גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברות הביטוח מציגות את יחס כושר הפירעון ל-2018: מגדל שבה לחלק דיבידנדים, כלל ביטוח רחוקה מכך

בשנים האחרונות עובר ענף הביטוח בישראל מהפכה בתחום דרישות ההון להבטחת יכולת הפירעון של החברות, כשאלה עוסקות בהגדלת הון ● "גלובס" מנתח בסיוע EY ישראל מיהן החברות האיתנות יותר, ואילו מהן אינן יכולות לגייס עוד הון "רובד 2"

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי, גלובס
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי, גלובס

פעם חברות הביטוח נתפסו כ"פרות חולבות" עבור הבעלים בהן, הודות לדיבידנדים נדיבים. ואולם, בשנים האחרונות לא היה זה המצב עבור כל חברות הביטוח.

לפני ימים אחדים, פרסמה קבוצת הביטוח מגדל כי לאחר שנים של יובש, מגדל חברה לביטוח שבה לחלק דיבידנדים. זה קרה בסוף יוני, לאחר שפרסמה את דוח יחס כושר הפירעון, כשמגדל ביטוח הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 350 מיליון שקל. באמצע יולי הכריזה גם קבוצת הראל, שכן חילקה דיבידנדים בשנים האחרונות, על דיבידנד של יותר מ-107 מיליון שקל בעקבות פרסום יחס כושר הפירעון שלה.

הדבר העיקרי שחסם חברות ביטוח מלחלק את הדיבידנדים שבעליהן רצו, בהכללה, הוא המעבר שמתחולל בשנים האחרונות בעולם ניהול ההון של חברות הביטוח, כאמצעי להבטחת יכולת הפירעון שלהן גם בעוד שנה, עשר שנים או יובל. כך, אם בעבר היו לחברות דרישות הון כוללניות יחסית, הרי שבשנים האחרונות הענף עובר למציאות של דרישות הון חכמות ומותאמות סיכון בהתאם לדירקטיבה האירופית, בדומה להוראות באזל בענף הבנקים.

המעבר הזה שינה את המציאות בענף, כשלמשל, הוא הפך את מגדל מהחברה עם הכי הרבה הון עודף, לחברה שנזקקת להשלמות הון, בגלל ההטיה העסקית שלה לנכסים בסיכון גבוה יותר במשטר ההון החדש. מודל זה נקרא "סולבנסי 2".

יחס כושר פירעון כלכלי בחברות הביטוח הגדולות

הענף מיישר קו עם המציאות החדשה

ביולי 2019 פרסמו חברות הביטוח את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי ליום 31 בדצמבר 2018, לפי הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, המבוססות בעיקרן על דירקטיבת "סולבנסי 2" האירופית, ושמהם עולה כי ענף הביטוח הצליח ליישר קו עם המציאות החדשה.

מנתונים שאסף אשכול הפיננסים והביטוח במשרד קוסט פורר גבאי את קסירר-ארנסט אנד יאנג ישראל, ושהגיעו לידי "גלובס", בנוגע ל"סולבנסי 2" בשוק הביטוח בישראל ב-2018, עולה כי "יחס כושר הפירעון של כל שוק הביטוח הישראלי גדל בשנת 2018 מ-114% ל-117%". הם מסבירים כי "הגידול בשיעור נובע מגיוסי הון מכל הסוגים, רווח כלכלי, לרבות העלייה בערך הגלום של תיקי ביטוח חיים ובריאות לזמן ארוך", ומוסיפים כי "ב-2018 רוב החברות קבעו יעד הון מדורג להשלמה עד לשנת 2024". כמו כן, לדבריהם, "כל החברות עומדות בהון היעד", ו"סך העודף הקיים מעל ליעד מסתכם לסך של כ-4.8 מיליארד שקל לסוף 2018".

ניתוח הנתונים בחלוקה לחברות מלמד כי לחברת הפניקס יחס כושר פירעון כלכלי הגבוה ביותר מקרב חמש קבוצות הביטוח הגדולות, העומד השנה על 134%. מדובר בנתון שמעיד על איתנות רבה, ושמקרב חברות הביטוח הציבוריות שני רק לזה של של איי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר), שעומד על 161%.

