIG ישראל, הכשרה ביטוח ואיילון; מהצד השני, מנורה מבטחים ואיי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) מסתמכות הכי הרבה ב"רובד 1" שלהן על רווחיות עתידית. 

עוד כתבות

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

הרברט דיס, מנכ"ל פולקסווגן / צילום: REUTERS/Axel Schmidt

פולקסווגן מעכבת החלטה לבניית מפעל רכבים חדש בטורקיה בעלות של 1.4 מיליארד דולר

על רקע התקיפה הצבאית של טורקיה את כוחות הכורדים בגבול סוריה הצפוני, יצרנית הרכבים הגדולה בעולם נוקטת עמדה ● בהמשך להטלת מכסים ע"י טראמפ על פלדה מיובאת מטורקיה, הלירה הטורקית מתאוששת לאחר שבשוק ציפו למכה נוקשה יותר

קשישה / צילום :  Shutterstock

הביטוח הלאומי יחלק היום מענקי חימום ל-273.5 אלף איש

הזכאים יקבלו מענק בהיקף 562 שקל ישירות לחשבון הבנק שלהם

דארה קוסררשאהי מנכ"ל אובר / צילום: רויטרס

אובר פיטרה כ-350 עובדים ברחבי העולם

כ-1.5% מעובדי אובר פוטרו בסבב הפיטורים השלישי והאחרון של החברה ● מניית אובר מזנקת בכ-4%

הזוכים בפרס נובל לכלכלה 2019: אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר  / צילום:  Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS

הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר הם שלושת הזוכים בפרס ● דופלו היא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס, והיא נשואה לזוכה שלצידה, באנרג'י ● הפרס הנחשק בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה

הפגנה נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית /צילום : רויטרס

ההשקעה בחברה הערבית תניב תשואה לכל המשק

תוכנית 922 שהקצתה 15 מיליארד שקל לשיפור מצבה של האוכלוסייה הערבית בישראל עומדת לפוג ב-2020 • לאור ההצלחה נדרשת כעת תוכנית המשך • השקעה גדולה במגזר הערבי תניב תשואה לכלל המשק - רק צריך לגלות מנהיגות • "גלובס" מנתח את דרישות המגזר הערבי

שכונת עוני בהודו/ צילום:: רויטרס, Anindito Mukherjee

תוכניות ייעודיות לחיסול העוני עדיין אינן תחליף לצמיחה

בשונה מרוב חתני פרס הנובל בכלכלה, למקבלי הפרס השנה, שעוסקים בתחום העוני העולמי, הייתה השפעה עצומה על חיי בני אדם רבים ● עם זאת, בפרספקטיבה רחבה של צמצום העוני בעולם, ההשפעה של מדיניות הסיוע לעניים, כולל זו הנובעת מהמחקר המודרני, זניחה

מטוס טורקיש איירליינס / צילום: יחצ

"הנוסעים הישראלים מצביעים ברגליים; יש אפס ניסיונות 'להעניש' את טורקיה על התקיפות בסוריה"

סוכני הנסיעות מספרים כי מספר הנוסעים בחברות התעופה הטורקיות צומח ולא מושפע מההתרחשויות האחרונות, כשמה שמדבר עבור הנוסעים זה בעיקר המחיר ● "לא רק שלא התקבלו פניות לביטול טיסות, אלא ש-2019 תוגדר כשנת שיא בתנועת הנופשים מישראל"

פרויקט רקנאטי בתל אביב / צילום: יח"צ

לוח הכפל הקשה של היזמים בתחום ההתחדשות העירונית

כמה דירות חדשות הגיוני לבנות בפרויקט של פינוי-בינוי? ● איפה זה כלכלי ואיפה לא? ● בדיקה שערך השמאי ליאור יוסף בדש חושפת מסקנות לא מעודדות

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו לא התקדם עם הרכבת הממשלה, אך מתכנן נסיעה ליפן

20 ימים חלפו מאז קיבל נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה, אך נראה כי המו"מ תקוע ● חדשות 12 פרסמו כי רה"מ שוקל נסיעה ליפן החל ממוצאי שבת