אגב, היחס הכי גבוה בענף הוא ב-AIG ישראל הקטנה (170%). ומה עם שאר החברות הגדולות? בקבוצת הראל היחס השתפר ב-2018 ל-123%, ובקבוצת מגדל הוא עלה ל-107%. שתי החברות הגדולות האחרות, מנורה מבטחים וכלל ביטוח, רשמו ירידה בהשוואה ל-2017, רק שבמנורה המצב טוב והיחס עומד על 119%, בעוד שבכלל ביטוח הוא הכי נמוך בענף, ועומד על 101% בלבד.

בארנסט אנד יאנג מציינים, נוסף על כך, כי "עיקר הנתונים המוצגים לא מתחשבים בתקופת הפריסה ולא כוללים את נתוני סף ההון המינימלי, מכיוון שנכון לסוף 2018 כל חברות הביטוח מציגות יחס כושר פירעון של יותר מ-100%, ללא התחשבות בתקופת הפריסה ובהקלה של תרחיש מניות".

בהקשר זה נסביר כי תקופת הפריסה שנקבעה במסגרת הוראות המעבר ליישום משטר כושר פירעון כלכלי, מאפשרת העלאה הדרגתית בהון נדרש לכושר פירעון של חברות הביטוח, מ-60% ב-2016 ל-100% מהדרישות ב-2024.

עם זאת, משה שחף, שותף בכיר באשכול הפיננסים של ארנסט אנד יאנג ישראל, מסייג במקצת את הציפייה לזרם דיבידנדים אדיר מכל חברות הביטוח, ומסביר כי "הסכום בהיקף 4.8 מיליארד שקל, שכביכול הינו העודף-הון הקיים להיום, מעל להון היעד שקבעו הדירקטוריונים של החברות, לא ניתנים לחלוקה בהכרח כדיבידנד. זאת בגלל שתי מגבלות אחרות, שכנראה הן אפקטיביות: האחת היא מגבלת חוק החברות - דהיינו, גובה העודפים במאזן החשבונאי; והשנייה היא דרישות הנזילות בתקנות דרכי ההשקעה. כלומר, אפילו שהמספרים שפרסמו החברות בימים האחרונים, מלמדים כי דרישת ההון המצרפית בענף עמדה בסוף 2018 על רמה של 47.6 מיליארד שקל, שמולה יש הון מוכר בהיקף מצרפי של כ-55.4 מיליארד שקל, הרי שאין לצפות עתה לחלוקת דיבידנדים בהיקף הפער האמור, של 4.8 מיליארד שקל, אלא בהיקפים נמוכים יותר". לצד משה שחף, השותף הנוסף בארנסט אנד יאנג שערך את הסקירה ושמתמחה בתחום הביטוח בחברה, הוא טל חי-ציון. 

כלל רחוקה מאוד מחלוקת דיבידנד

נחזור לכלל ביטוח, שהציגה ירידה ביחס כושר פירעון מ-2017 ל-2018: בדומה למגדל, גם כלל ביטוח לא חילקה דיבידנד במשך שנים. מצבה הנוכחי מלמד כי זה עדיין יימשך, כמו גם אצל איילון ביטוח ושלמה ביטוח. זאת, מכיוון ששלוש החברות לא קבעו יעד הון קיים לעומת ההון הנדרש לעצמן - וזהו דבר הכרחי לצורך חלוקת דיבידנד.

מציאות זו מלמדת כי החברות לא יכולות לחלק דיבידנדים. לא זאת בלבד, אלא שרוב החברות קבעו לעצמן יעדים של מעל 110% ואף יותר מ-115%, כאשר כלל ביטוח נמצאת כיום ביחס של רק 101%, כך שגם אם היא תקבע יעד, הרי שהיא עדיין תהיה רחוקה מאוד מהיכולת לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות, וזה ודאי יעציב את המשקיעים במניה.

עוד נתון מעניין שעולה מהדיווחים של חברות הביטוח, הוא מיצוי יכולת גיוס החוב הון "רובד 2" בחלק מהחברות. כלומר, החברות יכולות לגייס אג"ח "רגילות", אבל לא לצורכי הון. אלא שחברות הביטוח לא באמת נדרשות להון חיצוני לפעילותן, אלא רק לחיזוק הון, כך שהן צפויות להפחית גיוסים בקרוב.

אז מיהן החברות שמיצו את יכולתן לגייס הון "רובד 2"? ההוראות כוללות מגבלה בשיעור של 40% הון "רובד 2" מסך כל ההון הנדרש. בהקשר זה נציין כי הפניקס, מגדל והכשרה ביטוח כבר מיצו לחלוטין את כל המגבלה, ואינן יכולות לגייס עוד חוב להון "רובד 2". איי.די.איי (ביטוח ישיר) צמודה להן, עם 97% מהמגבלה שכבר נוצלה על ידה. לשאר החברות יש עוד מקום לגיוסי חוב עתידיים לצורך הון "רובד 2".

והיבט מעניין נוסף שמתברר עתה, לאחר פרסום דוחות יחס כושר פירעון של קבוצות הביטוח, נוגע לנתוני הרווח הצפוי בגין פרמיות עתידיות, שמהם ניתן ללמוד מיהן החברות שההון "רובד 1" שלהן, הכלכלי, מושתת יותר על ההון הקיים בפועל, ופחות על תחזיות עתידיות לרווחיות שעדיין איננה.

דבר זה מרמז על איתנות רבה יותר כיום אצל החברות שמתבססות יותר על הון קיים בפועל. כך, הנתונים מלמדים כי החברות הבולטות שנשענות יותר על הון כלכלי קיים בפועל כיום, הן מגדל, הפניקס, AIG ישראל, הכשרה ביטוח ואיילון; מהצד השני, מנורה מבטחים ואיי.די.איי ביטוח (ביטוח ישיר) מסתמכות הכי הרבה ב"רובד 1" שלהן על רווחיות עתידית. 

עוד כתבות

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

נעילה חיובית בתל אביב: מניית טבע זינקה בקרוב ל-7%

המדדים המובילים עלו קלות בדומה לסנטימנט מעבר לים ● אפקון החזקות קפצה ב-3.75%, ישרכארט עלתה ב-1.2% ● אלקטרה במו"מ עם ג'נריישן קפיטל למכירת כל החזקותיה בחברת נגב גז טבעי, גז טבעי דרום ונגב החברה לתשתיות תמורת 135 מיליון שקל

יארון טס / צילום: יח"צ

עתיד הרפואה בשלט רחוק: רופאים באוסטרליה יעשו משמרת לילה בארה"ב

משאבת הנקה שאוספת מידע, הולוגרמות שמספקות מידע לרופאים בלי להביט במסכים וניטור מרחוק של בתי חולים - חברת פיליפס בונה מסלול בריאות מקיף ועתידני לצרכן ● יארון טס, סמנכ"ל חדשנות ואסטרטגיה בחברה, אומר שהטכנולוגיות קיימות, אבל הדרך להטמעתן ארוכה: "רופאים בבתי חולים לא מרגישים אחראים לבריאות החולים, אלא שתפקידם לתקן מה שמקולקל. לכן המערכת קורסת"

איילת שקד בהצגת רשימת "ימינה" לכנסת / צילום: כדיה לוי, גלובס

כמה פלסטינים יקבלו אזרחות ישראלית אם נספח את שטחי C?

איילת שקד רוצה לספח את שטחי C, ושותפה לרשימה, בצלאל סמוטריץ' חולם על הגדה המערבית כולה ● השאלה המרכזית בתוכנית המדינית של "ימינה" היא כמה פלסטינים חיים בשטחים הנתונים למחלוקת, ולמה קשה כל-כך לספור אותם? ● האזינו לפודקאסט "המשרוקית של גלובס"

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

הסכם פשרה משמעותי ראשון לאנדו במסגרת פרשת משככי הכאבים

חברת התרופות אנדו הודיעה על הסכם פשרה עקרוני עם מדינת אוהיו בגובה 10 מיליון דולר בלבד במסגרת פרשת משככי הכאבים ● מנייתה מזנקת בכ-30% בוול סטריט