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

סלקום ופלאפון נאלצות להחליף תדרי סלולר, המדינה תפצה אותן

מסתמן פתרון לאחת הבעיות המורכבות בשוק הסלולר: המדינה תקל באגרות התדרים של סלקום ופלאפון, כפיצוי על כך שהיא מחייבת אותן להחליף תדרים ● במקביל הבהיר משרד התקשורת כי הוא עומד לקחת להן תדרים שבשימושן בשל הפרעות למדינות שכנות

שי נשר / צילום: יוסי כהן

פוצץ המו"מ בין עובדי הקולנוע והטלוויזיה לבין המפיקים

באקט טוענים כי ההסכם הקיים מגדיר את היחסים בין עובדי הארגון למפיקים כ"נותני שירות", אולם ההגדרה איננה תואמת את מהות יחסי העבודה ● מנגד, המפיקים טוענים: "אין כל רצף עבודה של עובדי התעשייה שמצדיק הפיכתם לשכירים"

ליאו ליידרמן / צילום: תמר מצפי

מדד התחרותיות העולמי: ישראל דורגה במקום ה-20, ללא שינוי מהשנה שעברה

הפורום הכלכלי העולמי שעורך את המדד, הדגיש את היותה של ישראל מרכז חדשנות ואת ההשקעה הגבוהה במחקר ופיתוח - 4.3% מתוצר ● הדוח לא מגלם את החריגה הצפויה מיעד הגירעון של 2019 ואת חוסר היציבות הפוליטי שעשוי להוביל לבחירות שלישיות בשנה

רפאל תספק מערכות מעיל רוח נוספות לצבא האמריקני / צילום: דוברות רפאל

צבא ארה"ב קיבל משלוח ראשון של מערכת ההגנה הישראלית לטנקים

רפאל השלימה בימים האחרונים את אספקת המשלוח הראשון של מערכת "מעיל רוח" לשימוש חטיבות השריון של הצבא ● במקביל, תעש מערכות פיתחה בהצלחה את המערכת המקבילה להגנה על טנקים ועל רק"מ מסוג "חץ דורבן"

גלנורקי קמפ בניו זילנד / צילום: שאטרסטוק

תיירות ומשבר האקלים: ניו זילנד מדגימה איך הקפדה על תקן סביבתי מחמיר לא חייב לבוא על חשבון נוחות ופינוק

קמפ גלנורקי: הקמפגראונד האקולוגי הראשון בניו זילנד ● אפס בזבוז אנרגיה, מינימום התפשרות על נוחות ומקסימום מותרות ופינוק

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

גם רה"מ נתניהו מצטרף לבקשת החנינה מרוסיה לנעמה יששכר

נעמה יששכר, שנשפטה ברוסיה ל-7 שנות שנים בגין החזקת 9 גרם חשיש, נפלה קורבן לריב מעצמות, כאשר רוסיה מבקשת להסגיר לידיה האקר המוחזק בישראל, אשר גם ארה"ב מבקשת את הסגרתו, ובישראל סבורים כי מעצרה של יששכר נעשה כדי שתשמש קלף מיקוח

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

שרון זכות / צילום: אלון רון

שרון זכות ייפרד מרבד עם מענקים של עד 1.7 מיליון שקל 

החברה מבקשת מבעלי מניותיה לאשר את חבילת הפרישה למנכ"ל היוצא, שיחד עם עלות העסקתו השוטפת צפויה להצטבר בסיכום 2019 לכ-3.3 מיליון שקל

אילן רביב, כנס רואי חשבון / צילום: כדיה לוי

מיטב דש מתרחב בתחומים האלטרנטיביים: נכנס למימון של יזמי נדל"ן קטנים באירלנד

בית ההשקעות רכש 45% מחברת ניהול תיקי האשראי Lotus Investment תמורת 5.4 מיליון אירו, לצד עוד שותפים ישראלים שרכשו 40% מהחברה האירית ● לוטוס מנהלת עבור משקיעים תיקי הלוואות מגובות בשיעבודים בסך כ-115 מיליון אירו

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס SIMON DAWSON

דיווחים: פריצת דרך במגעים לגיבוש הסכם ברקזיט כבר השבוע

פי הדיווחים, צוותי המשא ומתן של שני הצדדים המתכנסים הערב בבריסל "קרובים להגעה לטיוטה מוסכמת"