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

חבילת סלולר ב-14.90 שקל: משרד התקשורת יבדוק האם זו לא פרקטיקה של מונופול

גם רשות התחרות בודקת את הנושא ● החשש הוא שהמבצע הוא נקיטת פרקטיקה אנטי תחרותית על ידי מונופולים ● לדברי המתלוננים על המבצע של סאני והוט, מדובר במחיר חבילה שאינו ריאלי שמשמש אינטרסים של הוט שמוגדרת כמונופול בטלוויזיה ואשר עושה כל מה שביכולתה על מנת להגן על פעילותה זו כולל פרקטיקות אנטי תחרותיות של שיווק במחירי היצף

מני מזוז / צילום: שלומי יוסף, גלובס

העליון: יזם שסירב למכור דירה לערבים בירושלים יפצה אותם ב-40 אלף שקל

חברת מי-טל הנדסה סירבה למכור דירה בפסגת זאב לבני זוג ערבים ● ביהמ"ש העליון קבע כי מדובר באפליה, שכן מדובר בקרקע מדינה ששווקה במכרז, ופסק כי החברה תפצה כל אחד מבני הזוג ב-20 אלף שקל ● השופט מני מזוז: "נדירים הם המקרים בו צפה האפליה במלוא כיעורה ללא שהיא מוסוות באמתלה כזו או אחרת"

ארקיע / צילום: יח"צ

אחרי סגירת שדה דב ארקיע מכריזה על יעדים חדשים באירופה

אחרי סגירת שדה דב והירידה בשיעור הנוסעים לאילת – ארקיע מכוונת להגדלת הפעילות בעונה הקרובה: החברה הודיעה על הוספת שלושה יעדים לאירופה בהם רומא, פראג ואתונה

שאול ואיריס אלוביץ' בבית המשפט / צילום: שלומי יוסף

תיקי נתניהו: היום ייערך השימוע לשאול ואיריס אלוביץ'

קו ההגנה של אלוביץ' צפוי לנסות לנתק את הקשר הסיבתי לכאורה בין הסיקור באתר וואלה ובין ההתנהלות של נתניהו מול בזק כשר התקשורת וכרה"מ ● בנוסף צפויים סנגורי אלוביץ' לתקוף את תזת התביעה, שלפיה בזק קיבלה מנתניהו הטבות רגולטוריות בהיקף של מיליארד שקל

שכונת גיורא, גבעת שמואל / צילום: תמר מצפי

העירייה נגד היזם: הקרב על הפינוי בינוי בגבעת שמואל נמשך

העירייה הפקידה בוותמ"ל תוכנית לבניית 1,385 דירות בשכונת גיורא, חלקן על קרקע משלימה, ו-37 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה ● היזם שאסף חתימות בשכונה מתנגד ומנסה לקדם תוכנית משלו שבה יותר דירות, וגם תמורה גדולה יותר לדיירים

מארק צוקרברג / צילום: סטפן לם, רויטרס

המהלך של פייסבוק הצליח? ב-FTC סבורים כי המיזוג עם אינסטגרם עשוי לבלום את פירוקה

יו"ר רשות הסחר הפדרלית ג'וזף סימונס אמר אתמול כי התוכנית של הרשת החברתית לשלב את התשתיות של אינסטגרם, וואטסאפ ופייסבוק עשויה להוות מכשול בפני פירוקה

דוד מילגרום, יו"ר מידרוג / צילום: איל יצהר, גלובס

"יש היום שעת כושר מיוחדת במינה להקפיץ את שוק ההון בדרגה או בכמה דרגות למעלה"

יו"ר חברת הדירוג מידרוג שבשליטת מודי'ס העולמית, דוד מילגרום, מציע מספר דרכים לחיזוק שוק ההון הישראלי וגם מאמין שבפעולות נכונות ניתן לפתור את בעיית הגירעון מבלי להעלות מסים: "אם נאושש את הצמיחה במשק, הוא ייסגר לבד, ובאמצעות שוק ההון אפשר לעשות זאת"

אודי ורד/ צילום: איל יצהר

אלביט גברה על רפאל: תספק מערכות הגנה לנגמ"שים של צה"ל בכ-250 מיליון שקל

במסגרת ההליך שהושלם באחרונה, מינהל הרכש של משרד הביטחון בחר במערכת מסוג חץ דורבן של אלביט מערכות יבשה – תעש ● מערכת חץ דורבן פותחה על ידי תעש מערכות, אך החברה הופרטה בסוף 2018 ונמכרה לאלביט

מדד המותגים: ביטוח ופנסיה / אילוסטרציה: דגנית ג'מצי, גלובס

מותגי הביטוח והפנסיה המובילים בישראל מרכזים בידיהם כוח עצום

הגופים שמנהלים את העתיד של העובדים הופכים לישירים יותר במגע עם לקוחות הקצה ומרכזים בידיהם כוח אדיר ● כניסתן של חברות ביטוח חדשות בקיץ שעבר עשויה להביא בשורה של ממש לענף

מייסד ומנכ"ל וואווי רן ז'נגפיי/ צילום:  רויטרס

מייסד וואווי: "מצב של חיים או מוות. נחתוך בשכר עובדים מיותרים"

רן ז'נגפיי שלח מזכר לעובדי ענקית הטכנולוגיה הסינית, שבו הודיע כי וואווי נמצאת במצב של חיים או מוות בשל הסנקציות מצד ארה"ב ● "במחצית הראשונה התוצאות שלנו נראו טוב. הכמות הגדולה של העסקאות גרמה לתזרים המזומנים להיראות טוב, אבל זה לא מייצג את המצב האמיתי"

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

עוד לחיצה מטה: UBS מוריד מחיר היעד למניית טבע בפעם השלישית בפחות מחצי שנה, ל-8 דולר

מדובר בהורדה של 4 דולר ממחיר היעד הקודם שהציב הבנק ● האנליסט מעריך כי מיחזור חוב שטבע תבצע (בסך 3 מיליארד דולר) יגדיל את הוצאות הריבית שלה ואת תשלומי הריבית השנתיים במאות מיליוני דולרים בשנתיים הקרובות

מה אפשר לקנות ב-1.4 מיליון שקל בדרום הארץ  / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

איזה דירה תוכלו לקנות ב-1.4 מיליון שקל בדרום הארץ?

חמישה חדרים ביבנה, ארבעה חדרים בבאר-שבע או באשקלון - או שלושה חדרים באשדוד?

איציק אברכהן, מנכ"ל שופרסל / צילום: שלומי יוסף

שנתיים לרכישת ניו-פארם, למה שופרסל עדיין רחוקה מלקצור את הפירות?

שינויים במטה, החלפת אסטרטגיה והפסדים של עשרות מיליוני שקלים - שנתיים לאחר רכישת ניו-פארם מידי המשביר לצרכן, שופרסל עדיין לא הצליחה לאזן את הרשת ● מה תעשה ענקית השיווק הגדולה בישראל עם רשת הפארם שלה? ● ניתוח

אייל בן סימון / צילום: תמר מצפי

הריכוזיות הגיעה לפרדס: הפניקס תחלק את החזקתה במהדרין כדיבידנד בעין, וגם נכסים ובנין תידרש לפעול

בעקבות זאת, קבוצת דלק, השולטת בהפניקס, צפויה לקבל לידיה כ-12.5% ממניות מהדרין, בעוד שקבוצת מאיר משאיות תקבל לידיה כ-4.5% ממניות מהדרין ● מאז דווח המהלך של הפניקס, איבדה מניית מהדרין כ-8.5% מערכה

איילת שקד / צילום: כדיה לוי

האם איילת שקד ניסתה לקדם את כניסתה לליכוד באמצעות הבטחה להשפעה על היועמ"ש?

היום בצהריים פרסם "הארץ" (העיתונאי חיים לוינסון) כי במסגרת ניסיונות ההצטרפות לליכוד, איילת שקד שלחה שליחים מטעמה שניסו להבטיח לרה"מ כי היא תעבוד למענו אצל היועמ"ש מנדלבליט ותגבה מתן חסינות לנתניהו ● שקד בתגובה: "זה ניסיון חיסול; איש מטעמי לא פנה בעניין, ומעולם לא דיברתי עם מנדלבליט על איזשהו תיק"

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ועדת הבחירות קיבלה הסכם עודפים ראשון: בין ישראל ביתנו לכחול לבן

נזכיר כי במערכת הבחירות מועד א' חתם אביגדור ליברמן על הסכם עודפים עם נפתלי בנט והימין החדש, ואילו מפלגת כחול לבן נותרה ללא הסכם עודפים